Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2017 nr. 42
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Aandacht helpt
 
Wonen in het ogenblik
 
Sirkelslag Kids
 
Kerktuin: actie bladslag
 
Voedselbankactie
 
Vanuit de kerkenraad
 
Verhalen uit het dierenbos
 
Shout for joy
 
Kerstwandeling
 
Kerstmusical
 
 
 
Zondag 12 november
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Tot je bestemming komen'
 
 
Voorganger:
ds Heleen Weimar
 
 
Sterretjes
 
Olifant en eekhoorn exposeren hun verhalen aan de muren.
 
Bep en Gert-Jan doen op 3 december belijdenis.
 
Op dinsdag 21 november is er een avond in het kader van het Herijkings-proces. Welkom!
 
Maandag 4 december avondmaal viering in kleine kring.
 
Dochter Femke woont op Sint Maarten.
 
Kerkbalans gaat digitaal.
 
AGENDA

Vrijdag 10 november Catechese tieners en
Stercafé

Zondag 12 november ds. Heleen Weimar
Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]
 
Dinsdag 14 november
Stiltecentrum open
Ontspanningsmiddag voor senioren

Woensdag 15 november
 
Donderdag 16 november
Stiltecentrum open

 
Vogelfluisteraar te gast bij de Instuif

Wonen in het ogenblik
ds. Heleen Weimar

Vrijdag 17 november Sirkelslag KIDS
 
Zaterdag 18 november Kerktuinruimersdag
 
 
Nieuw ingekomenen kennismakingsbijeenkomst
 
SAVE THE DATE
Voedselbank actie zaterdag 25 november en zondag 26 november.
 
Zondag 12 november
1 Tessalonicenzen 4:13-18
 
Een brief die hoop geeft 
De mensen in Tessalonica hebben gehoord over Jezus. Ze geloven dat hij de Zoon van God is. Maar wat betekent dat precies? De apostel Paulus schrijft hun een brief waarin hij dingen uitlegt. De brieflezing biedt meer aanknopingspunten dan Matteüs 24:15-28 over de verwoestende gruwel en mensen die moeten vluchten. Vandaar deze keuze.
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Ontmoetingsavond 'Aandacht Helpt'
De ontmoeting op woensdag 15 november bestaat uit twee delen. In het eerste deel vanaf 18.00 uur gaan wij samen eten met een aantal Syrische gezinnen. Zij willen graag voor ons koken. Een aantal van hen houden ook van musiceren, er zal ook muziek bij zijn. 
In het tweede deel vanaf ongeveer 20.00 uur gaan we verder met elkaar ontmoeten en zullen we vanuit Aandacht Helpt ook informatie verschaffen wat er in de komende maanden te verwachten is. 
 
We komen bij elkaar in De Schuilhof in Hilversum.
 
Lees meer…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wonen in het ogenblik
 
  
Donderdag 16 november 20.00 uur begeleidt ds Heleen Weimar “Wonen in het ogenblik”. Dit is een avond die gaat over beginnende en matige dementie. Hoe gaan de mensen er mee om, hoe gaat de kerk er mee om. Een avond om informatie het halen, maar ook uit te wisselen.
 

Sirkelslag Kids
Op vrijdagavond 17 november 2017 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen.
 
Lees meer ...
 
  
 
 
Kerktuin: actie bladslag
 
 
 
 
 
Op zaterdag 18 november is er weer de jaarlijkse actie bladslag.
Help je mee onze kerktuin blad vrij te maken en winterklaar?
Kom je gewapend met bladhark of bladblazer en goede zin?
Koffie staat om 09.00 uur klaar. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
 
 
Najaarsactie: Voedselbank
Op zaterdag 25 november hopen we weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de voedselbank te houden. We willen de actie net als vorig jaar houden bij Albert Heijn op de Heigalerij, bij Lidl en Albert Heijn in winkelcentrum Kerkelanden.
 
  
 
 
Vanuit de Kerkenraad
Namens de kerkenraad wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vacaturetijd en het beroepingswerk. Het is immers al even geleden dat we u hier over spraken.
 
De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden in de persoon van Jack de Koster.
 
  
 
 
 
Verhalen uit het dierenbos
 
 
 
  
Elke predikant is ook een verhalenverteller. Nou ja, misschien niet elke, maar het is wel handig als je er een beetje aardigheid in hebt om verhalen te vertellen! Dat kun je op zondagmorgen in een verhalende preek doen, maar je kunt ook verhalen gaan schrijven voor een ander moment in de liturgie. Bijvoorbeeld voor de kinderen. En voor andere grote mensen zeg ik er dan altijd bij.
Achteraf denk ik dat het verhalen vertellen er altijd al in gezeten heeft. Maar toch duurde het tot de zomer van 2010 toen ik ontdekte wat ik allemaal met verhalen kon doen. Lees meer ...
 
Shout for joy
Voor degenen die ons nog niet kennen: wij zijn Gospelgroep Vision uit Hilversum. Wij verlenen onze medewerking aan kerkdiensten in de Emmauskerk. Daarnaast treden we ook nog op in andere kerken en verzorgingshuizen in Hilversum en omgeving. We vinden het een uitdaging om eens in de drie jaar een wat groter project neer te zetten . En nu, na maanden van voorbereiding en hard repeteren, is het dan weer zover. Op zaterdag 18 november om 20.00 uur geven we een gospelconcert: " Shout for joy !"  Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
Kerstwandeling in Zuid
 
Ook dit jaar zullen we samen met onze partners in de buurt weer een kerstwandeling door de wijk organiseren voor jong en oud. 
Schrijf alvast in uw agenda: zaterdagavond 16 december 2017.
kerst
Wilt u meewerken aan de voorbereidingen (het bouwen van de stal in onze kerk?) of op de avond zelf (in en om de stal, bij het startpunt in de Brede School, onderweg of bij het opruimen van de kerk?). Lees meer...
 
Kerstmusical
Ook dit jaar hebben we weer een leuke musical gevonden, die we op kerstmorgen met de kinderen (basisschool- leeftijd) willen gaan opvoeren in de kerk. Hiervoor zijn we op zoek naar acteurs en actrices.
We zijn op zoek naar kinderen die een tekst willen leren, maar ook naar kinderen die niets willen zeggen. Het kan allebei. Je mag ons laten weten wat je wilt.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl