Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 38 - > 2000 abonnees: 5 februari 2014

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

De kans dat de minister 1 miljard in 'Amelisweerd' gaat stoppen wordt met de dag kleiner. Maar we zijn er NOG NIET. Denk en doe mee, JUIST NU!


Inhoud van deze nieuwsbrief:

1. De kans dat de minister 1 miljard in Amelisweerd gaat stoppen...

2. Dag van Amelisweerd op 13 april (van vroeg tot laat)

3. Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart: Laat uw stem horen

4. Kracht van Utrecht-College-Tour met jonge studenten op Universiteiten en Hogescholen

5. Uw bijdrage? U begrijpt dat een vrijwillige bijdrage van uw kant welkom is. 

 

Wilt u ons een reactie op deze Nieuwsbrief of een suggestie meegeven?

Stuur dan een reply op deze nieuwsbrief of bel Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344;

Of stuur een e-mail via contactenkvu@gmail.com, dan maken we een afspraak.

 

1. De kans dat de minister 1 miljard in Amelisweerd gaat stoppen.... 

Amelisweerd manifestatieDe kans dat de minister 1 miljard euro in de verbreding van de A27 / Ring Utrecht / Amelisweerd gaat stoppen wordt met de dag kleiner:

1. Het geld is op in Den Haag;

2. De groei van het autoverkeer is er uit; er zijn geen files meer in Amelisweerd en die komen er ook niet;

3. En dan hou je alleen kosten over en geen baten, oeff...

2014 - 2018: kansen voor een actief en gezond alternatief 

Het was ons al bekend dat het kabinet pas in 2018 besluit om het "potje van 1 miljard" al dan niet aan te spreken. Ondertussen stapelen de argumenten zich op om het geld slimmer te besteden. Voor het jaar 2018 is het dus interessant om de balans op te maken: Blijft de groei van het autoverkeer in de spits uit? Bedenk daarbij: 

1. In 2018 rijdt de Uithoftram "om de Zuid" naar P&R De Uithof. En Utrecht Science Park ontwikkelt zich verder als kenniscentrum voor duurzame transitie. 

2. In 2018 is de "DE" spoorbrug naar Gouda verdubbeld (4-sporig) en rijden er meer treinen.

3. Station Vaartse Rijn is geopend in 2015, het liefst met een fikse gratis fietsenstalling.

4. Gemeente en provincie Utrecht hebben samen plannen gemaakt om een perfect doorfietsnetwerk in regio Utrecht te ontwikkelen. Veel trajecten en ontbrekende schakels zijn in beeld bij de Fietsersbond. Nog wel even schatten wat het kost en opbrengt.

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASER

5. We weten in 2018 in hoeverre de explosieve groei van de e-bike zich heeft doorgezet.

6. We weten of politiek en bestuur onze ambitie hebben opgepakt om alle 500.000 inwoners van onze stadsregio (boven 12 jaar) in staat te stellen veilig, comfortabel en snel naar school en werk te fietsen. 

7. We kunnen inschatten hoeveel mensen hun fiets bij een van de twintig voorstad-stations kunnen stallen om gemakkelijk per spoor verder te reizen.

Wilt u een presentatie, dialoog of debat over onze negen kaarten met OV+Fiets netwerken in 2014, 2018 en 2028 (zie de teaser)? Mail of bel ons, dan maken we een afspraak.

Of wilt u u meer informatie over de planning om de voorkeursvariant met de MKBA naar de Tweede Kamer te sturen (zou zijn: 1e kwartaal 2014), over de komende adviesaanvraag naar de MER-commissie (zou zijn: febr – maart), of over de start van het OTB-onderzoek (zou zijn: april - mei 2014)? Leg dan contact met Jan Korff de Gidts. 

 

2. Dag van Amelisweerd zondag 13 april - Trapeziumbios - broedvogels en vleermuizen

Sunrise at_Amelisweerd_AnsBeemer_350

Net als de succesvolle manifestatie in april vorig jaar gaan we een educatieve en gezellige dag rond Amelisweerd organiseren: 13 april - de (zon)Dag van Amelisweerd.

We laten zien wat het landgoed voor Utrechters en Bunnikkers betekent. We rekenen op jouw hart voor Amelisweerd! 

We vieren die dag ook ons vijfjarig bestaan als Kracht van Utrecht. Op 22 april 2009 verscheen i.s.m de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ons 1ste rapport. Aardig om nog eens na te lezen, welke oproepen we in 2009 aan bewoners, bestuurders en politiek deden. 

Het wordt een leuke, actieve dag met kleine excursies bij het ochtendgloren, sport en spel en workshops. We denken aan een Amelisweerd-run, natuurexcursies, een fotografie-workshop, een bezoek aan tuinderij of boerderij. De markt tussen 14.00 en 16.00 uur is het hoogtepunt van de dag. Lekker Utregs! Hier kunnen de ondernemers en organisaties van Amelisweerd en Rhijnauwen en omgeving zich presenteren. Maak het mee, het kan van zonsopgang tot zonsondergang.

Nu al meehelpen? Dat kan. Je helpt ons door:

... je als vrijwilliger aan te melden via dagvanamelisweerd@gmail.com om activiteiten te begeleiden; een workshop of excursie aan te bieden; om deel te nemen aan de markt; of om voor pr / techniek / enz. te zorgen.

.... het overmaken van een donatie op Triodos rekeningnummer 390492329 t.n.v. SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd) o.v.v. Amelisweerddag/VvA. We kunnen veel, maar niet alles gratis krijgen.

  

Oud-Amelisweerd en de toekomst van het Trapeziumbos

BeeldenlaanAl jaren is er een stevige discussie over de toekomst van het Trapeziumbos van Oud-Amelisweerd. Het bos kent een ongekend aantal bomen van monumentale leeftijd, waaronder 40 meter hoge eiken, die tot de hoogste van ons land behoren. 

Een fel discussiepunt is wat je met een laan doet waar hier en daar een boom uitvalt. In 2008 deed een extern deskundige de aanbeveling om vrijwel alle monumentale lanen te kappen om ze opnieuw in te planten met jonge boompjes. Als Vrienden van Amelisweerd hebben wij ons hiertegen fel verzet - om ecologische en cultuurhistorische redenen. Dat vond gelukkig redelijk gehoor bij de gemeente. 

Binnenkort wordt een workshop georganiseerd met experts uit de ecologische en cultuurhistorische hoek om de verdere aanpak te bespreken. Wat ons betreft staat daarbij de betekenis en belevingswaarde van dit oude bos centraal.

Lees verder bij de Vrienden...


Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd en Rhijnauwen

WielewaalDonderdag 30 januari presenteerde Bureau Waardenburg de resultaten van hun broedvogel- en vleermuistellingen in Amelisweerd en Rhijnauwen. De Utrechtse landgoederen blijken een divers, vogelrijk gebied te zijn. 65 Broedvogels zijn waargenomen. Daarbij zitten maar liefst 11 Rode Lijst soorten, waaronder Ransuil, Koekoek, Spotvogel, Boerenzwaluw en Wielewaal (zie foto, door Dixi op Wikipedia). Ook vleermuizen zijn goed vertegenwoordigd.

De komende maanden werkt de gemeente aan de opzet van een natuur-monitoringsplan. Daarin is een grote rol weggelegd voor de vele organisaties en vrijwilligers die al aan natuurmonitoring doen op de landgoederen. En die deskundigen zijn er zeker, zo bleek tijdens de informatieavond op 30 januari. 

Lees verder op onze website...

 

3. Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart - laat je horen!

Bus12 halte_0827uWe hebben het ervaren. Het Rijk heeft de macht over het grote geld, de gemeente mag - op zijn hoogst - mee aan tafel zitten. Zolang de PvdA zich nog laat binden door de coalitieafspraken met de VVD is er nog steeds een Kamermeerderheid voor de verbreding van de A27 door Amelisweerd met 2 x 7 rijstroken. Maar de noodzaak tot verbreding brokkelt steeds verder af.

Het Utrechtse College van Groenlinks, PvdA en D66, wethouder Lintmeijer voorop, hebben met de Utrechtse raad een betere route ingezet: Meer inzet op fiets en OV. Maar het gaat allemaal erg langzaam, getuige de fietsfiles rond Utrecht CS en de overvolle bussen naar de Uithof. Wij zeggen: werk verder aan snelle en comfortabele fietsroutes en aan de Uithoftram; werk samen met bewoners en regio aan een gezond en mooi Utrecht. 

Welk signaal geeft u als kiezer af op 19 maart? Hoe helder spreken politieke partijen zich uit over verbreding van de A27 en ons duurzame OV + fiets alternatief? Wij doen als Kracht van Utrecht actief mee aan de volgende activiteiten. Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomsten met vrienden en bekenden bij te wonen.

 

Verkiezingsdebat Gezonde Lucht op woensdag 26 februari

Verkiezingsdebat Gezonde Lucht in Utrecht

Luchtkwaliteit is op 19 maart een van de belangrijkste verkiezingsthema's. De Utrechtse lucht is niet gezond. Tijdens het verkiezingsdebat Gezonde lucht in Utrecht op woensdag 26 februari gaan bewoners, experts, (kandidaat)-raadsleden en lijsttrekkers met elkaar in debat. Wij organiseren dit debat in samenwerking met Milieudefensie en Milieucentrum Utrecht.

Publiek en (kandidaat) raadsleden krijgen een leerzame kennisquiz voorgeschoteld. Daarna bespreken we met raadsleden stellingen over welke maatregelen de gemeente kan en moet nemen om de lucht gezonder te maken. Is het weren van vieze dieselauto's en brommers uit de milieuzone voldoende of is er meer nodig? Hoe kan Utrecht het gebruik van fiets en OV nog verder stimuleren? Laat zien dat u het onderwerp belangrijk vindt en zorg dat u erbij bent! Aanmelden via gezondelucht@milieudefensie.nl. U krijgt het programma dan toegestuurd.

Verkiezingsdebat: woensdag 26 februari van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur). Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 in Utrecht (een onverwacht mooie 19e-eeuwse kerk). 

 

Happening Gezonde Lucht op dinsdag 18 februari op de Stadhuisbrug

Op 18 februari tussen 10.30 en 14.00 uur gaat Milieudefensie flyeren voor Schone Lucht op de Stadhuisbrug. Meedoen? We zoeken nog enkele enthousiaste vrijwilligers die, al dan niet in verpleeg(st)erskledij, voorbijgangers van zuurstof en kieswijzers willen voorzien. Aanmelden bij Milieudefensie via gezondelucht@milieudefensie.nl 

 

Openbare Hoorzitting Luchtkwaliteit (en gezondheid) op 10 februari 

Ook leden van Provinciale Staten beginnen zich ongerust te maken over de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het verkeer door fijnstof en roet. Op initiatief van de twee Statenleden Ad Meijer (SP) en Kees de Heer (ChristenUnie) organiseren de Provinciale Staten een hoorzitting over luchtkwaliteit. Met bijdragen van de GGD Amsterdam, de vermaarde Utrechtse epidemioloog Bert Brunekreef en vele anderen. Bekijk hier het programma van de hoorzitting Luchtkwaliteit - met inbreng van de Kracht van Utrecht. Datum en lokatie: maandag 10 februari van 10.30 tot 13.45 uur op het Provinciehuis. 

 

4. KvU-College-Tour met jonge studenten 

JKDG College_Hogeschool_Windesheim_maart2013_3002014 wordt een doorbraakjaar in de contacten met universiteiten en hogescholen. We geven colleges, workshops en projectbegeleiding op de Universiteit Utrecht (USBO, Milieuwetenschappen), Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. 

Met jonge mensen voeren we probleemanalyses uit over mobiliteit en de Kracht van Utrecht. Hogeschool Flevoland heeft ons (net als in 2013) uitgenodigd voor twee gastcollege's in hun collegereeks "Effecten van mobiliteit". Op 6 maart zitten we bij de UvA in Amsterdam voor een gastcollege over de Ring Utrecht problematiek. Vijftig studenten gaan aan de slag; ze werken oplossingsrichtingen uit aan de hand van een gedragen probleemanalyse.

Spannend is ook het symposium op 19 februari van Perikles  - de Utrechtse studievereniging USBO (bestuurs- en organisatiewetenschappen) - over bestuurskundige dilemma's. Samen met een bestuurskunde docent maken we een simulatiespel over de (bestuurlijke) dilemma's waar wij, de minister en een College van B&W voor staan. 

En daarmee houdt het nog niet op: Dertig studenten van USBO willen ons 27 maart voor het vak "Beleid, Ratio en Macht" interviewen. Op 16 april volgt nog een college voor studenten ruimtelijke ordening en planologie van de Hogeschool Utrecht. Heerlijk om met al deze jonge mensen in dialoog te gaan. Wij kunnen overdragen. Zij hebben de toekomst in handen.

 

5. Crowd funding /donatiecampagne

Wij ontvangen geen enkele subsidie. Wilt u ons financieel ondersteunen, maak dan uw gift of donatie over op een van de volgende rekeningnummers:

Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt; dan kunnen wij u via e-mail bedanken voor uw gift of donatie. We houden u dan met onze nieuwsbrieven op de hoogte van al onze activiteiten. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €2,- per jaar. 

  

Agenda - om niet te vergeten de komende maanden

Stem Molly_Debat10 februari: Openbare Hoorzitting / Symposium Luchtkwaliteit bij de Provincie Utrecht (met inbreng van de Kracht van Utrecht), zie programma

19 februari: Verkiezingsdebat "Stem Molly" over Westplein en Statonsgebied, georganiseerd door Ontwikkelgroep Lombok Centraal. Zie website

5 maart: Verkiezingsdebat over luchtkwaliteit, georganiseerd door Stichting Stop Luchtverontreiniging. De SSLU gaat in debat met het College over haar ambitie om automobiliteit in te dammen en de volksgezondheid te bevorderen. Een terugblik op de afgelopen 4 jaar. Meer info

22 maart, 13 april en 19 juni: Excursies van de Vrienden van Amelisweerd, meer info op onze website

13 april: Dag van Amelisweerd - meer info in deze nieuwsbrief of op onze website.

 

Sociale Media 

Twitter Facebook_logoVolg ons op twitter (@Krachtvanu & @Amelisweerd) en praat mee op onze Amelisweerd FacebookpaginaVoor wie zelf niet op twitter zit: Surf naar onze website en bekijk in de linkerbalk onze favoriete tweets. 

 

Tot (weer-)ziens,

Olivier Beens | Bea Groen | Jos Kloppenborg | Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)

 

Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken

Stuur deze email door naar een vriend(in)