Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2018 nr. 19
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Tienerdienst/kapelviering
Bethlehemkerk-Morgenster
 
Vijf jaar liedboek
en verder...
 
Theologie voor geïnteresseerden
 
Stedelijke landschappen Mattijs Wolthaus
 
Uit de Kerkenraad
 
Kerk en school
 
Bach en de doop:
cantate op de Brink
 
Pastorale dag over een goed gesprek
 
Zoek het uit!
 
12-jaarsregeling dominees
 
Kerkenraad nieuwe stijl
 
Zondag Trinitatis:
'Kijk naar de wind'
 
Boek ds. Kick Bras
 
 
Zondag 13 mei
Moederdag
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'God verbindt zich aan deze wereld'
 
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
Sterretjes
 
Solidariteitskas onbenut
 
College van Kerkrentmeesters heeft een vacature
 
Mensen lopen er niet mee te koop.
 
De dorpsdominee
 
Zaken goed geregeld
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 11 mei
-

Zondag 13 mei 
ds. Maarten Hameete

Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]
 
Dinsdag 15 mei  Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 17 mei  Stiltecentrum open
 
Vrijdag 18 mei 
Stercafé en tienerdienst
 
Zondag 20 mei
Pinksteren
ds. Jetty Scheurwater

SAVE THE DATE
 

Zondag 13 mei 

Genesis 9: 8 – 17
 
God doet de mensen een belofte 

Verder zei God tegen Noach en zijn zonen:‘Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Tienerdienst/kapelviering Bethlehemkerk 13 mei
  
 
Komende zondag 13 mei - Moederdag- is er een gezamenlijke tienerdienst van de jongerengroepen van de Bethlehemkerk en de Morgenster in de Bethlehemkerk.
 
Het zal gaan over 'keuzes'.
Soms staat het maken van keuzes onder druk van traditie, normen en waarden. Omdat het Moederdag is, slaan we bij dit thema het verhaal van Ruth en Naömi open. Twee krachtige vrouwen die keuzes maken. Verder staan we stil bij de Ramadan die deze week begint en ook de periode van Pasen-Hemelvaart en Pinksteren.
 
 
Vijf jaar liedboek en verder...
 
De interkerkelijke stichting voor het Kerklied (ISK) organiseert op 26 mei in de Bergkerk in Amersfoort een bijeenkomst rond het in 2013 verschenen 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk'.
 
De bijeenkomst is bedoeld voor predikanten, cantores, voorzangers, organisten, pianisten, componisten, dichters, liturgen, zangers en iedereen die zingend geloven een warm hart toedraagt.
 
 
 
Cursus Theologie voor Geïnteresseerden
  
 
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus?
 
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. 
 
De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk.
 
 
Stedelijke landschappen Mattijs Wolthaus

Lege zwembaden, stadsgezichten, viaducten en verlaten snelwegen spelen
vaak de hoofdrol in de schilderijen van Mattijs Wolthaus. Hij zoekt
hierbij naar de grens tussen het abstracte en het herkenbare. De
spannende kleuren en schuine lijnen trekken je als kijker het beeld in.

Mattijs exposeert van 19 mei tot 17 juli in de Bethlehemkerk.
 
 
Uit de Kerkenraad: april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen vanuit  de kerkenraadsvergadering van 23 april 2018
 
Beroepingswerk
De status quo in het beroepingswerk is momenteel nog gaande zolang de uitkomsten van het gesprek tussen de kerkenraad van de Diependaalse Kerk en de beroepbare predikanten van de PgH nog niet bekend zijn en zolang de algemene kerkenraad nog geen besluit heeft genomen of we extern mogen gaan beroepen.
 
 
Kerk en school hebben elkaar nodig
 
De relatie tussen de kerk en de school is belangrijker dan ooit. Kerken zoeken naar wegen om relevant te zijn voor de samenleving. Scholen zoeken op hun beurt naar wegen om hun identiteit gestalte te geven en bij te dragen aan de brede identiteitsvorming van leerlingen. Juist in deze zoektochten vinden scholen en kerken elkaar.
 
 
Bach en de doop: cantate Brink
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 26 mei klinkt bij Cantate op de Brink de cantate ‘O heilges Geist- und Wasserbad’.
Een beroemde cantate van Johann Sebastian Bach. De uitvoering is in de Grote Kerk op de Kerkbrink te Hilversum. Aanvang 16.30 uur, toegang vrij met een collecte na afloop.
Bach schreef deze cantate voor de zondag Trinitatis, een feestdag waarop wordt gevierd dat God zich in drie gedaantes heeft kenbaar gemaakt: de Zoon, de Vader en de Heilige Geest. Deze zondag vormde het eind van de eerste helft van het kerkelijk jaar en het begin van de tweede helft van het kerkelijk jaar.
 
 
Pastorale dag: een goed gesprek
 
Als we namens de Bethlehemkerk op pad gaan als pastoraal medewerker of ouderling hopen we op een goed gesprek. Maar wanneer vinden we een gesprek goed? Moeten we veel van de Bijbel weten, of van gesprekstechnieken? Wat is er nodig voor een goed gesprek, en kun je daar beter in worden?
 
Dit is de insteek van geestelijk verzorger Margriet van der Kooi op de landelijke pastorale dag op zaterdag 26 mei
‘Een goed gesprek’ staat centraal op deze dag.
 
  
 
Zoek het uit!
 
 
 
 
Dat is het thema van de KinderBijbelKeet-week dit jaar.
Wat gaan we dan uitzoeken met de kinderen? We gaan ontdekken wie Jezus is… Aan de hand van de dagthema’s willen we de kinderen laten weten hoe machtig Jezus is en dat Hij mensen redt en geneest.
De KinderBijbelKeet-week is van 28 tot en met 31 augustus, dus zet dat maar vast in je agenda, dan weet je zeker dat je met ons mee op zoek kan gaan.
 
 
12-jaarsregeling' voor predikanten
 
Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.
 
De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025 die de Protestantse Kerk heeft ingezet.
 
  
 
Kerkenraad nieuwe stijl
 
 
 
 
 
Te weinig ambtsdragers? Niet in de Hofkerk in Goor! De kerkenraad telt ruim tachtig ambtsdragers die vier keer per jaar vergaderen. Een nieuwe vorm van samen kerk-zijn waar de betrokkenen heel enthousiast over zijn.
 
 
Zondag Trinitatis: 'Kijk naar de wind'
 
Zonder te weten waar je vandaan komt en waar je heen gaat, word je als mens radicaal op het heden teruggeworpen. Met het sleutelwoord ‘Kijk naar de wind’ van Jezus in de hand kijken we vandaag naar onszelf, als mensen in beweging voor Gods aangezicht. Geen seconde zijn wij helemaal dezelfde. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dat is een identiteit die altijd volop in beweging is.
Dit is het thema van de dienst op zondag 27 mei in de Bethlehemkerk
  
 
Boek ds. Kick Bras
 
 
 
 
De één na laatste studie van Kick Bras heeft een bijzonder positief onthaal gekregen: ‘Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld’.
 
Zijn boek, dat van dagblad Trouw 5 sterren kreeg, bestaat uit reproducties van 55 afbeeldingen, met verklarende teksten. Een boek om niet in één keer uit te lezen, maar om in kleine porties tot je te nemen zodat je ook de teksten op je in kunt laten werken.
 
Op dinsdagavond 15 mei presenteert Kick in de Morgenster een selectie uit zijn boek en gaat daarover met ons in gesprek: wat roepen die afbeeldingen bij ons op?
 
Lees meer ...
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl