Hilversum Verbonden Nieuwsbrief, oktober 2015
  
Café Hilversum, vrijdag 6 november (van 17 tot 19 uur)
Ontmoetingscentrum De Koning, Koninginneweg 135-139 Hilversum (voorheen De Wit, witgoed)

 Verbonden zijn begint met elkaar ontmoeten,
Café Hilversum, een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen,
en te spreken over alle initiatieven die er in Hilversum zijn
en te leren van elkaars activiteiten.
 
De drankjes zijn voor eigen rekening.
De agenda van sociaal maatschappelijk Hilversum vindt u op < link agenda >
 
Uw initiatief (*) ook in onze agenda, op onze website of in de volgende nieuwsbrief?Stuur een email aan: info@hilversumverbonden.nl
 
            (*) activiteiten voor/door inwoners van Hilversum
                                                                                                         + zonder winstoogmerk
HilverZon, de duurzame energie coöperatie voor Hilversum is van start! 

Afgelopen maanden heeft een kerngroep van 4 Hilversummers zich ingezet voor het realiseren van een Hilversumse energiecoöperatie. Dat is gelukt met het oprichten van HilverZon op 30 september jl.
HilverZon is een ledencoöperatie van en voor alle Hilversummers, huishoudens, scholen, verenigingen en bedrijven.
En met als doel: duurzame energie voor heel Hilversum!
 
Activiteiten HilverZon:
1. Energiebesparing stimuleren, via en met wijken en buurten, waarvoor nu al de initiatieven HeiKRACHT, Meentkracht en Seinkracht zijn gestart.
2. Zelf energie opwekken door middel van het aanleggen van collectieve daken met zonnepanelen. Het eerste project dat van start gaat is de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Hiervoor worden nu participanten gezocht.
3. Adviseren en stimuleren particuliere initiatieven 
< Meer informatie >                            

     < Meer informatie >

17 oktober van 11.00-14.00   -   Wijkcentrum Riebeeck – van Riebeeckweg 50

14 november Wijk- en zorgcentrum Lopes Dias in Noord    /   12 december Wijkcentrum De Koepel in Kerkelanden

Het Gooische bos in het donker – 24 oktober

Zaterdag 24 oktober is de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Het jaarlijkse moment om aandacht te vragen voor het grote belang van een donkere nacht voor de levende natuur (en voor het belang van energie-besparen).
U kunt meedoen door ’s avonds het licht in en rond uw huis te dimmen. ’s Avonds zijn er ook meerdere nachtwandelingen in ’t Gooi, georganiseerd door o.a. de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve en IVN Gooi en omstreken:
< Meer informatie >        
 
Aankondiging: Maatschappelijke Beursvloer Hilversum 2016 vindt plaats op 14 april 2016

Ook nu nog worden gerealiseerde matches van de Beursvloer 2014 omgezet in wederzijdse ondersteuning tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Noteer 14 april vast in je agenda. Wil je dit initiatief ondersteunen, neem dan contact op Aernoud Olde of Miranda de Wit. Binnenkort meer informatie op onze website.
 

Koninklijke onderscheiding voor Hilversum Verbonden-vrijwilligster Elganan Jelsma

In voormalig sanatorium Zonnestraal werd begin oktober Elganan Jelsma benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgmeester Pieter Broertjes had de eer om het lintje op te spelden.

Elganan kreeg de onderscheiding voornamelijk voor haar inzet voor de beeldende kunst in de regio Gooi en Vechtstreek in de afgelopen jaren. Zij werd geprezen voor haar langdurig inzet ten bate van de samenleving en dan met name op het gebied van kunst en cultuur.
 
Burgemeester Broertjes rijkt de onderscheidng uit.
Wat hebben buurtinitiatieven nodig en hoe maakt de gemeentelijke organisatie de noodzakelijke omslag naar echte democratische vernieuwing?

Rondom deze vraag gaat 'Werkplaats Maak De Buurt' van Agora Europa, het komende jaar in 6 Nederlandse plaatsen buurtinitiatieven volgen. Namens Hilversum zal Hilversum Verbonden ook deelnemen aan dit project om zodoende een bijdrage te leveren aan het proces van vernieuwing van de inrichting van onze democratische samenleving. Wij houden u op de hoogte waar dit concreet toe gaat lijden.

Afgelopen week ging 'Werkplaats Maak De Buurt' van start in Rotterdam tijdens het 'Kendoe-democratie'-congres. Voor 'HV' een kans om nader kennis te maken met soortgelijke initiatieven in andere plaatsen, en bovendien na te denken over de vraag welke rol Hilversum Verbonden kan spelen in de samenleving.
 
De 'Deel-economie'. Kan ik meedoen?
Een serie over 'Best Practices' van de deel-economie, waar u zo aan mee kunt doen.
 
Deel 2: LETS 't Gooi
Een ruilkring waarbij iedereen inbrengt wat hij goed kan of wat zij leuk vindt om te doen.

LETS 't Gooi is een ruilsysteem waaraan in Hilversum en omgeving ruim 100 mensen deelnemen. Je treft er mensen die elkaar met gesloten beurzen diensten bewijzen. Het is een ruilsysteem waarbij iedereen inbrengt wat hij goed kan of wat zij leuk vindt om te doen. Ook worden er wel goederen verhandeld.
Daarnaast is LETS ook een sociaal gebeuren. Iedere 15e van de maand is er LETS Café om elkaar beter te leren kennen en spullen te vehandelen.

Je doet iets voor een ander en een ander doet iets voor jou, in een goede en prettige sfeer. Daar gaat het om bij LETS. LETS is al jaren partner van Hilversum Verbonden.

Wanneer we lokaal dezelfde oplossingen kiezen dan maken we Hilversum vanzelf socialer, duurzamer en leuker. Het Hilversum van de toekomst wordt namelijk niet ontworpen op de tekentafel, maar ontstaat vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen. Het is deze kracht die zichtbaar moet worden.
Door bestaande en nieuwe initiatieven zichtbaar te maken en initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid, duurzaamheid en zelfs aan innovatie. Klein is het nieuwe groot en het delen van kennis en ervaring met anderen wordt steeds belangrijker.