Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 11/11/2021
Groep 8 ontdekt het Minkema

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De eerste twee maanden van het schooljaar zijn achter de rug. Ik hoop dat je een goede start hebt gemaakt. Misschien heb je ook je eerste resultaten al binnen. De eerste toetsen zijn immers achter de rug. Bespreek deze resultaten met je docent en mentor, zodat je er - ook als de resultaten misschien tegenvallen - van leert. Daarom zit je tenslotte op school!
 
Vorige week vond de open lesmiddag plaats. Wat ik extra bijzonder daaraan vind, is de bijdrage die een groot aantal van jullie levert aan de open lesmiddag. Die waardeer ik zeer. Dat geldt ook voor de bijdrage die geleverd wordt tijdens de voorlichtingsavonden (havo/vwo) en de kijkavond (vmbo). Heel erg bedankt!
 
Tijdens de voorlichtingsactiviteiten willen we de bezoekers laten ervaren wat voor soort school wij zijn. We vertellen over onze kernwaarden en onze missie. Misschien ken je onze kernwaarden nog niet of niet meer. Ik noem ze graag.
 
Het zijn er drie: verbindend, inspirerend en verantwoordelijk. We zijn altijd op zoek naar de dialoog met de ander (verbindend), willen dat je je als mens ontwikkelt (inspirerend) en we vinden het belangrijk dat je eigenaar bent van je eigen ontwikkeling en dat je actief op en betrokken bent bij onze school (verantwoordelijk). Daarnaast bieden we ook kwalitatief uitstekend onderwijs. Maar dat wist je natuurlijk al.
 
Over twee maanden is het alweer vakantie. Die twee maanden gaan sneller dan je denkt. Focus, neem verantwoordelijkheid, bepaal je doelen en bereik ze!
 
Nieuws vanuit het examensecretariaat
In de week van 1 t/m 5 november 2021 hebben er schoolexamens plaatsgevonden voor alle vierde klas leerlingen (B/K/M). In deze week volgden de leerlingen geen gewone lessen, er werd in deze week alleen getoetst.
 
Examenreglement
Alle schoolexamens worden altijd conform het examenreglement afgenomen. Dit reglement is voor leerlingen op ELO/Studiewijzers te vinden. Ouders kunnen het via de Minkema website raadplegen.
 
Indien een leerling een SE geoorloofd heeft gemist, dient de leerling het SE / de SE’s in te halen op 11 en/of 18 november 2021. De planning wordt door het examensecretariaat gemaakt en gecommuniceerd met de betreffende leerlingen.
 
Herkansing
Conform het examenreglement, mag elke leerling gebruik maken van één herkansing per periode. De keuze voor de herkansing dient in overleg met mentor / ouders / verzorgers bepaald te worden. Leerlingen kunnen zich voor de herkansing van periode 1 via Magister inschrijven. Leerlingen worden tijdig over de werkwijze geïnformeerd. De inschrijving start op 23 november 2021 om 08.00 uur en sluit op 26 november 2021 om 12.00 uur. Daarna worden er geen verzoeken meer in behandeling genomen.
 
De uitvoering van de herkansing van periode 1 vindt plaats op 2 december 2021 (1e en/of 2e uur) voor de mavo. Voor de Basis en Kader is dit op 3 december 2021 (1e en/of 2e uur). In week 45 ontvangen de ouders een overzicht van de behaalde resultaten van de schoolexamens in periode 1.
 
Halloweenfeest groot succes!
Donderdag voor de herfstvakantie hebben we met de brugklassers het ‘Halloween’ schoolfeest gevierd.
 
Nadat de kantine was omgetoverd tot een sfeervolle griezelhal en de DJ zijn plaats had ingenomen, werden de leerlingen verwelkomd door heksen, dracula's, clowns en andere griezelfiguren. Ook de leerlingen hadden erg hun best gedaan en verschenen in gepast kostuum op het feest.

 
 
 
Meidengroep
Op woensdag 8 december 2021 start Kwadraad in Woerden weer met de Meidengroep. Deze groep is voor meiden tussen de 13 en 18 jaar. Er vinden 8 bijeenkomsten plaats op de woensdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur op de Derkinderenstraat 32 te Woerden.
 
In de Meidengroep werken meiden samen aan hun zelfvertrouwen en leren ze opkomen voor zichzelf. Ook leren ze hoe ze hun gevoelens beter kunnen uiten en delen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden leerdoelen besproken en met behulp van oefeningen gaat de groep hier samen mee aan de slag. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: onzekerheid, grenzen aangeven, omgaan met social media, contact met anderen en omgaan met kritiek en conflicten.
 
De groep bestaat uit ongeveer 8 meiden. Het aantal deelnemers hangt af van de coronamaatregelen die gelden op dat moment. Deelname is gratis!
 
 
Day for Change: duurzaam ondernemen
 
 
 
 
Geen leerboeken, maar echt aan de slag. Voor jezelf, voor een ander en voor de wereld. Het Minkema College doet mee aan de Day for Change Actie. De 3e jaars kader leerlingen maken op een speelse en ondernemende manier kennis met wereldburgerschap, duurzaam ondernemen en omgaan met geld. Eén van de onderdelen is het bezoek van een aantal gastsprekers. Deze gastlessen worden gegeven voor medewerkers van de organisatie Day for Change en gaan bijv. over duurzaamheid en ondernemen. Lees verder.
 
Leerling- & Oudertevredenheid
 
 
 
 
Het Minkema College volgt systematisch de tevredenheid van leerlingen. Het doet ieder schooljaar uitgebreid onderzoek onder leerlingen van diverse jaarlagen. In april 2021 vulden in totaal 834 leerlingen een (gestandaardiseerde) vragenlijst in. Uit de reacties blijkt dat onze leerlingen door de bank genomen tevreden zijn. Ze herkennen dat docenten zicht hebben op hun ontwikkeling en dat zij leerstof aanbieden op het voor de leerling passende niveau. Ook over het gebruik van ICT, de hulp bij het leren en bij de keuze voor een vervolgopleiding zijn de leerlingen tevreden
Het Minkema College peilt ook de tevredenheid van ouders. Hiervoor hanteert de school de (gestandaardiseerde) vragenlijst van Scholenopdekaart. Bij het onderzoek in het voorjaar van 2021 blijkt de oudertevredenheid op beide locaties gestegen te zijn. Ouders geven ons terug tevreden te zijn over het geboden onderwijs, de inzet van ICT-middelen en talentontwikkeling. Leerlingen worden - volgens de ouders - goed voorbereid op de toekomst. Ouders zijn ook tevreden over de communicatie vanuit school, zowel over de vorderingen van hun kind(eren) als over andere relevante informatie.
 
 
Profielwerkstuk 4 mavo
De leerlingen uit 4-mavo zijn gestart met het schrijven van hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas van de mavo en de gemengde leerweg. Het betreft een werkstuk met als onderwerp een persoonlijk onderzoek naar opleidingen en beroepen in het gekozen profiel. Een beoordeling 'voldoende' of 'goed' is voorwaardelijk voor het afronden van het SE (schoolexamen).
 
We wensen alle leerlingen veel succes en plezier bij het schrijven en met het presenteren van hun onderzoek!
 
Proefwerkweek klas 2 k/m, m/h en klas 3 mavo: week 22 november
In de week van 22 november is er een proefwerkweek gepland voor de tweede en derde klassen. In die week is er een aangepast rooster, met alleen toetsen. In Magister is te vinden welke dagen en tijden er toetsen er gepland zijn. Er zijn verder voor klas 2 en 3 geen gewone lessen, zodat de leerlingen voldoende tijd hebben om de toetsen voor te bereiden.
 
Voor de leerlingen in de brugklas is het een normale lesweek, zij nemen geen deel aan de proefwerkweek. Voor brugklasleerlingen vinden wij het prettig dat zij hun proefwerken en SO’s meer gespreid en in een normale les, veilig bij de eigen docenten kunnen maken. Ook voor klas 4 is het een gewone lesweek.
 
Regels bij een toets
Het toetsrooster gaat uit van lessen van 70 minuten, de toetsen duren 50 minuten. Leerlingen met verlengde toetstijd kunnen hun toets binnen die 70 munten in de eigen klas afronden. Voor de overige leerlingen geldt ook dat zij niet eerder het lokaal mogen verlaten. Het meenemen van een leesboek is daarom misschien prettig. Het meenemen van een mobiel en een tas in het lokaal is niet toegestaan. Voor klas 2 en 3 geldt verder dat de week van 15 november, voorafgaand aan de toetsweek, proefwerk vrij is.
 
Oudergesprekken 14 & 16 december online
Op maandag 14 en woensdag 16 december vinden er oudergesprekken plaats met de mentor. Wij vinden het zoals je weet heel belangrijk om met jou en jouw ouder(s) gedurende het schooljaar in gesprek te blijven over de voortgang.
 
Tijdens dit gesprek, waarbij jouw aanwezigheid ook zeer op prijs gesteld wordt, wordt in elk geval gesproken over de resultaten van Rapport 1 of SE-overzicht 1, ook worden de afspraken gemaakt in het zogenaamde Stein Succes Plan in sept. jl. geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 
Online gesprekken klas 1 - 3
Vanwege COVID-19 vinden deze gesprekken online plaats. De mentor maakt hiervoor een afspraak met de ouder(s).
 
Gesprekken klas 4 op school
Op donderdag 13 januari 2022 staan er oudergesprekken gepland voor ouders van klas 4 met vakdocenten. Deze gesprekken vinden fysiek plaats op school. Ouders ontvangen een mail om zich in te schrijven via Magister.
 
Groep 8 maakt kennis met het Minkema College
Dit jaar was het gelukkig weer mogelijk om leerlingen uit groep 7 & 8 en hun ouders op school ontvangen om hen kennis te laten maken met onze school. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt!
Op 13 januari a.s. komen de leerkrachten van groep 8 op bezoek om de laatste ontwikkelingen op onze school te horen én om te horen hoe het hun oud-leerlingen op de middelbare vergaat.
 
 
Open Dagen 28 en 29 januari 2022
De ouderinformatie-avonden waren nieuw dit schooljaar en datzelfde geldt voor het open huis in januari: dat start al op vrijdagmiddag! We kunnen ons namelijk voorstellen dat ouders en leerlingen van groep 7 en 8 dit jaar veel scholen willen bezoeken, omdat dat voorgaande jaren door corona niet mogelijk was. Op onze website en socialmediakanalen houden we iedereen op de hoogte van de precieze tijden en programma. Meer informatie: www.minkema.nl/groep-8
 
Gezocht: brugklassers die willen chatten met groep 8
Vind jij het leuk om op 23, 24 of 25 november vragen te beantwoorden van groep 7 of 8-leerlingen tijdens Chatten met Bruggers? Geef je dan op bij jouw mentor! Tijdens deze chat maken we online verbinding met een basisschool. De leerlingen kunnen dan vragen stellen aan onze bruggers zodat ze een beter beeld krijgen van de middelbare school en het Minkema College. Meld je aan!
 
Huiswerkbegeleiding
Als je gemotiveerd bent om je huiswerk goed te doen, maar daar thuis niet de mogelijkheden of omstandigheden voor hebt, is onze huiswerkklas misschien wel iets voor jou! Ook als je moeite hebt discipline te vinden om je huiswerk thuis te maken, kan de huiswerkklas uitkomst bieden. Daar maak je vier dagen per week (ma t/m do), twee uur per dag, huiswerk onder toezicht en begeleiding. Dit gebeurt na schooltijd (na het 5e uur) in een rustig lokaal in de school. Dit jaar wordt de huiswerkbegeleiding vanuit het NPO gefinancierd. Het is dus kosteloos. 
 
 
Gezocht: ouders voor klankbordgroep 10-14 onderwijs
Het Minkema College werkt samen met het Kalsbeek College en de basisscholen uit de regio aan doorgaande leerlijnen van de bovenbouw van het basisonderwijs naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook maakt deze samenwerking ‘gluren bij de buren’ mogelijk: collega’s van PO en VO lopen een dagje met elkaar mee.
 
De belangrijkste ‘bouwstenen’ zijn:
  • driehoeksgesprekken,
  • portfolio,
  • eigenaarschap en
  • formatief handelen.
Enkele keren per schooljaar wil de werkgroep Verbindend Onderwijs Woerden 10-14 haar ideeën en voortgang voorleggen aan een klankbordgroep van ouders van de diverse scholen.
 
Spreekt dit u aan en kan uw inbreng van waarde zijn voor de werkgroep, dan bent u van harte welkom mee te denken. U kunt dit kenbaar maken bij Ruben Boerma (r.boerma@minkema.nl, afdelingsleider vmbo b/k 1-4, locatie Steinhagenseweg) of Annet van de Wouw (a.vandewouw@minkema.nl, afdelingsleider vwo 1-3, locatie Minkemalaan).
 
Binnenkort: thema-avond Ouderraad
De ouderraad is inmiddels weer op volle sterkte en beide locaties zijn goed en evenredig vertegenwoordigd. We zijn inmiddels gestart met het organiseren van een ouderavond met een actueel thema. Binnenkort zullen we daar meer over delen. Heb je als ouder een vraag of een leuk idee? Laat het ons dan weten via het contactformulier op de website.
 
Burgerschap op het Minkema: in actie voor het WKZ
Het is ingewikkeld voor een burger (leerling) om zich staande houden in een continu veranderende samenleving, kijkende naar o.a. diversiteit, polarisatie, intolerantie en generalisatie.
 
Burgerschapsonderwijs in DNA Minkema
Het belang van burgerschapsonderwijs is daarom ook groot in de samenleving. Burgerschap zit in het DNA van onze school en is daarmee een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.
 
De leerlingen ontplooien op school zich niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Zo zijn ze actief in de week tegen het pesten, coming out day, paarse vrijdag maar ook in de week tegen eenzaamheid. We bespreken deze maatschappelijke thema's op basis van argumenten en luisteren naar elkaar.
 
Samen staan we sterk: in actie voor het WKZ
'Samen staan we sterk' is een ander belangrijk onderdeel van het DNA van onze school. De leerlingen zetten zich in voor diverse projecten, een mooi voorbeeld hiervan is het waterproject.
 
Daarnaast maken de leerlingen van het derde leerjaar verschillende creaties in de lessen. Deze creaties worden verkocht en de opbrengst gaat naar het WKZ.
 
Tot slot leren leerlingen discussiëren en gaan ze uiteindelijk in debat met gemeenteraadsleden. We zijn trots op de inzet en het enthousiasme van de leerlingen; ze zijn betrokken burgers in de samenleving.
 
 
 
Update NPO
Woensdag 3 november heeft de MR ingestemd met het NPO-plan voor het Minkema College. Dat betekent dat we, naast de startactiviteiten die al lopen, nu ook andere plannen kunnen gaan uitvoeren om corona-achterstanden in te lopen.
 
Hier zullen enkele weken overheen gaan, omdat we ook een samenwerking met externe partijen aan het opstarten zijn. Om meer activiteiten te kunnen aanbieden, hebben we namelijk extra mensen nodig in de school, zowel onder als na schooltijd.
 
Start steunlessen klas 1 en 2
Wel beginnen al in de week van 15 november met de steunlessen in klas 1 en 2 voor Engels, Nederlands en wiskunde. Indien de vakdocent denkt dat een leerling deze lessen nodig heeft, dan informeren wij de ouder(s) daarover.
 
Inschuifrooster 6 t/m 10 december
Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om te werken met weken waarin wij een verkort lesrooster voeren. Door te werken met een inschuifrooster creëren wij tijd voor de secties om (onder meer) te werken aan de overgang naar het 70 minutenrooster. Ook gebruiken we deze weken voor (rapport)vergaderingen en andere overleggen, waardoor in de overige schoolweken meer ruimte ontstaat.
 
Inschuifrooster: 50 in plaats van 70 minutenles
In de weken waarin het inschuifrooster geldt duurt een 70 minuten les 50 minuten. De lengte van de pauzes is ongewijzigd.
 
Gezocht: professionals voor On Stage
Dit jaar wordt voor het eerst On Stage in de regio Woerden georganiseerd. On Stage is (letterlijk) een Beroepenfeest voor vmbo-leerlingen en beroepsbeoefenaren. Zij gaan met elkaar in gesprek over beroep en werkdag, en maken een afspraak voor een Werkbezoek op de Doe Dag enkele weken later. Het Minkema College is vanaf het begin betrokken geweest bij deze mooie mogelijkheid voor leerlingen om zich te oriënteren op de toekomst.
 
Gezocht: professionals die hun beroep willen promoten!
Werkt u in onze regio en heeft u een werkomgeving die voor leerlingen interessant is om te zien? Doet u dan mee met deze geweldige mogelijkheid voor leerlingen om zich te oriënteren op de toekomst.
 
Het gaat om de aanwezigheid op 10 februari (middag) op het beroepenfeest en het aanbieden van een doe-dag op 24 februari.
 
 
Ouders die een mogelijkheid zien om mee te werken aan dit beroepenfeest, mogen zich melden bij de decaan, mevrouw Van der Heijden (j.vanderheijden@minkema.nl) voor verdere informatie.

 
LOB-projecten
Naast On Stage voor leerjaar 1 en 3 gaan voor de 2e klassen de oriëntatielessen in het rooster door. Tijdens deze lessen bereiden de leerlingen zich voor op het kiezen voor keuzevakken (B/K) of voor een vakkenpakket in de bovenbouw (M/H).
 
Voor de 4e klassen staat de laatste week voor de vakantie in het teken van LOB. De mavo gaat aan de slag met het profielwerkstuk, B/K gaat aan het werk met Minkema Meets Young Professionals.
 
Terugblik MBO-avond
26 Oktober is onze mbo-avond gelukkig gewoon doorgegaan. Ondanks de beperkende maatregelen van ingestelde tijdsloten en maar één begeleider meenemen werd zowel de markt, als de presentatie voor ouders, goed bezocht.
 
Voor veel leerlingen is dit het startsein om serieus aan de gang te gaan met de oriëntatie op een vervolgopleiding. Voor de leerlingen was de informatie bij de presentaties niet nieuw, zij hebben al voorlichting in de klas gehad van de decaan tijdens een mentorles/uur.
 
Je kunt de presentaties terugvinden op de website van onze school. Let daarbij op de presentatie van de juiste studierichting, basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht of gemengde/theoretische leerweg.
 
Digitale Doorstroom Dossier
Het Digitale Doorstroom Dossier (DDD) dossier wordt ingevuld om de overgang van vo naar mbo beter te laten verlopen. Deze week ontvangen de leerlingen een activatiecode, waarmee ze een account kunnen aanmaken om een digitaal doorstroom dossier aan te maken voor de mbo-school van hun keuze.
 
De eerste stap blijft het digitaal inschrijven via de website van een mbo-school. Daarna start de leerling een digitaal doorstroom dossier in deel A op. De mentor vult deel B in en vervolgens krijgt de leerling het verzoek om de akkoordverklaring aan te vinken. Deze laatste stap is ingebouwd om ouders te laten lezen wat de mentor heeft ingevuld, voor het dossier op het mbo gelezen kan worden. Dit dossier wordt gebruikt bij de intake van de leerling op het mbo.
 
Bezoek ouders aan school: op afspraak!
Met regelmaat krijgt onze receptie te maken met ouders/verzorgers die in school staan en direct een medewerker van school willen spreken. Mentoren geven les en de afdelingsleiders en leerlingcoördinatoren hebben over het algemeen een goed gevulde agenda met afspraken.
 
Kom uitsluitend op afspraak
Wij vragen ouders met klem om alleen dan naar school te komen wanneer hij/zij een afspraak heeft. Dit voorkomt dat u onverrichterzake terugkeert zonder contact met de beoogde collega. Bij zaken met een spoedeisend karakter lukt het ons in de meeste gevallen de ouder, na het maken van een afspraak, snel in school te ontvangen.
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld.
 
Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Iedereen zal begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort. Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor onze schoolgebouwen en de terreinen rondom de gebouwen. Wanneer je je niet houdt aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie. 
 
Wij vragen ouders om dit met hun kind(eren) te bespreken. We spreken de verwachting uit dat iedereen zich bewust is van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen ondertussen een fijne en gezellige tijd toe!
 
Duinrell
Op vrijdag 15 oktober zijn alle vmbo-leerlingen naar Duinrell geweest. Met 12 bussen zijn we ‘s morgens met regenachtig weer naar vertrokken, maar bij aankomst in Wassenaar scheen de zon volop. Alle leerlingen en de begeleiding hebben zich uitstekend vermaakt, de attracties werden druk bezocht. De Falcon en de Dragon Fly waren veruit het meest populair, de soms wat lange rijen namen onze leerlingen voor lief.
 
 
Tussen de middag verzamelden alle leerlingen op twee locaties in Duinrell om hun trek met een patatje te stillen. Het was een heerlijke dag, iedereen heeft het enorm naar zijn of haar zin gehad. Dit komt ook uit de enquête waaruit blijkt dat de leerlingen heel positief op deze dag terugkijken en vooral de gezelligheid met elkaar hoog scoorde. Tegen het einde van de middag ging iedereen voldaan terug naar de bus en kon, soms met enige filevertraging, de herfstvakantie beginnen.
 
Herhaalde oproep: MR zoekt ouder vmbo
Helaas heeft de oproep in het vorige Minkema Nieuws nog geen nieuwe ouder vmbo gebracht voor de Medezeggenschapsraad van onze school. Hierbij dus nogmaals het verzoek:
 
De MR is op zoek naar enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school. Elke ouder met een kind op het vmbo mag zich kandidaat stellen voor deze vacature.
 
 
Agenda
15-19/11: Toetsvrije week klas 2 t/m 3 k/m en m/h
22/11: Start proefwerkweek klas 2 k/m, 2 m/h en 3 mavo 
06/12: Inschuifrooster
 
Nieuwsbrief 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.