Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
‘De lente houdt niemand tegen’, stond ooit ergens geschreven op een stadsmuur. Ondanks de heftige situatie in oost-Europa blijft dit gelden. Op de landgoederen start een nieuw seizoen en dat geldt ook voor ons. We gaan meer energie steken in het doorgeven van kennis over de waarden van de landgoederen. Onderdeel hiervan is het opzetten van een excursieprogramma. Voor het komend jaar staan er al enkele op de agenda, waaronder een stinzenplanten- en een vogelexcursie in het voorjaar. Ook anderen zetten activiteiten op, zie bijvoorbeeld wat Speurvontuur doet. En hoe gaat het nu verder met de verbredingsplannen van de A27? Lees meer over dit alles in de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
AnnA Adrichem
Liesbeth Paardekooper
 
Nieuws
 
Stinzenplantenexcursie
 
    
Ook zin om te genieten van de eerste voorjaarskleuren op de landgoederen? Zaterdag 2 april van 14.00-16.00 uur geven we een excursie langs plekken met bloeiende bolgewassen, de zogeheten stinzenplanten. Wat zijn de verhalen achter deze planten, en hoe zijn ze hier terecht gekomen en waar staan bepaalde soorten op de landgoederen?! Daarnaast vertellen we wat we onderweg nog meer aan natuur- en cultuurhistorische waarden tegenkomen. De excursie is minder geschikt voor kinderen van de basisschool.
 
Aanmelden kan tot 31 maart via info@vriendenvanamelisweerd.nl. We verzoeken niet-leden vooraf een klein bedrag (minimaal € 3.00) over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 056 570 t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht met aansluitend een mailtje naar info@amelisweerd.nl. 
Dit bedrag komt ten goede aan onze activiteiten voor het behoud en ontwikkeling van de (natuur)waarden op de landgoederen. Voor leden en donateurs is de excursie dit keer gratis.
Na aanmelding sturen we uiterlijk één dag van tevoren per mail de informatie waar we verzamelen.
 
  
 
Vogelexcursie
  
  
Veel vogelmannen beginnen nu te zingen om hun territorium af te bakenen en een vogelvrouw te imponeren, maar hoe zat het ook alweer met het verschil tussen een boomklever en een boomkruiper? Hoe herken je de zang van een vink, en lacht daar nou een groene specht?! 
Zaterdag 9 april gaan we met Jeroen Steenbergen van de Vogelwacht Utrecht op pad in de landgoederen. Hij zal ons vertellen welke vogels we horen en zien. Daarnaast vertellen we uiteraard ook wat we nog meer aan natuur- en cultuurhistorische waarden tegenkomen. De excursie is minder geschikt voor kinderen van de basisschool.
We starten om 08.00 uur, want juist in de ochtend zingen de meeste vogels. 
 
Aanmelden kan tot 7 april via info@vriendenvanamelisweerd.nl. We verzoeken niet-leden vooraf een klein bedrag (minimaal € 3.00) over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 056 570 t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht met aansluitend een mailtje naar info@amelisweerd.nl. 
Dit bedrag komt ten goede aan onze activiteiten voor het behoud en ontwikkeling van de (natuur)waarden op de landgoederen. Voor leden en donateurs is de excursie dit keer gratis; verzoek je aan te melden via de mail.
Na aanmelding sturen we uiterlijk één dag van tevoren per mail de informatie waar we verzamelen.
 
 
  
Speurvontuur
  
  
Deze ervaringstocht voor kinderen is ontwikkeld door een kindercoach met een liefde voor speurtochten. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de mooie eigenschappen in zichzelf en om ouders en kinderen te stimuleren daarover te praten. Al spelenderwijs maak je een prachtige wandeling in Amelisweerd waarin verbinding en verwondering hand in hand gaan. De kinderen gaan zo op in het verhaal dat ze niet door hebben dat ze een lange wandeling van ongeveer vier kilometer aan het maken zijn.
 
  
  
Stand van zaken A27 
 
 
In het regeeraccoord van eind vorig jaar staat dat er in overleg met de regio bekeken moet worden of de aangedragen varianten ‘binnen de bak’ bij Amelisweerd net zo goed de bereikbaarheidsproblemen kunnen oplossen als in het Tracébesluit. Dan denk je dus dat Rijkswaterstaat samen met de gemeente en de provincie snel om tafel gaat zitten. Is dat ook het geval? En wat doet de huidige minister eigenlijk? Lees hier meer over op de site van de Kerngroep Ring Utrecht.
  
 
Lidmaatschap 2022 Vrienden van Amelisweerd 
 
 
Voor wie nog geen lid is, of voor wie ook het komend jaar lid en dus vriend(in) wil blijven, en nog niet voor dit jaar heeft betaald: wij zijn blij met je bijdrage van een tientje per jaar (of meer)! We kunnen dit gebruiken voor het regelen van excursies, het onderhouden van de website en voor verenigingszaken.
Ons IBAN-nummer is: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
 
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos. 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op: 
IBAN NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.