Bethlehemkerk                                                   
December 2020 nr. 61
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 20 december: 4de Advent
 
Vanuit de Kerkenraad
 
‘Kerstverhaal door
Hilversum Zuid’ 2020
 
Met Bach richting Kerst: Adventsmuziek
 
 Kerstverhalen met Maria (3):
De Kaars
 
Laatste kans Oliebollenactie
 
Resultaat McBeth Voedselbank Drive in
 
Nieuwe wegen voor
een oud verhaal
 
TOP2000 afgelast; ook ander nieuws
 
Zoek een engel en
wees een buurtengel
 
Toekomstplannen
PGH, praat mee...
 
 
 
Zondag 20 december
(4e advent)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'de Winnaarsdriehoek'
 
 
 
Voorganger:
 ds. André de Oude
 
 
 
Sterretjes
___________________
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
Najaarsactie diaconie: herstel kerken in Syrië
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 18 december
 
 
Maandag 21 december
 
 
Dinsdag 22 december
 
Woensdag 23 december
 
 
Donderdag 24 december
 
 
 
Vrijdag 25 december
 
 
 
Zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag
 
 
Zondag 27 december
 
 
 
Bijbel in 1 jaar viering
 
 

Zondag 20 december

Lucas 1:67 en 78-79
 
Toen kwam de heilige Geest in Zacharias.
Hij liet Zacharias het volgende zeggen:
[…]
‘Omdat God zo veel van ons houdt,
zal hij het hemelse licht naar ons sturen.
Dat licht zal schijnen op iedereen
die leeft in het donker,
in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.’
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor altijd verbonden"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 20 december: 4de Advent

Zondag 20 december gaat ds. André de Oude voor in de Bethlehemkerk.
 
Thema voor deze dienst van 4e advent: de Winnaarsdriehoek.
In mijn praktijk als trauma-therapeut en coach komt regelmatig de Redders-driehoek voor. Dat is een patroon van gedrag waarin niemand beter wordt en mensen elkaar min of meer gevangen houden in schuld en onmacht. In de volksmond heet deze driehoek ook wel de drama-driehoek. Daartegenover staat de Winnaars-driehoek. Dat is een patroon dat veel op de dramadriehoek lijkt maar waarin de finesses net even anders liggen. Deze twee driehoeken leggen we naast de lezingen van de storm op het meer en de lofzang van Zacharias.
 
Een hart onder de riem voor deze donkere tijden zo vlak voor kerst.
Een bekende uitspraak van Loesje is: "Het is buiten zo donker dat ik overal sterretjes zie!" Dat lijkt in tegenspraak met elkaar....maar er zit een kern van waarheid in.
Als ik de Lockdown leg naast het geboorteverhaal van Jezus komen er opmerkelijke lijnen in terug.
 
Alles is dicht...zelfs hotels hebben nauwelijks nog plek ... en als je er mag blijven slapen moet je zelf je eten mee nemen.
Jozef en Maria zouden er van opkijken: "Jozef, is er dan in 2024 jaar niets veranderd?"
Er mogen ten tijde van kerst maximaal 3 mensen op bezoek ... in Bethlehem kwamen er drie koningen. En alleen de engelen kwamen zingen; nog steeds zijn het slechts 'koor-engelen' die zingen. Maar een belangrijke boodschap van Mattheus is: zelfs met z'n zessen kun je kerst vieren. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit.
 
Lees meer ...
 
 
Vanuit de kerkenraad
We vinden het lastig dat we in deze tijd niet iedereen van harte uit kunnen nodigen om in de kerk aan een viering deel te nemen. Zeker nu de kerstvieringen eraan komen, waarbij samen komen en samen vieren toch heel belangrijke elementen zijn. We zien ons vanwege de ontwikkelingen rond Covid toch genoodzaakt terughoudender te worden dan we al waren.
 
In de periode van lockdown adviseren wij u dringend gebruik te maken van de mogelijkheid om online onze diensten te volgen. Daarmee voldoet u aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven om het risico van verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
 
 

‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid’ 2020

Nu veel dingen niet door kunnen gaan i.v.m. de landelijke lockdown is er gelukkig ook iets wat wel door kan gaan, het Kerstverhaal door Hilversum Zuid!
 
Anders dan vorige jaren deze keer in de vorm van een puzzeltocht die je op je eigen moment kunt doen. In deze tijd van lockdown is het goed om in beweging te blijven en naar buiten te gaan voor een wandeling en wat is er dan leuker dan een wandeling in kerstsferen met een puzzeltocht langs kerststallen? Vind jij alle kerststallen bij de locaties in de wijk?
 

Lees meer over bovenstaande raam....
Het lied van intocht op 2e adventszondag was lied 439: ‘Verwacht de komst des Heren’, een van de bekende advenstliederen. Op 3e adventszondag besloten we de dienst met lied 452: ‘Als tussen licht en donker’. Misschien heeft u toen wel gehoord dat dit lied op dezelfde melodie als 439 wordt gezongen. Het gaat om de melodie van het Duitse lied ‘Von Gott will ich nicht lassen’ uit het Tabulatur-Buch (1650) van Samuel Scheidt, een leerling van Jan Pieterszoon Sweelinck.
 
 
Dat lied gaat weer op terug op een ouder volksliedje: ‘La Monica’, een liedje waarin een meisje haar moeder smeekt om niet naar het klooster te worden gestuurd (zie ook http://www.bach-cantatas.com/CM/Monica.htm). Dit lied was erg populair in de 16e en 17e eeuw en had een enorme verspreiding in Europa.
 
Als er toen een Top 2000 had bestaan dan zou dit lied zeker bij de eerste tien nummers hebben gestaan! Er bestaan heel veel varianten van, ook een Nederlandse variant in het manuscript van Susanne van Soldt, een verzameling klaviermuziek van een Nederlandse koopmansdochter uit de 16e eeuw. Daarin vinden we dit lied onder de aanduiding ‘Almande de La nonette’. Tijdens de dienst van 3e advent speelde ik dit als voorspel bij het slotlied 452.
 
 

Kerstverhalen met Maria (3): De Kaars

Buiten wordt het steeds kouder en donkerder en langzaam zijn we op weg naar Kerst. Om deze adventsperiode een beetje te verlichten zal er elke week een kerstverhaal verschijnen voorgelezen door Maria. Er zullen verschillende soorten verhalen passeren. Het ene wat luchtiger, het ander wat serieuzer van aard.
 
Dit derde verhaal is een bijzonder verhaal over Kerst in een jappenkamp. Ontroerend en heftig, maar zeker de moeite van het luisteren waard. Luistert u mee?
 

Laatste kans ... !
Oliebollenactie: Samen voor kerktechniek
!

 
Er zijn al vele oliebollen besteld, bedankt daarvoor! Wilt u ook nog bijdragen aan de techniek en oliebollen bestellen? Doe dat dat dan NU! Bestellen kan uiterlijk tot Kerst. De oliebollen moeten vooraf besteld en betaald worden. Klik hier om het bestelformulier in te vullen!
 
Op initiatief van een aantal enthousiaste gemeenteleden wordt er dit jaar een oliebollenactie georganiseerd om geld in te zamelen voor de uitbreiding van de beeld- en geluidstechniek in de Bethlehemkerk. Onze geweldige technici lopen regelmatig tegen de grenzen aan van wat er in de Bethlehemkerk momenteel technisch mogelijk is, terwijl de vraag vanuit de organisatoren van de kerkdiensten en activiteiten steeds groter wordt.
 
Doet u mee door de zelfgebakken oliebollen te kopen? U kunt kiezen voor naturel of met krenten/rozijnen. Per zak van 11 stuks maar €10! Heeft u liever een klein zakje? Kies dan voor 5 stuks voor €5.
 
Op 31 december kunt u de bestelde oliebollen ophalen tijdens een door u gekozen tijdslot (mogelijkheden tussen 10.00-15.00 uur) bij de Bethlehemkerk Drive Thru. Makkelijk en verantwoord!
 
 

Resultaat McBeth Voedselbank drive in

Afgelopen zaterdag 12 december hebben we weer een MacBeth voedselbank drive-in actie gehouden. Deze actie heeft 47 kratten aan producten opgeleverd. Een prachtig resultaat. Iedereen die heeft meegeholpen met inzamelen en doneren: heel hartelijk dank! Door deze actie kan de Voedselbank weer veel gezinnen van levensmiddelen voorzien.
 
Hartelijke groeten van het MacBeth drive-in team!
Anita, Annette, Hanneke, Wilma & Corné
 

Nieuwe wegen voor een oud verhaal

Meer dan 250 bezoekers sloten de afgelopen twee weken aan bij het lichtsnoer van de Levende Adventskalender dat sinds 30 november langs meer dan 23 locaties in Hilversum en Nieuw Loosdrecht voerde. Voor elke deur wapperde de rood-witte vlag als welkomstteken voor buurtbewoners en voorbijgangers. Soms op dezelfde dag zelfs drie keer op een andere locatie. Bij elk open huis was er voor iedereen een warm welkom met enthousiaste gastheren en gastvrouwen. Zoals een van de gasten aangaf: ‘Sfeerlicht, gezelligheid, wat lekkers bij de koffie en fijne gesprekken.’
 
De Levende Adventskalender 2020 was niet alleen pionieren maar ook pionieren binnen de coronabeperkingen. Want hoe tover je een grote ruimte in een kerk of buurthuis om tot een sfeervolle gelegenheid met het uitnodigende karakter van een huiskamer en zorg je tegelijkertijd voor voldoende afstand en veiligheid voor de bezoekers? 
 

TOP2000 afgelast; ook ander nieuws

Helaas hebben we moeten besluiten de Top 2000 Viering van aanstaande vrijdagavond 18 december niet door te laten gaan. Gezien de nieuwe lockdown en de bijbehorende maatregelen een noodzakelijke beslissing, hoe jammer ook.
 
We waren er klaar voor. Twee puike bands – Nice Choice en Home, een verrassend gelegenheidskoortje van zes mensen, techniek, geluid, twee voorgangers, treffende en inspirerende woorden om de veelheid aan muziek mee te omlijsten, een kerkzaal die volledig zou worden benut zodat we Coronaproof te werk konden gaan, interactie met u thuis … Helaas, het is niet langer verantwoord onze plannen uit te voeren.
 

Zoek een engel, wees een Engel!

Toekomstplannen PGH, praat mee...

Geen dik plan. Maar wel een plan boordevol ideeën voor de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Wil je hier meer over weten? Doe mee met de informatiesessies over het Beleidsplan 2020 en verder. De sessies bestaan uit zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies.
 
PgH 2020 en verder - Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen
 
In de komende tijd worden deze beleidsvragen, die ook online te lezen zijn, besproken in diverse taakgroepen en in de wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk. We verzamelen de reacties en er volgt een uitwisseling met de gemeente in februari 2021.
Graag willen we alle gemeenteleden nog meer betrekken bij de gesprekken. U bent dan ook van harte uitgenodigd om zich te melden wanneer u graag mee wilt praten over een of meerdere kernthema’s. Stuurt u dan spoedig een mailtje naar de scriba’s: scriba@bethlehemkerk.nl     
Ook wordt iedereen uitgenodigd om schriftelijk te reageren op de vragen. De keuze is vrij in op welke vragen u wilt reageren.
U kunt uw reactie sturen naar scriba@bethlehemkerk.nl
Het beleidsplan en de vragen zijn te lezen op www.pknhilversum.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u
Gezegende Kerstdagen en een Nieuwsrijk 2021.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00