Click here to view this email in your browser   Септември 2014
 
 
Здравейте,
 
Вече навлязохме в активната фаза на подготовката на „EE & ВЕ” и „Smart Cities” 2015. Упорито работим за утвърждаването на събитията като място за бизнес, продуктови презентации и директен дебат по въпроси, свързани с устойчивата енергетика, както и с изграждането на визията на интелигентни градове.
 
Следвайки динамиката, разширихме  направленията на изложенията. Децентрализирано производство на енергия, географски информационни системи, реакция при извънредни ситуации и градско планиране са сред акцентите.  
 
Паралелната конференция ще представи процесите в секторите, пречупени
през специфичните условия в региона.

Броят на авторитетните асоциации и медии, които ни подкрепиха, наброява вече 46 и очакваме да провокираме отново интерес от страна на публика от цяла Югоизточна Европа.
 
В септемврийския ни бюлетин Ви представяме актуални новини, свързани с
„EE & ВЕ” и „Smart Cities“ 2015.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо! 
 
 
    
  
 
   Виа Експо
   032/ 512 900
    
     
 
 
ОТСТЪПКА ЗА УЧАСТИЕ 
АКО ЗАЯВИТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ ДО 1.10.2014, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ НАЕМА НА ПЛОЩТА И ПРОМОЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

● Подготвяне и изпращане на специализиран мейлинг, който включва информация само за Вашата фирма. Той ще съдейства за повишаване на разпознаваемостта на бранда Ви сред компании от чужбина и България.
● Публикуване на лого в каталога.
● Поставяне на Ваши рекламни материали на регистрацията на изложенията и конференцията.

Профил на изложителите: „EE & ВЕ” и „Smart Cities”

 
 
 
ПАРТНЬОР
КОНФЕРЕНЦИЯТА
 
Euroheat & Power ще организира в рамките на конференцията сесията „Бъдещето на топлофикациите в Европа“. Лектори от водещите компании Samson, Dalkia, Fortum, Ramboll и др. ще обобщят съвременните тенденции, както и ще изследват ролята на общините за подобряване на ефективността и за използването на ВЕИ в областта на отоплението и охлаждането.
 
Euroheat & Power  (EHP) обединява сектора на централизираната енергетика (централизирано отопление (DHC) и когенерация (CHP)), в цяла Европа и в други континенти. Има членове от над 30 държави: асоциации на национални  топлофикационни дружества; фирми, извършващи дейности, свързани с експлоатацията на топлофикационни системи; промишлени асоциации и дружества; производители; изследователски институти; консултанти и други организации, ангажирани в бизнеса с централизираното отопление / охлаждане и когенерация.

Euroheat & Power работи за осъществяване на баланс между енергийните доставки  и минимизиране на влиянието върху екологията, за насърчаване на предимствата на CHP / DHC и използването на възобновяеми енергийни източници с цел запазване на първичните енергийни източници.

Euroheat & Power  представлява общността на организациите и компаниите, работещи в областта на централизираното отопление и охлаждане и осъществява дейностите:
● мониторинг и включване в законодателните инициативи на Европейския съюз
● анализ на сградния фонд с оглед на внедряване и развитие на централизираното отопление и охлаждане
● проучване на пазара и анализ
● техническите  ръководства и трансфер на най-добрите практики
● изследване и развитие, стартиране на международни проекти.
 
 
          ПАРТНЬОР
 
Международният алианс за съхранение на енергия и батерии IBESA е първата отличена в своята област интернационална мрежа, която позволява обмяна на опит на международно ниво. Основана е през 2013 година и постоянно следи създаващите се пазари по света и разработва нови идеи.
 
IBESA е компетентна организация в сферата на съхранението на енергия, по-специално в областта на интелигентните сгради и електрическата мобилност, както и фотоволтаичната и вятърната енергия. IBESA насърчава международните пазари за съхранение на енергия, осигурява факти и статистически данни за взимащите решенията и бизнес лидерите, помага на фирми да стъпят на нови пазари и да привлекат общественото внимание. IBESA разпознава ранните индикатори на пазарните тенденции и развитие, разработва подходящи бизнес стратегии за своите партньори.
 
Главният фокус на дейността на алианса е върху прозрачността на пазара на интелигентните сгради и стандартите. 
 
 
 
ПАРТНЬОР
Navigant Research има екип от висококвалифицирани експерти, които правят  научни изследвания и извършват консултации – те осигуряват задълбочен анализ на световните пазари на зелените технологии, разкриват възможностите за инвестиции и растеж. Методологията на работата съчетава проучване на съответния бранш и крайния потребител, оценка на търсене и технологичните тенденции с оглед получаване на изчерпателна и достоверна информация.
 
Развиващите се пазари на технологии по своята същност се характеризират с известен риск. Всяко проучване на Navigant Research съдържа: оценка на пазара и прогнозиране; пазарна сегментация по географско разпределение, технологии, тип клиент, крайни потребители на пазара; анализ на ключовите играчи и др.
 
 
            МЕДИЕН ПАРТНЬОР

„Smart Cities“ е първо по рода си списание в Португалия и се издава от MediaLine. Първият брой стартира през месец юли 2014 г.  Неговата цел  е да представя журналистически анализи  на устойчиви градски проекти, казуси, предизвикателства и решения. Издава се на всеки два месеца в обем 100 страници. Читателите имат възможност да се запознаят с актуални новини за развитието на информационните и комуникационни технологии, влиянието на градовете върху околната среда, тенденциите в здравеопазването и образованието, енергетика и градска мобилност и социални иновации. 
 
Новини от Smart Cities:
 
 
            ОРГАНИЗАТОР

За първи път Виа Експо ще участва в KAVALAEXPO, което се организира от Търговската камара на Кавала от 26-ти септември до 1-ви октомври.
 
Това е една добра възможност за промоция на изявите пред многобройна аудитория – компании от Гърция и целия Балкански регион, които работят в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, строителство и др.
 
Камарата на Кавала има над 11 000 членове, включително малки и средни производствени предприятия, търговски фирми, занаятчии, промишлени компании, както и фирми, предлагащи различни услуги. Тя играе важна роля за подпомагане на бизнеса чрез повишаване на неговата компетентност, представлява интересите му и провежда активен диалог с правителството по важни въпроси. Сътрудничи с местни и регионални власти и с националните органи. От 2008 г. Камарата на Кавала е член на Enterprise Europe Network - мрежа, която работи за повишаване на конкурентоспособността на МСП и иновациите.
 
Споделете в:  
 
Намерете ни в социалните мрежи:
 
Виа Експо ООД, ул. "Победа" 22, Пловдив 4003, www.viaexpo.com