maart 2018
 
Hoe staat het met de toegankelijkheid op Schiermonnikoog?
Op  22 februari j.l. heeft Groen & Handicap in het kader van het project van Natuurmonu-menten “Natuur toegankelijk voor iedereen” een visitatie verricht met het doel om de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking te verbeteren.
Het is de bedoeling om met enkele aanpassingen de strandjes beter toegankelijk te maken, maar ook  de daar aanwezige speeltoestellen geschikt te maken voor kinderen met een beperking. Tevens zal er een goed toegankelijk toilet komen in het theehuis.
 
 
Nieuw toegankelijk wandelpad
  Bij Het Strandpark in Slijk-Ewijk (in de gemeente Overbetuwe, langs de A15) is onlangs een mooi
  toegankelijk wandelpad gerealiseerd. Het pad is vijf kilometer lang, is prima te berijden en loopt rond het
  100 hectare grote recreatiegebied met ruime ligweides en stranden. De aanwezige horeca is
  toegankelijk, er zijn voldoende aangepaste parkeerplekken en toiletten en een goed bereikbare
  vissteiger. Kortom: een mooie plek om een dagje te vertoeven!
 
 
 
 
 
 
Toegankelijk ommetje bij de Natuurpoort Biesbosch MuseumEiland
Groen & Handicap neemt deel aan een werkgroep om de bereikbaarheid, toegankelijkheid
en bruikbaarheid te verbeteren van wat deze natuurpoort bij het Biesboschmuseum in Werkendam te bieden heeft. Het natuurgebiedje meteen achter het museum zal nog beter toegankelijk en bruikbaar gemaakt worden voor mensen in een rolstoel of een scootmobiel.
Zowel de wandelroute naar de uitzichtheuvel als het halfverharde pad aan de overkant van het museum op de 'Jantjesplaat' zijn zeer de moeite waard. Lees meer....
 
 
Onderzoek naar hekwerken in de natuur
Al  jarenlang worden de hekwerken die toegang geven tot natuurgebieden, waarin met name grote grazers rondlopen, als niet te nemen barrières beschouwd. Vooral mensen in een rolstoel of in een scootmobiel, maar ook mensen met kinderwagens e.d., hebben grote problemen om deze, meestal zware houten hekwerken, te openen of dicht te doen.
  Groen & Handicap is nu in opdracht van Natuurmonumenten in samenwerking met Arfman
  Faunatechniek-en-Hekwerk en de Leidse Instrumentenmakers School (LIS) een
  onderzoeksproject gestart om dit probleem het hoofd te bieden.
  Er is intussen een programma van eisen opgesteld en in het schooljaar 2018/19 wordt
  onderzocht met welke constructie de hekwerken ook goed te openen en sluiten zijn voor
  mensen met een beperking, waarondser rolstoel- en scootmobielgebruikers. We houden u
  op de hoogte van de resultaten.
 
 
Nieuwe visitaties
Komende maand staan heel wat visitaties op stapel. Zo gaat Groen & Handicap in enkele natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Zuid-Holland de toegankelijkheid en bruikbaarheid van voorzieningen beoordelen, namelijk het deel Kraaiennest (Hof van Delfland), Krimpenerhout en het Bentwoud bij Zoetermeer. Ook het Nationaal Park De Alde Feanen in Midden-Friesland bij Earnewald wordt miedio-april gevisiteerd, alsmede het Arboretum Poort Bulten bij de Lutte in Twente en het Grintenbos nabij het Buurserzand / Haaksbergen.
In onze volgende Nieuwsbrieven leest u meer over onze bevindingen.
 
 
De EyeBeacons iPhone app is tijdens de ZieZo beurs in Utrecht gepresenteerd aan de doelgroep 
Tijdens de hulpmiddelenbeurs voor blinden en slechtzienden (ZieZo beurs) is de navigatie-app gepresenteerd. De bezoekers van deze beurs konden tijdens een workshop ervaren hoe het navigeren met de EyeBeacons iPhone app in zijn werk gaat. De app heeft als doel om mensen met een visuele beperking te ondersteunen met het vinden van de weg in de openbare ruimte. Door deze presentatie hopen de ontwikkelaars (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Saxion, Koninklijke Visio, Bartiméus, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Info.nl) weer aanvullende informatie voor het doorontwikkelen van het prototype te ontvangen. Dit zal vervolgd worden door het communiceren met de doelgroep om te horen wat zij van deze app vinden. We houden u op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling.
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: