Bethlehemkerk                                                   
September 2021 nr. 35
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Rijkdom en Armoede, zondag 26 september
 
Vredesweek 19 – 26 september 2021
 
Vanavond dansen
in de kerk voor iedereen
 
Toerustingsavond kinderwerk
 
Gemeenteberaad
zondag 10 oktober
 Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!
 
Versoepeling coronabeleid Bethlehemkerk
 
 Bethlehemkerk Bazaar:
Late Summer Fair zaterdag 9 oktober
 
Heel Bethlehemkerk Bakt: 9 oktober
 
Late Summer Fair, helpende handen gezocht!
 
Late summer fair:
allerhande goederen en boeken gezocht!
 
Lancering CHRCH-app groot succes!
 
Thermometeractie noodhulp Thailand
 
Winnaar van de Zonnebloemwedstrijd
 
De avond met Herman Wijffels: gemist?
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 26 september
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Rijkdom en Armoede'
 
 ds. Johan Mulder
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 24 september
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 25 september
 
 
 
Zondag 26 september
ds Johan Mulder
 
 
Maandag 27 september
---
 
Dinsdag 28 september
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
Woensdag 29 september
 
 
Donderdag 30 september
 
 
Vrijdag 1 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 2 oktober
 
 
Zondag 3 oktober
Israël zondag
 
ds Heleen Weimar
 
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 26 september
 
Lukas 16:19-31
 
Het verhaal van de rijke man en de arme bedelaar
 
19 Jezus zei: "Er was eens een rijke man die prachtige, dure kleren droeg en alle dagen grote feesten gaf. 20 En er was een bedelaar die Lazarus heette en onder de zweren zat. Elke dag lag hij bij de voordeur van de rijke man. 21 Hij hoopte dat hij de restjes zou krijgen van de maaltijden van de rijke man, zodat hij geen honger meer zou hebben. Zelfs kwamen de honden aan zijn zweren likken.
22 Op een dag stierf de arme man. Hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. 23 Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham, met Lazarus dicht naast zich. 24 Hij riep: 'Vader Abraham, help mij! Stuur Lazarus alstublieft naar mij toe! Laat hem alstublieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen! Want ik heb pijn in dit vuur!' 25 Maar Abraham zei: 'Zoon, weet je nog hoe goed jij het hebt gehad tijdens je leven, en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt híj hier getroost en heb jíj pijn. 26 Bovendien is er tussen jullie en ons een kloof die we niet kunnen oversteken. De mensen van deze kant kunnen niet naar jouw kant gaan als ze dat zouden willen. En de mensen van jouw kant kunnen niet naar onze kant komen.' 27 Toen zei de rijke man: 'Vader, stuur dan alstublieft Lazarus naar mijn huis. 28 Want ik heb vijf broers. Laat Lazarus hen waarschuwen. Ik wil niet dat zij óók in deze plaats van pijn terecht zullen komen.' 29 Maar Abraham zei: 'Ze hebben de Boeken van Mozes en van de profeten. Dáár moeten ze naar luisteren.' 30 Maar de man zei: 'Vader Abraham, dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toe komt, dán zullen ze gaan leven zoals God het wil.' 31 Maar Abraham zei tegen hem: 'Als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.' "
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Geïnspireerd leven"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met al onze gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie  gebruiken we de maand oktober nog een reserveringssysteem. U kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Rijkdom en Armoede, zondag 26 september

U kent ongetwijfeld het verhaal van de Rijke man en de Arme Lazarus. Rijkdom heeft in dit verhaal geen naam, armoede des te meer.

De preek gaat over een merkwaardig verhaal dat zich enerzijds in het immanente afspeelt en anderzijds in het transcendente.

De werelden van rijk en arm uit onze tekst lijken elkaar nauwelijks nog te bereiken. Het verhaal van Jezus kent een abrupt einde. Wat wil Hij ons met deze gelijkenis duidelijk maken? 

Johan Mulder, Hilversum 22 september 2021
 
 
 
Vredesweek 19 – 26 september 2021
 
VGH De Kapel organiseert op zondagmiddag 26 september een Vredesfietstocht.
 
Er staan zeven vredespalen in Hilversum. In de numerologie staat het mystieke getal zeven voor spirituele realisatie en voltrekking.
 
De fietstocht start en eindigt bij De Kapel. Start na de zondagviering, tussen 12.15 – 12.30 uur. Deelnemers krijgen een vredesfietsvlag. We fietsen als ‘familie’ langs de zeven palen. We staan bij elke paal zo’n 15 minuten stil. Anne de Jong schroeft er een bordje op met datum van plaatsing en door wie. Er wordt een korte vredestekst gelezen.
De route is 23 km en is als volgt:
 1. De Kapel s’Gravelandseweg 144
 2. Daltonschool, Vuurvlindermeent 56
 3. Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
 4. St Joseph, Minckelerstraat 81
 5. St Vituskerk, Emmastraat 7
 6. Rosarium, Bergweg 11
 7. De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3
Vanaf hier terug naar De Kapel. Tussentijds aansluiten is altijd mogelijk.
 

Vanavond Dansen in de kerk: voor iedereen

Vanavond vrijdag 24 september is het eindelijk zover! Voor de tweede keer begroeten we de organisatie Dansklooster in de Bethlehemkerk. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom.
 
We gaan dansen op allerlei soorten muziek en iedere deelnemer kan vooraf ook een eigen muziekkeuze doorgeven.
 
Op welke muziek wil jij dansen in onze kerk? Laat het ons weten!
Al nieuwsgierig? Je hoeft niet goed te kunnen dansen om mee te doen, want iedereen mag dansen op zijn of haar eigen manier. Zoals ze bij Dansklooster zelf zeggen: ‘Wij dansen eigenzinnig tussen bestaande tradities en vrije dans door.’
 
 

Toerustingsavond kinderwerk

Ze komt weer naar Hilversum: Lucré van Putten! Deze gedreven professional neemt je mee in de wereld van geloofsopvoeding van kinderen van 2 tot circa 13 jaar.
 
Op 28 september 2021, van 20.00 tot 22.00 uur in de Bethlehemkerk (Loosdrechtseweg263, inloop vanaf 19.30 uur). Deelname is gratis.
 
De avond is bedoeld voor kinderwerkers in de kerk, (groot)ouders, opvoedersen geïnteresseerden, ook voor belangstellenden buiten de PgH.
 
 
 
Gemeenteberaad 10 oktober: Uitnodiging
 
Aan de leden van de Bethlehemkerk.

Graag nodigt de wijkkerkenraad u uit voor het gemeenteberaad op zondag 10 oktober 2021 na de kerkdienst. Wij vinden het belangrijk u zorgvuldig te informeren over zaken die binnen en buiten onze wijk spelen.
De twee onderwerpen die besproken worden zijn:
 • De stand van zaken rondom het verzoek van de Gereformeerde gemeente Loosdrecht om onderdak te verkrijgen bij onze wijkgemeente.
 • De ontwikkeling van het PgH beleidsplan met betrekking tot beleid en toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum.
 
 

Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!

Het is al jaren een mooie traditie dat alle gemeenteleden met Kerst een kaart krijgen.
 
Vorig jaar heeft de 20+ groep de kaart ontworpen. Dit jaar vragen we gemeenteleden om een foto in te sturen die we op de kaart kunnen zetten. Er zijn vast veel creatievelingen die graag foto's maken.
 
De  foto's kunnen tot 24 oktober opgestuurd worden naar Gert-Jan Jansen.
Emailadres:    jansengjr@gmail.com.

 
We hopen op vele inzendingen

Gert-Jan Jansen, Kees Schipper en Bea Kooi

Versoepeling coronabeleid Bethlehemkerk

Vanaf 3 oktober hanteren wij de volgende maatregelen voor het bijwonen van vieringen in de kerkzaal van de Bethlehemkerk:
 • Heb je klachten? Blijf graag thuis, ongeacht of je gevaccineerd bent of niet.
 • Iedereen is welkom, geen maximum aantal bezoekers meer, we vragen niet om een coronapas, maar vragen je nadrukkelijk wel om verantwoordelijk te handelen.
 • Vind je het prettig, of is het noodzakelijk voor jou om de 1,5 meter te blijven houden tot elkaar? Dat kan!
 • Om voldoende afstand te houden blijft 1 stoel vrij tussen kerkgangers. Een huishouden bestaande uit meerdere personen kan wel naast elkaar zitten.
 • Zingen is weer toegestaan, dat was al beperkt mogelijk, maar ook de laatste beperkingen zijn opgeheven.
 • In de maand oktober gebruiken we nog ons reserveringsyteem.
 • Koffiedrinken na afloop van de viering is als vanouds weer binnen mogelijk.
Voor de overige activiteiten, kun je gewoon de maatregelen van de rijksoverheid hanteren.
 
 
 

Bethlehemkerk Bazaar:
Late Summer Fair 9 oktober

De Bethlehemkerk presenteert haar Late Summer Fair op zaterdag 9 oktober 2021. Vorig jaar moest de Late Summer Fair nog geannulleerd worden i.v.m. de bekende pandemie, maar dit jaar staat Late Summer Fair gewoon weer gepland.
 
De organisatie van de Late Summer Fair is voor deze editie van alles voor u aan het voorbereiden, zodat er voor iedereen iets te beleven is. De najaarsmarkt met een tientallen kramen (handwerk, klein varia, groot varia, veel boeken, plantjes, etc. etc.) wordt tussen 10.00 – 15.00 uur gehouden in de Bethlemhemkerk. 
 
Zaterdag is er genoeg te beleven tijdens van de Late Summer Fair.
 
Naast de kramen met de traditionele bazaar-artikelen is er een plantjesmarkt en zijn er ook een aantal stands van verenigingen (namen volgen later deze zomer) aanwezig. Natuurlijk is aan de kinderen gedacht. Ook zijn er demonstraties en proeverijen.
 

Heel Bethlehemkerk Bakt: 9 oktober

Zaterdag 9 oktober organiseren we de Bethlehemkerk Late Summer Fair. Naast de vele artikelen die er aangeboden worden, willen we ook graag voor de inwendige mens zorgen.
 
Daarom een uitnodiging aan Bethlehemkerk Bakkers om Corona proof cupcakes te bakken.
 
Het risico van deze oproep en uitnodiging is natuurlijk dat we te veel cupcakes ontvangen en die mogelijk niet weten weg te zetten, dat is niet duurzaam en dat kan natuurlijk niet voor een groene kerk. Daarom de uitnodiging om een mail te sturen naar: HBB@bethlehemkerk.nl dan spreken we samen over een vervolg af.
 
PS mogelijk komt er een HHB mistery guest opbezoek!
 

Late Summer Fair, helpende handen gezocht!

Zaterdag 9 oktober organiseren we de Bethlehemkerk Late Summer Fair.
 
Hier voor zoeken we nog de nodige helpende handige handen.
 
We zoeken gemeenteleden die op vrijdag avond 8 oktober willen helpen de Bazaar op te bouwen. En we zoeken gemeenteleden die op zaterdag 9 oktober tussen 10 en 15 uur, voor een uur een stand willen bemensen.
 
We horen heel graag van jullie: bazaar@bethlehemkerk.nl
 

Late summer fair:
allerhande goederen en boeken gezocht!

Zaterdag 9 oktober organiseren we de Bethlehemkerk Late Summer Fair.
 
Voor deze nazomer bazaar en boekenmarkt zijn we natuurlijk opzoek naar courante goederen, nieuwe artikelen en fraaie boeken om de kerkzaal mee te vullen.
 
We zoeken o.a.:
 • Schone modieuze kleding en tassen;
 • Nieuwe huishoudelijke artikelen;
 • SVP geen incomplete of defecte artikelen;
 • Helaas geen meubels, die zijn te zwaar en verkopen niet;
 • Geen encyclopedie, internet heeft dat ingehaald;
 • Criterium voor de maximale omvang, artikelen die je met een hand kunt dragen/tillen, die zijn ook voor bezoekers eenvoudig mee naar huis te nemen.
 • LP's en boeken.
Inlever moment is donderdag 7 oktober, van 19 uur tot 20:30 bij de Bethlehemkerk.

Lancering CHRCH-app groot succes!

Afgelopen weekend (11-12 september) was het dan eindelijk zover, iedereen was welkom de CHRCH-app te downloaden en zich te registreren. In totaal hebben nu zo’n 80 leden al hun weg gevonden naar de CHRCH-app en daar zijn we heel blij mee!
 
Tijdens het startweekend hebben we ons voornamelijk gericht op registreren en aanmelden.
De komende tijd nodigen we iedereen uit om de mogelijkheden van de app te gaan onderzoeken.
 
Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je meldingen krijgt van het nieuws of deze juist uit zet? 
 
 

Thermometeractie noodhulp Thailand

In Thailand heerst momenteel een schrijnende situatie door corona en de bijbehorende maatregelen. Daarom wordt er in alle Hilversumse (wijk)gemeenten van de PgH een thermometeractie gehouden om steun te kunnen bieden. Vanaf zondag 26 september wordt er drie zondagen op rij gecollecteerd voor corona-noodhulp in Thailand.
 
Zendelingen Sijmen en Annelies den Hartog wonen in Thailand. Zij zijn geschrokken van hoe de coronamaatregelen de bevolking hard treffen. Mensen mogen hun dorp niet verlaten en zitten daardoor veelal zonder werk en inkomen.
 
Samen met lokale christenen zijn ze daarom een nood-voedselprogramma gestart om degenen die niet rond kunnen komen te helpen.

Winnaar van de Zonnebloemwedstrijd 2021

Tijdens het startweekend is ook de winnaar van de Bethlehemkerk Zonnebloemwedstijd 2021 bekend gemaakt.
 
Er waren 14 inzendingen, iedere inzending heeft een prijsgewonnen. De meeste prijzen werden al tijdens het startweekend in ontvangst genomen, een enkele later deze maand.
 
De winnaars uit Hilverum zijn Jo en Riet de Haan met een zonnebloem van 4 meter en 10 centimeter! Naast een doosje met chocolade bloemen, mochten de trotse winnaars een ludieke prijs in ontvangst nemen. In plaatst van de traditionele fles rode wijn, ontvingen zij uit handen van de hoofdredacteur een hele grote fles zonnebloemolie!
 
Namens de gezamenlijke redacties van de RdB en de Nieuwsbrief, van harte geluk gewenst!
 

De avond met Herman Wijffels: gemist?

‘Naar een harmonie tussen mens en aarde’ Avond met Herman Wijffels.
Heeft u de avond met Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, gemist? Geen nood deze is gewoon volledig terug te kijken!
 
Volgens Wijffels (voorheen werkzaam bij de Rabobank, de SER en de Wereldbank) vraagt de situatie  in de wereld om een nieuwe, integrale aanpak op sociaal, economisch en ecologisch terrein.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00