Quote
Week 26
Jaar 2014
 
 
Sommige mensen zien dingen en vragen zich af “Waarom?”
Ik droom over dingen en vraag mij af “Waarom niet?”

Parafrase van Robert F. Kennedy uit
 ‘Terug naar Methusalem’ van George Bernard Shaw


 
Onlangs werd ik getroffen door een prachtige redevoering van de pas gepromoveerde Casey Gerald tijdens de MBA diploma-uitreiking aan de Harvard Business School. Indrukwekkend en Obama waardig.

Hij citeerde o.a. zijn vriend Andrew Mangino die  naar analogie met de grote depressie van de vorige eeuw beweert dat wij actueel in een tijdperk leven van ‘Dream Depression’. In de jaren ‘30 verstopten de mensen het weinige geld dat ze bezaten liever onder hun matras dan ze naar de bank te brengen. In de onzekere tijden van vandaag verstoppen mensen hun dromen, hun hoop en ambities zodat deze nooit het daglicht zien.

Volgens Mangino leidt dit tot verzuring en zich ongelukkig voelen zowel privé als professioneel. Om daar wat aan te doen heeft hij in de VS binnen enkele schoolgemeenschappen ‘The Future Project’ opgericht. ‘Dream Directors’ inspireren de jongeren om hun dromen kenbaar te maken en actie te ondernemen om ze te realiseren door zelfleiderschap te stimuleren.

Misschien een hint voor onze beleidsmakers en leerkrachten om volgend schooljaar hieraan wat aandacht te besteden.

Mutatis mutandis kan dit echter ook binnen organisaties en bedrijven. Indien leidinggevenden op basis van vertrouwen starten met te geloven in de kracht van hun medewerkers en ernaar te handelen dan zullen ook deze laatsten de gelegenheid krijgen om zelfleiderschap op te nemen.

Een ambitieuze doelstelling? Misschien wel. Maar zoals Anja Opdebeeck geleerd heeft van haar leraar Latijn: “Een mens moet steeds hoger mikken dan het doel. De pijl zakt bij 't vliegen...” 
 
P.S.: Heb je ook een citaat dat je graag zou willen behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan voor een interessante bedenking of toepassing ter illustratie.
 
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.