DECEMBER 2016
In deze Bijblijver
  • Evaluatie upload tool
  • Testmail spamfilters eerste week van januari
  • Contactpersoon voor NSE communicatie aanleveren
  • Aangepaste uitnodiging voor testgroep gereed
  • Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
  • Belangrijke aankomende data
 
 
Evaluatie upload tool
GfK is benieuwd naar je ervaring met de upload tool en heeft daarom een korte evaluatie gemaakt. De link naar de vragenlijst heeft GfK gisteren per e-mail verstuurd. Het invullen duurt ongeveer twee minuten. 
GfK hoort graag je mening, zodat er in de toekomst eventuele verbeteringen gedaan kunnen worden om de tool nog gebruiksvriendelijker te maken. 
 
Testmail spamfilters eerste week van januari
Aan het einde van de eerste week van januari 2017 verstuurt GfK een testmail om te controleren of de spamfilters goed staan ingesteld. GfK hoort het graag zo snel mogelijk wanneer je deze testmail in goede orde ontvangen hebt.
Jouw reactie kun je t.z.t. mailen aan info@nse.nl
 
Contactpersoon voor NSE communicatie aanleveren
Op belangrijke momenten tijdens de NSE, zoals de start van het veldwerk of het publiceren van de resultaten, verstuurt Studiekeuze123 een persbericht. Dit persbericht willen we ook graag rechtstreeks naar de afdeling communicatie sturen van jouw instelling zodat ook zij hiervan op de hoogte is. 
Daarnaast hebben we gedurende het jaar soms vragen die we graag rechtstreeks aan de afdeling communicatie zouden stellen.
 
Wij verzoeken je daarom om de naam en het e-mailadres van de contactpersoon bij jouw communicatieafdeling uiterlijk 12 januari 2017 te mailen aan info@nse.nl.
 
Aangepaste uitnodiging voor testgroep gereed
Zoals eerder aangegeven wordt er onder een groep van 2.000 Nederlandstalige eerstejaars studenten getest met een afwijkende uitnodiging en reminder die nog meer uit beeld bestaat. Deze groep studenten krijgt inhoudelijk dezelfde tekst als de overige studenten.

De uitnodiging voor deze testgroep is klaar. Bekijk hem hier!
 
Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
 
Het projectteam van de NSE is tijdens de kerstvakantie minder goed bereikbaar. Een antwoord kan daarom langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. In urgente gevallen kan het algemene NSE telefoonnummer (035-6257668) gebeld worden of kan er gecommuniceerd worden via de WhatsApp-groep.
 
Fijne feestdagen!
 
Belangrijke aankomende data
Week van 2 januari
Versturen mail voor testen spamfilter (door GfK)
 
Maandag 16 januari 2017                               
Start veldwerk
 
Dinsdag 17 januari 2017
Versturen link responstool + instructie (door GfK)
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.