Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2017 nr. 22
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Beroepingswerk: Uitnodiging
 
Sterke punten en vluchtelingen
 
Vitame G mag verder groeien
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Feestelijk afscheidsfeest
 
Zomer Expositie
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Meet Hilversum 2017
 
Diaconiën groeien
 
 
Zondag 4 juni
Pinksterfeest
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: De vlam van liefde
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
Sterretjes
Jogchum en Bea Kooi doen verslag met nieuwe eigen foto's.
 
Zaterdag 10 juni gaan we de tuin rond kerk tip top in orde maken. Komen jullie ook? Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
 
Zaterdag 24 juni is er dé bazaar van 2017, in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
Verhuizing
Ds Jetty Scheurwater verhuist in augustus van Barneveld naar Hilversum
 
Tot half augustus is er de zomer expositie.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 2 juni
Catechese en Stercafé

Zondag 4 juni
ds. Erik van Halsema Pinksteren

Dinsdag 6 juni Ontspanningsmiddag voor senioren

Uitnodiging kerkenraad Beroepingswerk inloop
 
Vrijdag 9 juni
 
Zaterdag 10 juni Tuindag Bethlehemtuin
 
Meet Hilversum op de markt
 
SAVE THE DATE
 
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk
 

Zondag 4 juni

Handelingen 2:1-11

Ik versta je 
De heilige Geest laat ons verstaanbaar spreken én goed luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Dat gaat veel verder dan spreken in taal. Elkaar begrijpen wil zeggen dat je geraakt wordt door wat een ander je vertelt.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Beroepingswerk: uitnodiging
 
  
De wijkkerkenraad nodigt u van harte uit op dinsdag 6 juni van 20:00-21:00 uur in de kerk. Deze uitnodiging is vooral bedoeld voor degenen die afgelopenzondag 28 mei verhinderd waren.
 
We zullen u dinsdag, net als afgelopen zondag, informeren over het proces en met elkaar praten over het beroepingswerk. Uw inbreng is daarbij belangrijk.
 
 
Alle tips, vragen en suggesties zijn altijd welkom via de scriba: scriba@bethlehemkerk.nl
 
De wijkkerkenraad
 
Sterke punten en vluchtelingen
 
Tijdens ‘Midden in het leven’ op vrijdag 9 juni zijn deze keer de gespreks-onderwerpen “Vluchtelingen” en “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee”.
 
We starten om 19.00 uur met American Dinner.
Opgeven uiterlijk woensdag 7 juni via het mailadres middeninhetleven@
 
Geef dan ook op wat je in wilt brengen voor de maaltijd of voor de borrel na afloop zodat we e.e.a. kunnen afstemmen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitamine G mag verder groeien
 
 
Het vervolgplan van Vitamine G is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. In het plan is onder meer opgenomen dat Vitamine G een activiteit wordt van de Protestantse gemeente te Hilversum (PGH).
Vitamine G wordt als pioniersplekfinancieel ondersteund door de Protestantse Kerk (PKN). De komende drie jaar wordt deze steun volledig afgebouwd, daarna moet Vitamine G op eigen benen kunnen staan.
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feestelijk afscheidsfeest
 
Op vrijdag 30 juni organiseren wij een feestelijke avond in onze kerk ter gelegenheid van het afscheid van Erik van Halsema. We willen dat doen op een manier die echt bij Erik past. We starten de avond met een American diner, gevolgd door een inhoudelijk verrassingsprogramma. We sluiten af met een hapje en een drankje.

Lees meer ...
 
 
 
 
Zomer Expositie
 
 
 
Tot half augustus hangt in de Bethlehemkerk werk van leden van de schildersvereniging Kleur en toets, te Hilversum.
De schildervereniging telt meer dan 50 leden die wekelijks schilderen in 12 groepen in ons Atelier aan de Diependaalselaan.
Voor de tentoonstelling hebben meerdere leden 2 schilderstukken ter beschikking gesteld. Het werk is dan ook zeer divers. In juni worden de schilderijen gewisseld.
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Zoek je kunst, kitsch, curiosa, kom dan zaterdag 24 juni naar de bazaar in de Bethlehemkerk.
 
In de kerk kun je van 10:00 tot 16:00 terecht voor tweedehandsboeken, speelgoed, kleine snuisterijen, cd’s maar ook voor vintage kleding en plantjes. 
 
Inbrengen goederen
Heb je spullen die je graag wilt geven voor de rommelmarkt? Dan nemen we die graag in ontvangst op donderdag 22 juni of vrijdag 23 juni tussen 18:00 en 20:00 in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Meet Hilversum 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 'Meet Hilversum 2017' samenkomsten
zijn sociale evenementen waar statushouders
en betrokken bewoners elkaar ontmoeten.

Tijdens deze samenkomsten is er gelegenheid tot
het samen muziek maken. Neem biivoorbeeld deel
aan de drumcirkel-sessies, onder leiding van Hans
Beenhakker. Hij neemt drums en percussie-instrumenten
mee, maar u kunt ook uw eigen instrument
meenemen.
 
ledereen is van harte welkom!

Ervaring met drummen of muzikale kennis is niet
nodig. We communiceren met elkaar door middel
van ritme.

Zaterdag 10 juni, 14.00-17.00 uur, Hilversumse
markt in het centrum.

 
Zondag 2 juli, 14.00- 17.00 uur, Emmauskerk, Kerkelandenlaan 5.
 
Diaconiën groeien
 
De inzet van diaconieën groeit ondanks een krimpende kerk, blijkt uit onderzoek. Kerk in Actie biedt diakenen tips en voorbeelden voor 'diaconaat van de toekomst'.
 
In de brochure 'Toekomstgericht diaconaat' staan praktijkverhalen van diakenen. Deze brochure met praktische tips en praktijkverhalen is geschreven naar aanleiding van recent onderzoek op initiatief van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl