Oktober 2012
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
Ouderpanel 
Het persoonsgebonden budget (PGB), afschaffing van schoolzwemmen, pestgedrag op school… zomaar een greep uit de onderwerpen over het basisonderwijs in het nieuws. Scholen met Succes is benieuwd naar de mening van ouders en heeft daarom een online Ouderpanel opgericht. Via het panel zullen wij ouders periodiek bevragen over actuele thema’s. De ouders krijgen inzicht in de resultaten en wij zullen die ook met u delen. Ouders kunnen zich hier aanmelden voor het Ouderpanel.

Heeft u een vraag/onderwerp die u het ouderpanel graag zou willen voorleggen? Mail dan naar info@scholenmetsucces.nl
Stel uw eigen vragenlijst samen met de Vragenplanner©
Zelf gericht een eigen vragenlijst samenstellen, toegespitst op de situatie van uw school en toch profiteren van onze landelijke benchmark en uitgebreide analyses? Dat kan nu gemakkelijk met de Vragenplanner©, ons nieuwe instrument dat flexibele vragenlijsten verwerkt tot rapportages met analyses én benchmark. Bekijk de Vragenplanner© op de website of ga direct aan de slag.
Verbeterscan Oudertevredenheidspeiling
Scholen met Succes introduceert de Verbeterscan Oudertevredenheidspeiling. Hiermee kan de school na afname van de ouderpeiling meer inzicht krijgen in de resultaten van het onderzoek. Ouders krijgen vijf, door de school geselecteerde, onderwerpen voorgelegd en kunnen via open vragen hierover hun mening geven en de school adviseren hoe hier verder mee om te gaan.

De Verbeterscan Oudertevredenheidspeiling is tijdens de introductieperiode (tot 31-12-2012) beschikbaar voor €45,- (excl. BTW.)

Neem contact met ons op voor meer informatie of deelname.
Projecten in het Voortgezet Onderwijs
De afgelopen tijd heeft Scholen met Succes een aantal projecten in het voortgezet onderwijs uitgevoerd op het gebied van marktonderzoek en profilering. Klik hier voor een greep uit onze werkzaamheden.
  • Marketing- en communicatiefunctie voor een praktijkschool
  • Marktverkenning voor een havo/vwo-school
  • Vernieuwde open dag enquête
School at Sea
Scholen met Succes sponsort VWO-4 scholiere Mignon Eijkelkamp die een half jaar op een Tall Ship over de Atlantische Oceaan naar de Caraïben en terug gaat zeilen met School at Sea.
Op het schip volgt zij het gewone VWO-4 programma en past de dingen die ze leert gelijk toe in de praktijk. Mignon zal op onze website elke maand over haar avonturen vertellen. Volg Mignon via onze website.
Congres ‘Marketing & Communicatie in het Onderwijs’
Op 30 en 31 oktober vindt het jaarcongres Marketing en communicatie in het onderwijs plaats. Scholen met Succes verzorgt op 30 oktober samen met Praktijkcollege De Dreef een workshop over Marktgerichtheid in het PO & VO. Tijdens deze workshop leert u hoe u uw marktpositie versterkt en hoort u de actuele onderzoeksuitkomsten uit het brancheonderzoek marktgerichtheid PO/VO van Scholen met Succes. Ga voor meer informatie over dit congres naar onze site. Lees ook ons artikel in Pulse Primair over de marktgerichte school.