Studiekeuzedatabase Bijblijver
oktober 2014
 
Release Studiekeuzedatabase oktober 2014
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.8) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De namen behorende bij de officiële instellingscodes zijn gesynchroniseerd met het CROHO;
 • De wettelijke aanvullende toelatingseisen zijn opgenomen;
 • De opleiding Moleculair Science & Technology is verhuisd naar de sector Techniek en de opleiding Technische Bestuurskunde is verhuisd naar Recht en Bestuur;
 • De vooropleidingseisen van Diergeneeskunde zijn aangepast;
 • Voor een groot aantal opleidingen in de hbo sector Techniek zijn codes of namen gewijzigd. Een aantal opleidingen is overgegaan in nieuwe brede bachelors. (Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Landelijke conversie HBO-techniekopleidingen)
 • De nieuwste levering (september 2014) van de accreditatiescores (NVAO) is verwerkt.
 • Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 19 september 2014.
 • De opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, is vernieuwd.
Lees meer over de release van oktober 2014.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.

Aanleveren data voor release november: uiterlijk 23 oktober 2014
U kunt nog één week wijzigingen voor de release in november aanleveren. De deadline hiervoor staat op 23 oktober a.s. Het betreft wijzigingen die wij, op verzoek van de instellingen, handmatig aanpassen zoals bezoekadres, telefoonnummer, website (zie het volgende nieuwsbericht voor volledig overzicht).

Aanleveren data voor release december: uiterlijk 20 november 2014
Wijzigingen voor de release in december kunt u tot uiterlijk 20 november a.s. aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 20 november 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 18 december 2014.
 
Landelijke conversie HBO-techniekopleidingen
In deze release zijn de eerste wijzigingen als gevolg van de techniekconversie doorgevoerd. Dit betekent dat sommige opleidingen zijn samengevoegd met andere opleidingen, van naam zijn veranderd of zijn opgeheven.

De wijzigingen zullen de komende maanden door DUO worden doorgevoerd in CROHO. Zodra de wijzigingen in CROHO beschikbaar zijn, worden ze opgenomen in de Studiekeuzedatabase en getoond op Studiekeuze123.nl.

Controleer uw informatie op Studiekeuze123.nl

Bij elke release adviseren wij om te controleren of de informatie over techniekopleidingen op Studiekeuze123.nl nog juist is. In sommige gevallen moet bijvoorbeeld de beschrijvende tekst en/of de afstudeerrichtingen worden aangepast, toegevoegd of verwijderd. Indien u de teksten in het Webformulier van opleidingen die worden samengevoegd of worden opgeheven nog wilt (her)gebruiken, zorg er dan voor dat u deze tijdig heeft opgeslagen en bewaard.

Studie in Cijfers
In december 2014 zal Studie in Cijfers van de betreffende techniekopleidingen worden geupdate, zodat alle wijzigingen n.a.v. de conversie techniekopleidingen ook hier zichtbaar zullen zijn. Meer informatie hierover leest u in de laatste SiC Bijblijver.

Informatie over Studiekeuzecheck zeer zinvol voor studiekiezer!
Wij verzoeken u alle informatie over de studiekeuzecheck van uw opleidingen aan te leveren via Hodex of het Webformulier. Vanuit decanen is het verzoek gekomen om de informatie over de studiekeuzecheck zo compleet mogelijk te tonen op Studiekeuze123.nl. In het Webformulier en Hodex kunt informatie aanleveren over:
 • De inhoud van de Studiekeuzecheck
 • De periode waarin de Studiekeuzecheck zal plaatsvinden
 • Is de Studiekeuzecheck verplicht ja/nee
Voor studiekiezers is het zeer zinvol als deze informatie op één centrale plek wordt getoond!

Online tool Van Profiel naar Studie
Op Studiekeuzeinformatie.nl en op Studiekeuze123.nl vindt u vanaf nu de tool ‘Van Profiel naar Studie’  (de nieuwe naam voor het online Bolletjesschema). Met deze tool kunnen decanen en studiekiezers eenvoudig zelf per sector een schema samenstellen waarin per profiel te zien is of een leerling tot een bepaalde studie toegang heeft.

Wijzigingen in het opleidingenaanbod
Het voordeel van dit online schema is dat deze tien keer per jaar (bij elke release) wordt ververst en daardoor altijd up-to-date is. U kunt zich via Studiekeuzeinformatie.nl gratis abonneren op een Update  zodat u automatisch een bericht krijgt als het nieuwste schema te downloaden is.

Logo en foto op Studiekeuze123.nl trekt meer bezoekers
Opleidingen die een logo en een foto tonen op Studiekeuze123.nl worden vaker bekeken dan opleidingen zonder logo of foto. Dit blijkt uit de webstatistieken van Studiekeuze123.

Mocht uw instelling nog geen logo en/of foto hebben op Studiekeuze123.nl, lever deze dan aan via het e-mailadres info@studiekeuzeinformatie.nl. De foto en/of logo dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden:
 • Alle bestanden .png bestand
 • Logo: 130 x 95 pixels
 • Thumbnail logo: 104 x 72 pixels
 • Foto: 410 x 275 pixels
Heeft uw instelling meerdere vestigingslocaties, dan is het mogelijk om per locatie een logo en/of foto aan te leveren. Het is niet mogelijk om per opleiding een logo en/of foto aan te leveren.

Studiekeuze123 zorgt er vervolgens voor dat het logo en/of de foto getoond worden.

Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.