Bibliotheek Balie Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/16
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0

Openingsuren:
8.30u - 12.30u
13.00u - 16.30u

SCHENKINGEN AAN ONZE COLLECTIE
Den Duerwaerder
Geschiedenis van het gerechtsdeurwaardersambt
X. Lesage, Uitgeverij Pelckmans 1993
 
100 jaar Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen
Catalogus Tentoonstelling 9-23 mei 1985
Gerechtsgebouw Antwerpen
Nieuwe website
LARCIER-INTERSENTIA
Vanaf nu alle publicaties van Larcier en Intersentia in één webshop:
https://www.larcier-intersentia.com/nl/
 
VIERDE DAG VAN DE RECHTSSTAAT
Mechelen-OVB, Stadschouwburg Mechelen 18 april 2023:
Programma
 
RECHT EN COMPLEXITEIT
Vlaamse Juristenvereniging (VJV) webinar
Recht en Complexiteit
26 april 2023: Programma
 
 ‘LAW BACK ON TRACK'  (LBT-platform)
Recht & rechtsbedeling hersporen voor een duurzame samenleving
https://www.lawbackontrack.org/nl/
Initiatief van Prof. Dr. Régine Feltkamp en Prof. Dr. Em. Ludo Cornelis
 
RENOVATIE GERECHTSGEBOUW DENDERMONDE

De Regie der Gebouwen voert grondige renovatie uit in het gerechtsgebouw van Dendermonde
Regie der Gebouwen, news.belgium 15 maart 2023

FAMILIERECHT
Nieuw tijdschrift in onze collectie:
Forum de droit familial
Anthemis
Beschrijving en inhoudstafels
 
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vademecum voor de VZW
Isabel Demeyere, Jean-Pierre Vincke, Marc Govers, Philippe Van Damme, 5e editie, Intersentia 2023619 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
FISCAAL RECHT
Het UBO-register: verboden toegang voor onbevoegden?
Felix Desmyttere, AFT 2023/1, 6
Bespreking van
HvJ (GK) 22 november 2022,C-37/20 en C-601/200
C-37/20 en C-601/200


Overzicht rechtspraak Vlaamse Gewestbelastingen
RABG 2022/17
Inhoudstafel
FINANCIEEL RECHT
Bancaire internetfraude
Impact van fraude op niet-verwachtingsconforme uitvoering van toegestane betalingstransacties
Alec Lesseliers, NJW nr. 477, 08/03/2023, 154
JURIDISCHE VORMINGEN
Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier
AANKOOP BOEKEN VOOR UW EIGEN COLLECTIE
Advocaten van onze balie kunnen boeken aankopen voor hun eigen bibliotheek met 10% korting.
De boeken worden geleverd in onze bibliotheek zonder portokosten.
Stuur een mailtje naar:
MAART 2023
Nieuwe aanwinsten in maart in onze bibliotheek
GOEDERENRECHT
Vastgoedrecht
Themis 2022-2023, nr. 124
Vincent Sagaert, Dorothy Gruyaert (eds.), Intersentia 2023, 220 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Handboek voor de occasionele - en de professionele syndicus van appartementsgebouwen
R. Timmermans, reeks Recht & Praktijk nr. 113, Wolters Kluwer 2023, 533 p.
Beschrijving + inhoudstafel
VERBINTENISSEN-(BUITEN)CONTRACTUEEL RECHT
 
Nieuw algemeen contractenrecht
Handboek
Ignace Claeys, Thijs Tanghe, Intersentia 2023, 966 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Beginselen van verbintenissenrecht
Vincent Sagaert, LEA Uitgevers 2023, 307 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Buitencontractueel kostenverhaal door de overheid
Christopher Borucki, Intersentia 2023, 544 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Themanummer Huur
T. Vred. 2023/1-2
Inhoudstafel
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR EN JUSTITIE
Duiding Burgerlijk Procesrecht
Paul Dauw, Beatrijs Deconinck, Bart Wylleman, deel I en Deel II, Intersentia 3e ed. 2021, 1900 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Femmes et justice
Marie Messiaen (coörd.), Association Syndicale des Magistrats, Anthemis 2022, 197 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Het Hof van Cassatie knipt de vereffening van de gerechtskosten volledig los van het beschikkingsbeginsel
Pierre Thiriar, ‘Actualiteit’, RW 2022-2023, nr.30, 25/03/2023, 1162
(Cass. AR nr. C.22.0158.N, 13 januari 2023
en Cass. 16 januari 2023, AR nr. C.21.0193.F).

Nieuw opgericht: 10de TBH-redactieafdeling ‘Geschillenbeslechting’
TBH 2022/9-10 met in dit nummer drie artikels inzake geschillenbeslechting
Inhoudstafel

Hoger beroep na verstek in een (virtueel) meerpartijengeschil. Herinvoering van de mogelijkheid tot verzet?
J. Boon, S. Voet, P&B 2023/1, 9
STRAFRECHT
Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht
Raf Verstraeten, Frank Verbruggen, Intersentia 2023, 735 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Alcohol en drugs in het verkeer
Van vaststelling tot vonnis
Bart Van Thienen, Ariane Braccio, Politeia 2022, 376 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Steeds meer strafdossiers zullen online raadpleegbaar zijn
FOD Justitie, https://justonweb.be/
PUBLIEK RECHT
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Overheidsopdrachten voor beginners
Pol Verbeke, die Keure 2023, 287 p.
Beschrijving + inhoudstafel
ENERGIERECHT
Energierecht in België en Vlaanderen 2023
Frederik Vandendriessche (ed.), Intersentia 2023, 441 p.
Beschrijving + inhoudstafel
OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Openbaarheid van bestuur en classificatie/declassificatie van documenten
Frankie Schram, TBP 2023/3, 160
VREEMDELINGENRECHT

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: procedure
L. Denys, C. Ponsaerts, NJW nr. 476, 22/02/2023, 106
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen