VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva   smiley
 
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
På hemsidan www.dromcentrum.se hittar du mer om drömmar, liksom även verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, böcker, drömtolkningar, med mera … 
 
Hej drömvänner på livets upptäcktsfärd  heart
Välkommen till DrömNyhetsbrevet November 2017.
 
Jag är glad att få berätta om det magiska datumet 11 november; 11:11 
Mästarsiffra för Uppvaknande, Helhet, Balans, Universell kunskap, kärlek och ljus.
Det datumet var jag på fortbildning i London. En fantastisk kurs i ”Explore and master the New Vibrations of The Violet Flame of Transmutation and Connectivity”.
Hur vi kan lösa upp de blockeringar som hindrar vårt Sanna Jag att framträda, transformera vårt medvetandes begränsningar och läka oss inifrån.
Precis det som är syftet med Drömarbete och Drömhealing.
 
Snart är det december. Den mest magiska månaden för inre upptäcktsfärder. Tänd ett ljus, kura under filten, rikta uppmärksamheten till hjärtat.
11 november – 11 januari är vår mörka tid. Tid för vila och gå inåt, lyssna på drömmar och dess budskap.
 
Under november
har jag fått en hel del förfrågningar om drömkurser och drömutbildning.
Det enda som är bestämt för 2018 är
två söndagar, 11+18 febr (kl 13 – kl 17) med rubrik Livskunskap.
För Stockholmare med omnejd, lokal i Liljeholmen.
Där tar vi upp alla frågor du har funderat över om livet, både det personliga, det allmänna och det kosmiska. Ev kan drömtolkning och drömhealing förekomma.
Förmodligen blir det fortsättning med DrömTolkning och DrömHealing, eftersom så många är intresserade av det. Deltagarna kan välja om det blir Heldagskurs, Helgkurs eller fortlöpande söndagar.
Du hittar info om kursen i Livskunskap på hemsidan
www.dromcentrum.se under fliken Kalendarium.
Välkommen att komma med du också. Max antal deltagare 12 personer.
 
Det blir också ett besök i Skellefteå och ett i Spanien under våren. Datum ej ännu fastställt.
 
DRÖMMAR
Jag får in många drömmar om otrohet. Här nedan kommer två st:
 
MIN AVLIDNE MAN ÄR OTROGEN
Jag tänker ofta på min avlidne man och ber honom skydda mig från livets konstanta utmaningar.
Inatt drömde jag om honom där han lever. En ung kvinna kom med en nyfödd baby och påstod att det var hans. Drömmen slutade med att min man blev kvar hos mig, men kvinnan ville inte ge sig.
 
TOLKNING
Du möter din inre partner, din maskulina aspekt (din man)
Den unga kvinnan med nyfödd baby symboliserar en ny kvinnlig sida hos dig som fött något nytt  (barnet). Det nya kan vara ny insikt, nytt förhållningssätt, ny talang, ny sysselsättning…
Din man blir kvar hos dig = balans kvinnlight/manligt (balans mln hjärnhalvorna)
Kvinnan vill inte ge sig = du bör acceptera kvinnan och barnet som symbol för något nytt i ditt eget psyke.
Reflektion: Det är således inte läge för svartsjuka eller äganderätt. Drömmar fungerar inte så som vi ibland gör i det vakna människolivet. Drömmar visar på vad som pågår i vårt psyke. Denna dröm är väldigt positiv då den visar att du utvecklas och förnyar dig.
 
MIN KILLE ÄR OTROGEN
Jag drömmer att min kille är otrogen mot mig. Det är olika tjejer varje gång. Dessa drömmar tar knäcken på mig. Jag jämför mig med andra tjejer som jag tror han haft. Men han har aldrig haft något förhållande före mig. Generellt har vi ett bra förhållande och säger varje dag att vi älskar varandra, håller hand och skrattar tillsammans. Men inom mig vet/tror jag att han har legat med många tjejer.
 
TOLKNING
När vi drömmer att vår partner är otrogen är tolkningen att vi är otrogna mot oss själva.
När man är otrogen mot sig själv så står man inte upp för och uttrycker inte sina djupa behov, sin innersta sanning, och talar inte om hur man vill ha det.
Du säger att du har blivit mycket sviken under uppväxten. Det har skadat din självbild och ditt självvärde. Det är viktigt att du uppvärderar dig själv och övar dig på självkärlek, att älska den du är. När vi kan älska oss själva och lita på oss själva, så känner vi oss inte svikna av andra. Därför att vi inte sviker oss själva.
Reflektion: Felet många gör är att de tolkar drömmarna praktiskt och utåt, som om det handlade om det vakna vardagslivet. Men glöm inte att drömmar är symboliska. De visar vad som pågår i ditt eget psyke. Inte i någon annans psyke eller liv. Dina otrohetsdrömmar visar således på att du är otrogen mot dig själv, inte står upp för dig själv och inte vågar vara tydlig eller ställa krav. De visar också på att du inte litar på dig själv, och därmed inte heller på andra.
Det är viktigt att du slutar oroa dig och i stället börjar tänka vackra tankar om dig själv.
 
I början av december kommer boken DIN VÄG GENOM LIVEN ut på HDP. smiley
Håll utkik på http://heartdreaming.se/bockerna/ och på http://www.dromcentrum.se/books.htm 
Där finns även den nyligen utkomna BREV FRÅN DRÖMKÄLLAN
Båda bra julklappar
 
AFFIRMATION
Må alla mina inre sår och begränsningar upplösas, helas och rensas ut från mitt väsen, lätt och enkelt. Med hjälp av min högre visdom skapar jag nu upplevelsen av fullkomlig kärlek i varje stund, i mina känslor, i min kropp, i min själ, i min ande. Jag älskar mig i mitt hjärta.
 
Hjälp gärna till med att sprida DrömKunskapen genom att skicka detta brev till en vän. 
Klicka här: Forward this email to a friend  
 
Varmaste hälsningar och tillönskan om goda drömmar
Louise Minerva-Li