Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2021 nr. 37
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 10 oktober: ds Hanneke Keur
 
Late summer fair: Najaarsmarkt, bazaar en boekenmarkt
 
Gemeenteberaad
zondag 10 oktober
 
 Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!
 
 Voedselbank: McBeth Drive-in 9 oktober 2021
 
Heel Bethlehemkerk Bakt: 9 oktober
 
Wandelen met Maria: Hemel op aarde!
 
Bijbelcafé: Deugden, miskleunen en goede daden
 
Alzheimer Cafe: Rol van de Huisarts
 
Avondmaalsviering in kleine kring: 18 oktober
 
Ionaviering op
zondag 17 oktober
 
Bovenwijkse Bijbelkring in de Bethlehemkerk
 
Klimaatpelgrimstocht 2021: Gewoon gaan!
 
Rainbow Week 2021: derde keer
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 10 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Liefde'
 
 ds. Hanneke Keur
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 8 oktober
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 9 oktober
 
 
 
Zondag 10 oktober
 
 
Dinsdag 12 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
Woensdag 13 oktober
 
 
Donderdag 14 oktober
 
Vrijdag 15 oktober
Nieuwsbrief
 
 
Catechese & stercafé (Bethlehemkerk) 
 
Zaterdag 16 oktober
---
 
Zondag 17 oktober
ds. Jurjen Zeilstra
 
 
Save the date
Samen naar de Klimaat mars op zaterdag 6 november in Amsterdam!
 
 
Zondag 10 oktober
 
1 KORINTIËRS 13

Beschrijving van echte liefde

1 Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. 2 Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. 3 Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen, en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan.
4 De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. 5 Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. 6 Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. 7 Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. 8 De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit.
Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de Geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden. 9 Want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. 10 Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. 11 Je kan het hiermee vergelijken: Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind, reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. 12 Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent.
13 We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"JONG"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met al onze gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie  gebruiken we alleen in de maand oktober nog een reserveringssysteem. U kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 10 oktober: ds. Hanneke Keur

Zondag 10 oktober gaat ds. Hanneke Keur voor in de Bethelhemkerk. 
 
A.s. zondag is de eerste in een serie van 7 zondagen over de vruchten van de Geest. Daarover schrijft Paulus in Galaten 5. Ds. Hanneke Keur introduceert de serie, zij preekt over thema 'Liefde'.
 
We lezen uit drie bijbelboeken: Spreuken 15: 15 - 17, Korinthe 13 en Matteüs 5: 43 - 48.
 
Ds Hanneke Keur schrijft hierover:
" Liefde is …..
In zijn opsomming van de vruchten van de Geest noemt Paulus de liefde als allereerste.
Maar wat is liefde?
Daar zijn de meningen van zangers en dichters, schrijvers, filosofen, theologen en psychologen zeer over verdeeld.
Wat vinden wij eigenlijk van de liefde? En wat zegt de Bijbel er over? "
Klik hier door naar de liturgie voor deze zondag.
 

Late summer fair: Najaarsmarkt, bazaar en boekenmarkt

Gezellige najaarsmarkt op zaterdag 9 oktober in de Bethlehemkerk, tussen 10 en 15 uur.
Plantjesmarkt, kraampjes met bazaar-artikelen, vintage kleding, stands van vereenigingen en maatschappelijke organisaties (o.a. Heikracht, HilverZon, Urban Farming, FairTrade, Versawelzijn, Gitaarleraar, Grootouders voor het klimaat, Groen kerken), demonstraties, proeverijen en grote boekenmarkt.
 
Heb je nog plantjes of stekjes over? Breng die dan tussen 9 en 10 uur, de opbrengst is voor de tuin bij de kerk.
 
Horeca en muziek
Op ons eigen kerkplein is een gezellig terras geopend, waar koffie / thee en kleine taartjes geserveerd worden.
 
 
Gemeenteberaad 10 oktober: Uitnodiging
 
Aan de leden van de Bethlehemkerk.

Graag nodigt de wijkkerkenraad u uit voor het gemeenteberaad op zondag 10 oktober 2021 na de kerkdienst. Wij vinden het belangrijk u zorgvuldig te informeren over zaken die binnen en buiten onze wijk spelen.
De twee onderwerpen die besproken worden zijn:
  • De stand van zaken rondom het verzoek van de Gereformeerde gemeente Loosdrecht om onderdak te verkrijgen bij onze wijkgemeente.
  • De ontwikkeling van het PgH beleidsplan met betrekking tot beleid en toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum.
 

Vanuit de kerkenraad: september 2021

De Algemene Kerkenraad heeft onlangs ingestemd met ons verzoek om ds. Jetty Scheurwater vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk een vermeerdering van haar contracturen toe te kennen.  Deze uren gaan voornamelijk besteed worden aan pastorale taken. We zijn dankbaar dat ds. Jetty Scheurwater zich beschikbaar stelt voor extra uren.
[...]
We zijn verheugd en dankbaar te kunnen aankondigen dat Daniël en Denise van Halsema hun zoontje James Shane, tevens broertje van Jill, ten doop willen houden op zondag 24 oktober as. 
[...]
Namens de Bethlehemkerk heeft de wijkkerkenraad de klimaatpetitie ondertekend welke onderdeel is van een oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland, onder de titel ‘Gewoon gaan!’. Dit om meer aandacht te vragen voor de bescherming van het klimaat in aanloop naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november dit jaar. 
 

Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!

Het is al jaren een mooie traditie dat alle gemeenteleden met Kerst een kaart krijgen.
 
Vorig jaar heeft de 20+ groep de kaart ontworpen. Dit jaar vragen we gemeenteleden om een foto in te sturen die we op de kaart kunnen zetten. Er zijn vast veel creatievelingen die graag foto's maken.
 
De  foto's kunnen tot 24 oktober opgestuurd worden naar Gert-Jan Jansen.
Emailadres:    jansengjr@gmail.com.

 
We hopen op vele inzendingen

Gert-Jan Jansen, Kees Schipper en Bea Kooi

Voedselbank: McBeth Drive-in 9 oktober 2021

Op zaterdag 9 oktober (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 11de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
 
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 9 oktober van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee? Na zaterdag 9 oktober, is de eerst volgende drive in op zaterdag 13 november.
 

Heel Bethlehemkerk Bakt: 9 oktober

Zaterdag 9 oktober organiseren we de Bethlehemkerk Late Summer Fair. Naast de vele artikelen die er aangeboden worden, willen we ook graag voor de inwendige mens zorgen. Op ons eigen kerkplein openen we buiten een heerlijk terras voor koffie/thee en iets lekkers.
 
Hierbij de uitnodiging aan Bethlehemkerk Bakkers om iets lekkers te bakken.
 
Het risico van deze oproep en uitnodiging is natuurlijk dat we veel lekkers ontvangen en die mogelijk niet weten weg te zetten. Dat is niet duurzaam en dat kan natuurlijk niet voor een groene kerk. Daarom de uitnodiging om een mail te sturen naar: HBB@bethlehemkerk.nl dan spreken we samen over een vervolg af.
 
PS mogelijk komt er een HHB mystery guest op bezoek!
 

Wandelen met Maria: Hemel op aarde

Wie van wandelen houdt, woont in Hilversum goed. Rondom liggen heidevelden, bossen en plassen. Voor ieder wat wils dus.

Vanuit meerdere wijken wordt gewandeld. Men gaat vaker dan alleen op Hemelvaartsdag.Het is geen dauwtrappen, blootsvoets door het nog vochtige gras. Er wordt gewandeld voor de gezelligheid, om de omgeving te leren kennen en elkaar te leren kennen. Janet van Dijk sprak met de wandelaars.
 
 

Bijbelcafé: Deugden, miskleunen en goede daden

Het Hilversumse Bijbelcafé gaat weer van start. Het worden acht boeiende avonden in de bibliotheek aan de ‘s-Gravelandseweg 55. De avonden gaan over ons verlangen naar leven met idealen, over ons onvermogen idealen te evenaren en over hoe we dan toch tot goede daden kunnen komen.

Nationale experts en lokale predikanten

Nationale experts en lokale predikanten nemen je mee over de paden van de deugden, miskleunen en goede daden. Na een lezing van een uur wordt met elkaar verder door gepraat in de caféhoek van de bibliotheek. En de bar is open. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen. De toegang bedraagt € 3,-. De sprekers zijn:
  • 13 oktober: mr. Pieter Hoogenraad MA en dr. Jurjen Zeilstra – Deugden, zonden en goede werken in het Oude Testament

Alzheimer Cafe: Rol van de Huisarts

Bij toenemende vergeetachtigheid en/of problemen met gewone dagelijkse handelingen kan de vraag rijzen: is er misschien sprake van beginnende dementie? Een afspraak bij de huisarts volgt.
 
Na een eventuele diagnose komen nieuwe vragen in beeld rondom de huisarts. Wat kunnen en mogen we verwachten van de huisarts?
 
 

Avondmaalsviering in kleine kring: 18 oktober

Op maandag 18 oktober a.s. zal er weer een Avondmaalsviering in kleine kring worden georganiseerd in het Stiltecentrum van de Bethlehemkerk.
Dit doen we speciaal voor gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de reguliere diensten op zondag bij te wonen.
Na een korte viering o.l.v. ds. Jetty Scheurwater ontmoeten we elkaar met koffie en thee.
Wilt u deze viering bijwonen neem dan s.v.p. contact op met Reintje Hofman.
Tel.: 6219030
 
 

Ionaviering op zondag 17 oktober

Gelukkig kunnen we na ruim 1,5 jaar weer een Ionaviering organiseren. Thema van deze viering op zondag 17 oktober a.s. is: ‘Gebrokenheid en heelwording’.
 
De Bethlehemkerk is die zondag open vanaf 16.00 uur. We beginnen met een sing’in. Vanaf 16.30 uur is er koffie en thee. De viering begint om 17.00 uur. Aansluitend is er een eenvoudige vegetarische maaltijd.
 
Iedereen is van harte welkom. Het is wel fijn als u zich van te voren even aanmeldt:
 
 

Bovenwijkse Bijbelkring in de Bethlehemkerk

Op dinsdag 19 oktober is in de Bethlehemkerk de vierde bijeenkomst van de bovenwijkse bijbelkring over de vruchten van de Geest, onderdeel van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’. Het thema is ‘geduld’.

Het is een gesprekskring en u hoeft zich wat mij betreft niet aan te melden. Voorbereiding hoeft ook niet, maar als u zich vooraf toch een beeld wilt vormen waar we over praten kunt u op de website https://debijbel.nl/bijbel/ zelf eens zoeken naar bijbelteksten over ‘geduld’. Het NBG heeft er ook een artikel aan gewijd:  https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/ontdek-en-ervaar/de-bijbel-over/3647/geduld

De avond begint om 20.00u en sluit om uiterlijk 22.00u. Ik hoop dat u ook komt! Mogelijk gebruik ik de inbreng van die avond in de doopdienst over geduld op zondag 24 oktober.

Ds. Jetty Scheurwater

 

Klimaatpelgrimstocht 2021: Gewoon gaan!

Van 30 september tot 11 oktober 2021 komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.
 
Waarom een pelgrimstocht?
Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De kerken zorgen voor (eenvoudig)onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.
 
 
 
Rainbow Week 2021: derde keer
 
Van zondag 10 oktober tot en met vrijdag 15 oktober vindt de derde editie van de ‘Rainbow Week Hilversum’ plaats. De Hilversumse binnenstad krijgt een regenboogtintje om aan te tonen dat iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geaardheid en afkomst, welkom is.
Onze wijkgemeente is het hier van harte mee eens, daarom zal ook bij onze kerk deze hele week de regenboogvlag weer wapperen, om aan te tonen dat iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geaardheid en afkomst, bij ons welkom is.
Op verschillende locaties in Hilversum zijn activiteiten georganiseerd.
Lees hier het programma.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00