De Bibliotheek van de
Balie Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/16
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
bib@balieantwerpen.be
Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u

VLAAMSE JURISTENVERENIGING
Recht en muziek, twee wegen naar harmonie
Gent, vrijdag 9 december 2022
Informatie
Rechtstreekse inschrijving via de www.vjv.be (binnenkort online)
TENTOONSTELLING
'100 jaar gevangenis in Oudenaarde'
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal Oudenaarde,  15 oktober t/m 6 november 2022
Informatie
Tevens voorstelling van het boek:
‘Een groet die alle regels tart’
Hans Claus, gevangenisdirecteur gevangenis Oudenaarde, ASP 2022
Beschrijving
Interview VRT radio 2, 10 oktober 2022
 
CONSCIENSCEBIBLIOTHEEK ANTWERPEN
Nottebohmzaal open voor individuele bezoekers
De Nottebohmzaal is een verborgen parel. Deze prestigieuze bibliotheekruimte schittert in al haar facetten. En vanaf dit najaar kan je de magie van deze unieke plek in het hartje van Antwerpen ook op eigen houtje ontdekken.
Informatie
 REEKS KLASSIEKE ARRESTEN HOGE RAAD (NL)
Nederland: Uitspraak in stemrechtzaak Aletta Jacobs (1883) gepubliceerd
Mr. Online, juridisch nieuws 14 oktober 2022
Sinds 2019 publiceert de Hoge Raad ‘mijlpijlarresten’ op rechtspraak.nl 
 
MERCURIALE SEPTEMBER 2022

Patrick Vandenbruwaene Procureur-generaal te Antwerpen
Ook gepubliceerd in:
RW 2022-2023, nr. 9, 29/10/2022, 323
 
STRAFRECHT

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors
Raf Verstraeten, Frank Verbruggen, 14e herziene editie, Intersentia 2022, 577 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Internering
Peter Verpoorten, Editie 2022, Reeks Recht en Praktijk nr. 112, Wolters Kluwer 2022, 241 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GOEDEREN- EN CONTRACTENRECHT
Vermogensrecht in kort bestek
Vincent Sagaert, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, reeks ‘Recht in kort bestek’, 7e editie, Intersentia 2022, 536 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Bijzondere overeenkomsten: de essentie
Maarten Dambre, die Keure 2022, 580 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
25 jaar Vlaamse Wooncode - 1 jaar Vlaamse Codex Wonen van 2021
Hubeau Bernard, Vandromme Tom (eds.), die Keure 2022, 324 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Leibomen onder het nieuwe goederenrecht
Joke Baeck & Paulien Wymeersch, ‘Actualiteit’, RW 2022-2023, nr. 6, 08/10/2022, 202
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
 
Lichamelijke schade
Michel Sommerijns, 10e editie, Intersentia 2022, 386 p.
Beschrijving + inhoudstafel
PUBLIEK RECHT
Geschiedenis van het publiekrecht en van de politiek
Georges Martyn m.m.v. Rik Opsomer, reeks Gandaius, die Keure 2022, 246 p.
Beschrijving + inhoudstafel
BESTUURSRECHT
Openbaarheid van bestuur – Algemeen – Grondwettelijk beginsel en federale openbaarheidswetgeving
Frankie Schram, reeks ‘Advocatenpraktijk’, Administratief en Publiek Recht, nr. 24, oktober 2022
Openbaarheid van bestuur – Bestuursdecreet van 7 december 2018 – Vlaams Gewest
Frankie Schram, reeks ‘Advocatenpraktijk, Administratief en Publiek Recht, nr. 25, oktober 2022
SOCIAAL RECHT
Arbeidsrecht – deel 1, 2 en 3 (editie 2022)
Frank Hendrickx, Chris Engels (eds.), reeks Arbeidsrecht KU Leuven, 4e volledig bijgewerkte editie,  die Keure 2022
deel 1. A. Algemeen – B. Arbeidsrelaties (513 p.)
deel 2. C. Arbeidsvoorwaarden (I) – D. Arbeidsvoorwaarden (II) (679 p.)
deel 3. E. Einde van de arbeidsverhouding – F. Collectieve arbeidsverhoudingen (671 p.)
Beschrijving + inhoudstafel
Alternatieve verloning 2022
Nathalie Wellemans, LEA Uitgevers 2022, 846 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Zowel op papier als digitaal via Jurisquare te raadplegen
INTELLECTUELE EIGENDOM
Handboek merkenrecht
Marie-Christine Janssens, 2e editie, Intersentia 2022, 579 p.
Beschrijving + inhoudstafel
TRANSPORT EN TOERISME
Le contrat de voyage à forfait
Pierre Fauconnier, reeks ‘JLMB Opus 11’, Larcier 2022, 173 p.
Beschrijving + inhoudstafel
OKTOBER 2022
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek, juridische publicaties, actualiteiten en vormingen
ADVOCATUUR - JUSTITIE -GERECHTELIJK RECHT
Advocatentuchtrecht
Jo Stevens, Georges-Albert Dal, Wolters Kluwer – Larcier 2022, 372 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Gratis verkrijgbaar voor de advocaten van de Antwerpse balie in de bibliotheek
(voor de afd. Mechelen en Turnhout op de respectievelijke secretariaten)
 
Codex Balie Antwerpen 2022
Wetten en reglementen
Digitaal raadpleegbaar via deze link
Gratis verkrijgbaar voor de advocaten van de Antwerpse balie in de bibliotheek
(voor de afd. Mechelen en Turnhout op de respectievelijke secretariaten)
Burgerlijk procesrecht
Paul Dauw, Elise Dauw, 6e editie, Intersentia 2022, 602 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Focus op Burgerlijke rechtspleging
Eric Brewaeys e.a.
Wetsartikelen over de burgerlijke rechtspleging met beknopt en helder commentaar
Wolters Kluwer 2022, 588 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK

Advocaat - Ereloon - Begroting
Cass. 9 september 2022, RW 2022-2023, nr. 9, 29/10/2022, 334
1. Advocaat – Ereloon – Begroting – Precontractuele informatieverplichting versus partijbeslissing – 2. Advocaat – Ereloon – Begroting – Partijbeslissing – Bepaling tot bescherming van de consument in de fase van de totstandkoming van de overeenkomst

FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT
Familiaal vermogensrecht in essentie
Renate Barbaix, 5e editie, Intersentia 2022, 436 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?
Tien stellingen uit het erfrecht en giftenrecht
Jan Bael, KnopsPublishing 2022, 206 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Echtscheiding door onderlinge toestemming
Handboek voor de scheidingsprofessional
Met meer dan 100 modelclausules
Nele Meersman, Vera Steyvers, KnopsPublishing 2022, 502 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Empirisch onderzoek in het familierecht uitgelicht
Amber Jans, Charlotte Declerck, Dominique Meert, Eric Lancksweerdt, Gerd Verschelden, Michaël Warson, Sofie Raes, Tim Wuyts
KnopsPublishing 2022, 231 p.
Beschrijving + inhoudstafel
HUURRECHT
Rechtsleer en rechtspraak inzake (handels-)huur/covid-19
Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters nr. 35, die Keure 2022, 198 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Le bail de droit commun, d'habitation et commercial
Chronique de jurisprudence 2000-2020
Benoît Kohl, Caroline Baré, 1re édition 2022, Les Dossiers du Journal des tribunaux nr. 117, Larcier 2022, 294 p.
Digitaal raadpleegbaar in onze bibliotheek via Strada lex
Beschrijving + inhoudstafel
GEZONDHEIDSRECHT
Handboek gezondheidsrecht
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens (eds.)
Volume I. Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid (1718 p.)
Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk (1806 p.)
2e herziene uitgave, Intersentia 2022
Beschrijving + inhoudstafel
De bewijslastverdeling omtrent de informatieplicht (in de arts-patiëntrelatie)
Michaël de Potter de ten Broeck, RW 2022-2023, nr. 6, 08/10/2022, 203
ALGEMEEN
Praktijkboek rechtsmethodologie 2022
Frederic Eggermont, Pieter Paepe, Wim Schreurs, Stefaan Smis, die Keure 2022, 465 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Recht in beweging. 29ste VRG-Alumnidag 2022
VRG-Alumni (Red.), Gompel&Svacina 2022, 368 p.
Beschrijving + inhoudstafel
OMGEVINGSRECHT
Handboek Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Pieter-Jan Defoort, reeks Bibliotheek Omgevingsrecht, die Keure 2022, 270 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht
Het juridisch statuut van de bestemmingsplanovereenkomst
Steven Verbeyst, Intersentia 2022, 576 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Zakboekje Handhaving Ruimtelijke ordening 2022
P. Vansant, P. Lefranc, Wolters Kluwer 2022, 607 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Zakboekje Milieuhandhaving 2022
Geysels F., Vanheule J., Roggeman E., Callebaut P., Wolters Kuwer 2022, 733 p/
Beschrijving + inhoudstafel
Compliancy milieu - Omgevingsvergunning & Milieuhandhaving Editie 2023
Wolters Kluwer 2022, 660 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Compliancy milieu – Milieuvoorwaarden Editie 2023
Wolters Kluwer, twee volumes, 2022, 1446 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Compliancy milieu – Milieucompartimenten Editie 2023
Wolters Kluwer 2022, 990 p.
Beschrijving + inhoudstafel
FISCAAL RECHT
Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen
Ilse De Troyer, Luk Vandenberghe,13e editie, Intersentia 2022,409 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Internationaal fiscaal zakboekje 2022
Peter Van Rompaey, Wolters Kluwer 2022, 707 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De erfbelasting
Mark Delanote, die Keure 2022, 281 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Circulaire 2022/C/103 over de uitsluiting van bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in de eerste twee kwartalen van 2022 uit de bestaansmiddelen
Bespreking van de wijzigingen aan artikel 16, § 3, van de wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, door twee wetten van 14.02.2022 en een wet van 08.05.2022
FOD Financiën, 14 oktober 2022
AANKOOP BOEKEN VOOR UW EIGEN COLLECTIE
Advocaten van onze balie kunnen boeken aankopen voor hun eigen bibliotheek met 10% korting.
De boeken worden geleverd in onze bibliotheek zonder portokosten.
Stuur een mailtje naar:
bib@balieantwerpen.be
JURIDISCHE VORMINGEN
Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen