H2W | februari 2015

H2W
H2W

H2W Partners: Informatiebeleid pijler voor de ondersteuning van transitie in de zorg.

In de huidige turbulente omgeving van de langdurige- jeugd- en ouderenzorg hebben zorginstellingen meer dan ooit behoefte aan betrouwbare informatie. Informatie die soms op korte termijn opgeleverd moet worden ter ondersteuning van bijvoorbeeld het proces van zorginkoop. Daarnaast is er behoefte aan informatie die het mogelijk maakt om gekozen strategische uitgangspunten vorm te geven. Bijvoorbeeld prognoses op te leveren zorgproducten op de (middel)lange termijn. Verschuivingen van het primaire zorgproces vraagt om een andere, op het netwerk van de cliënt toegespitste informatievoorziening. Medewerkers in zorginstellingen, familie, mantelzorgers, gemeentes, zorgverleners in de wijk hebben allen behoefte aan eenduidige en toegankelijke informatie.

Het helpt enorm als een zorginstelling het informatiebeleid op orde heeft en afgestemd op de strategie van de organisatie, waardoor informatie aanvragen snel, adequaat beoordeeld en op de juiste manier afgehandeld kunnen worden.

H2W partners spitst het informatiebeleid toe op de transitie en implementeert deze vervolgens ook succesvol bij haar klanten:

a. Transitie organisatie: zorg met wonen naar wonen met zorg;
b. Bieden van zorg- en dienstverlening in de directe woonomgeving;
c. Versterken zelf- en samen redzaamheid; professionele zorg alleen daar waar het nodig is;
d. Bekende en uitstekende woon(zorg)aanbieder; aantrekkelijke werkgever en betrouwbare samenwerkingspartner.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

H2W Facility: Lean Six Sigma in de Zorg.

De zorg blijft onverminderd geconfronteerd worden met stelselwijzigingen, bezuinigingsmaatregelen, marktwerking, kritische klanten en kritische zorgverzekeraars. Een goede bedrijfsvoering met adequate inzet van mensen en middelen is van essentieel belang. De zorg-logistieke processen moeten kritisch onder de loep genomen worden. Hiervoor is de lean Six Sigma aanpak uitermate geschikt. Met behulp van lean Six Sigma worden de zorg-logistieke processen met alle betrokkenen kritisch geanalyseerd, worden verbeteringen vastgesteld en worden veranderingen in de processen geborgd.

Lean Six Sigma is gericht op het continu verbeteren en het elimineren van verspilling in de zorg-logistieke processen. De verbeteringen zijn gericht op de kwaliteit, verkorten van doorlooptijden, aanpakken van verstoringen, verhogen van de veiligheid, voorkomen van fouten, elimineren van onnodige kosten en onnodige activiteiten. H2W heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis en helpt u graag dit veranderingsproces in uw organisatie te realiseren.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

Whitepaper H2W Facility: In control met FMIS!

Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) is veel meer dan alleen maar een registratie-applicatie. Het is een tool wat de facilitaire professional van belangrijke informatie voorziet die gericht is op de professionalisering van de organisatie in het geheel. Iedere organisatie wil overzicht en inzicht in haar informatiestromen. Daarbij moet de informatie up-to-date zijn en op ieder willekeurig moment beschikbaar. Een FMIS biedt mogelijkheden om informatie over de facilitaire processen te beheren en te monitoren, zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit, resultaten en kosten van de dienstverlening. Het doel van een FMIS is een optimale dienstverlening door het bereiken van een efficiënte facilitaire organisatie. Het koppelen en integreren van systemen vormt hierin een steeds belangrijker wordende schakel in het proces van beheer. Door systemen te koppelen met het FMIS kan ketenintegratie worden bereikt.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

Ambulantisering GGZ stokt.
De beoogde ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vertoont tekenen van stagnatie. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Intramurale GGZ. Minister Schippers van VWS vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Uit het onderzoek van het Trimbos-instituut komt naar voren dat de overall intramurale capaciteit in de ggz weliswaar met 3 procent is gedaald, maar het Trimbos ziet ook ontwikkelingen die niet stroken met het streven naar ambulantisering. De ggz-sector en minister Schippers zijn in een bestuurlijk akkoord overeengekomen om het aantal ‘ggz-bedden’ tot 2020 met een derde te verminderen. Dit betekent dat de bijhorende zorg die nu nog binnen de instellingen wordt geboden straks in de eigen omgeving van de patiënt wordt geconcentreerd.
Lees meer...

Ondoorzichtige DBC's tasten draagvlak stelsel aan.
Ziekenhuisrekeningen zijn voor zorgconsumenten ondoorgrondelijk, inconsequent en soms onverklaarbaar hoog. Dat constateert de Nationale Ombudsman in het rapport “Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?”. Het complexe, ondoorzichtige systeem op basis van DBC's geeft de burger het gevoel ‘belazerd’ te worden en tast daarmee het draagvlak voor het collectief gefinancierde stelsel aan, vindt Frank van Dooren.
Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W