Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #18 - 12/11/2020
Open jouw toekomst!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Er verandert veel in de wereld. We hebben te maken met de coronapandemie. We beleefden de spannendste Amerikaanse verkiezingen sinds tijden. Daarnaast stonden we vorige week maandag stil bij de aanslag op de Franse docent Samuel Paty. En, een docent uit Rotterdam dook onder. Allemaal grote gebeurtenissen. We kunnen er niet omheen. Soms moeten we er ook iets mee. Met elkaar en met onze leerlingen.

De voorlichting richting nieuwe leerlingen is inmiddels begonnen. We hebben een Minkema Talkshow gemaakt. We laten daarin zien wie we zijn en wat ons onderscheidt van andere scholen. Uiteraard staan we in de talkshows stil bij ons burgerschapsonderwijs, onze “way of living”. Wij bereiden onze leerlingen voor om actief deel te nemen aan de samenleving.

Samenleven gaat in een vrije samenleving niet zonder wrijving. Wij willen onze leerlingen leren om constructief met meningsverschillen om te gaan: door naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en elkaar kritisch te bevragen. Zo hopen wij dat zij in vrijheid tot hun eigen voorlopige waarheid komen én de waarheid van de ander respecteren.
 
Lesvrije dag op 19 november
19 november is een vrije dag voor alle leerlingen. Voor de werknemers van de school is het een ontwikkeldag, met tijd voor overleg en (samen) werken aan de onderwijsontwikkeling.
 
Doe mee aan de kerstgroet 2020!
We hebben een bijzonder en heel ander jaar dan normaal achter de rug. Laten we dit roerige jaar positief eindigen met een kerstgroet die eveneens anders is dan alle andere! 
 
Voor de kerstgroet willen we zoveel mogelijk leerlingen vragen om mee te doen!
 
Toestemming ouders
De reden waarom wij u hiervoor benaderen (en niet de leerlingen zelf) heeft te maken met de privacywetgeving. Ouders moeten immers toestemming geven voor het opnemen van hun kind in een filmpje dat getoond zal worden op de website van school en de social media-kanalen.
 
 
Als u inderdaad instemt, dan verzoeken wij u dit bericht met uw kind(eren) te bespreken. Als zij net zo enthousiast zijn als wij is het volgende de bedoeling:
Dit willen we gaan doen:
We willen met zoveel mogelijk Minkema-leerlingen en docenten een digitale levende kerstboom bouwen! Om hieraan mee te doen, hoef je alleen maar onderstaande dresscode en instructies te volgen…
 
Dresscode:
Heb je een groen kledingstuk (trui, shirt, jurk) of een groene deken? Leg dit groene item dan alvast binnen handbereik bij je webcam (of telefoon, als je hiermee filmt). Heb je ook nog kerstitems (kerstmuts, rendiergewei etc.) om jezelf verder mee te stylen? Leg deze er dan gerust bij!
 
Overige voorbereiding:
Ga op een stoel zitten. Zorg ervoor dat je je filmpje horizontaal opneemt. Als je dus in plaats van een webcam je telefoon gebruikt, dan is het handig als je je telefoon ergens neerzet. Zo kun je filmen zonder je handen te gebruiken om ‘m omhoog te houden. Gebruik bijvoorbeeld een stapel boeken op je tafel of bureau om de telefoon op ooghoogte te zetten. En door een gum voor je telefoon te leggen, voorkom je dat deze onderuit glijdt. Je kunt natuurlijk ook je broer/zus, vriend(in) of ouders vragen om te filmen! Let er dan op dat ze je dus wel op ooghoogte filmen.
 
Instructie voor het filmpje zelf:
 • Kijk eerst minimaal 17 seconden in beeld zonder wat te zeggen. (Lachen of een keer zwaaien mag wel!)
 • Trek nu snel je groene item aan/over je heen en zet je kerstitem(s) op.
 • Zeg nu: “Fijne feestdagen en een gezond 2021!”
 
That’s all! Doe je mee? Stuur dan uiterlijk zondag 22 november jouw filmpje in. Je kunt het filmpje appen naar 06-40509243 of mailen naar m.langeslag@minkema.nl.
 
Alternatieve stageopdracht week 51
Als school hebben wij helaas het besluit moeten nemen de stageweek voor leerjaar 4 (BK en K) ook niet door te laten gaan. Eerder was dat besluit al genomen voor leerjaar 3.
 
De stage in leerjaar 3 en 4 is onderdeel van het PTA LOB. Alle leerlingen in het VO moeten tijdens hun schoolcarrière worden voorbereid op een goede keuze voor de toekomst. Een stage is daar een belangrijk onderdeel van.
 
Wij begrijpen dat het voor sommige leerlingen jammer is, omdat zij al een stageplek hadden gevonden. Maar het merendeel van de leerlingen zou daar gezien de coronacrisis niet in geslaagd zijn. Om eenduidigheid te creëren voor de leerlingen hebben wij een alternatieve stage week bedacht. Deze is nog volop in ontwikkeling. We hebben veel leuke plannen en ideeën en gaan er zorg voor dragen dat de leerlingen kennis kunnen maken met de verschillende MBO's en beroepenvelden.
 
Onder voorbehoud delen wij hier alvast een deel van het programma:
 • Maandag zijn alle klassen B4 en K4 op school. Zij werken die dag aan de voorbereidingen om tot een goed CV en een goede keuze voor een MBO opleiding te komen. Dit doen ze door verschillende interessetesten te maken en zich te oriënteren op MBO opleidingen die daar bij aansluiten. 
 • Op dinsdag werken de leerlingen vanuit huis. Ze kunnen online kennis maken met jonge ondernemers uit verschillende beroepenvelden: horeca, verpleegkunde, entertainment, mode & design, sport, enz. Ze kunnen zich aanmelden voor (minimaal) 3 webinars, die ze van huis uit online kunnen volgen. 
We hebben (heel leuk) ook verschillende oud-leerlingen bereid gevonden hun verhaal te doen en we zijn vooral op zoek naar jonge ondernemers met een vmbo achtergrond. Mocht u jonge ondernemers kennen die het leuk zouden vinden om hier een bijdrage aan te leveren, dan u kunt u hen verwijzen naar de afdelingsleider, Gerdine Jongeneel (g.jongeneel@minkema.nl). Zij pakt het dan verder met ze op.
 • Op woensdag óf donderdag gaan de leerlingen op school aan het werk. Ze bereiden hun SE Nederlands voor (een presentatie) en maken een mooi CV met hulp van de docenten Nederlands en E&O. Ook moeten ze een interview met iemand doen. 
 • Op vrijdag sluiten we de week feestelijk af en hebben leerlingen nog de tijd om de laatste dingen in te leveren.
 
Webinar over keuzeproces vervolgopleiding
Elk jaar organiseert het Minkema College (vmbo) een mbo-avond op de Steinhagenseweg waar alle mbo's uit onze regio aanwezig zijn. Voor het groot deel van onze examenkandidaten betekent dit, dat deze avond het startsein is om zich samen met ouder(s)/verzorger(s) te oriënteren op een passende vervolgopleiding.
 
Er is een aantal leerlingen die nu al weten wat voor hen een passende vervolgopleiding is, maar voor de meeste leerlingen is het nog een zoektocht naar de juiste vervolgopleiding.
 
Webinar voor ouders over het keuzeproces op 1 december
Op deze mbo-avond zou de decaan van het vmbo, mevrouw Van der Heijden, een uitleg aan ouder(s)/verzorger(s) geven over de mogelijkheden, maar ook over de verplichtingen van dit keuzeproces. De voorlichting aan de ouder(s)/verzorger(s) is door het vervallen van de mbo-avond echter niet doorgegaan. Daar hebben we een alternatief voor bedacht in de vorm van een webinar. Dit webinar zal op dinsdag 1 december plaatsvinden in de avond, zodat zoveel mogelijk ouder(s)/verzorger(s) het webinar kunnen volgen. U wordt hier later via uw emailadres over geïnformeerd .
 
Overzicht van mbo's uit de omgeving
De voorlichting aan de leerlingen is wel doorgegaan, de decaan heeft in elke examenklas voorlichting gegeven over de overstap naar het mbo. De informatie die daar is gegeven is in de vorm van een presentatie beschikbaar voor de leerlingen. De mentor kan deze presentatie doorsturen naar de leerlingen. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van de mbo's uit onze omgeving. In dit overzicht kunt de informatie vinden die er tot nu toe is over de online-open dagen, maar ook over de informatiemomenten voor ouder(s)/verzorger(s)vanuit het mbo. Dit overzicht heeft u afgelopen week via de mail ontvangen.
 
Camera aan bij streamen lessen
Als leerlingen thuis online les volgen, dan verwachten wij dat zij hun camera aan zetten. Immers in de klas ben je ook zichtbaar voor de docent. De microfoon mag aan op verzoek van de docent. 
 
Meet & Greet met raadsleden
 
Net voor en na de herfstvakantie schoven raadsleden virtueel aan bij diverse vmbo-klassen van het Minkema College. De leerlingen mochten vragen stellen aan de raadsleden. En daar zaten prachtige vragen tussen: Waarom bestaat de gemeente eigenlijk? Moet je een diploma hebben om in de raad te zitten? Verdient het goed? Waarom heeft u voor deze partij gekozen? En heeft u er wel eens aan gedacht om naar een andere partij over te stappen? 
 
 
Kennismakingsmomenten groep 7/8
Minkema Talkshow
Omdat we voorzien dat er dit jaar geen gelegenheid is voor ouders van groep 8 om onze school fysiek te bezoeken, hebben we hun op 29 oktober en 11 november een digitaal inkijkje gegeven. Met medewerking van een aantal leerlingen & collega’s werd het een gevarieerde talkshow waarin diverse aspecten van ons onderwijs de revue passeerden. Gesprekken werden afgewisseld met filmopnames van diverse schoolactiviteiten, waaronder ook een vlog van een brugklasleerling. Meer informatie
 
 
 
Open Lesmiddag
Op woensdagmiddag 4 november mochten leerlingen van groep 7 & 8 twee voorbeeldlessen komen volgen. De intekening hiervoor via onze website liep storm: na twee dagen hadden we voor onze vmbo-locatie al meer dan 150 aanmeldingen en uiteindelijk zijn dat er 350 geworden!
 
Omdat het onzeker is of en hoe overige kennismakingsactiviteiten plaats kunnen vinden, was dit een extra belangrijk moment, zeker voor de kinderen die komend jaar de overstap naar de middelbare al maken. We hopen dat zij een goede eerste indruk van onze didactiek en het pedagogische klimaat hebben kunnen opdoen. Dat helpt ongetwijfeld bij het maken van een bewuste keuze voor een middelbare school.
 
Open dag 
Het Wellant College Montfoort, het Futura College, het Kalsbeek College en het Minkema College in Woerden hebben gezamenlijk besloten om de open dagen in januari niet op school maar volledig online te organiseren. Hiermee volgen zij het dringende advies van het ministerie van Onderwijs en de VO-raad. We vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat we de toekomstige leerlingen niet op onze school kunnen ontvangen, maar we moeten de veiligheid en gezondheid van ouders, leerlingen en natuurlijk ook onze eigen medewerkers in acht nemen en dan is een dergelijk grote samenkomst van mensen simpelweg niet te organiseren.
 
 
Basisscholen op bezoek
Het is een goed gebruik van het Minkema College om een ‘open middag’ te organiseren voor onze collega’s van de basisscholen. Die zou zich dit jaar afspelen op donderdag 7 januari. Het lijkt op dit moment niet mogelijk een dergelijke bijeenkomst met ca. 75 volwassenen begin januari te houden. We zijn daarom al aan het nadenken over alternatieve mogelijkheden. Het is voor ons namelijk jaarlijks een mooie gelegenheid om de leerkrachten van groep 8 bij te praten over de laatste ontwikkelingen in de scholen. Minstens zo belangrijk is het voor hen om van de brugklasmentoren te horen hoe het hun oud-leerlingen op de middelbare vergaat: heeft de leerling aansluiting gevonden? Was het advies passend?
 
Goededoelendag 2020
Zo langzamerhand een echte Minkema-traditie, de goededoelendag! Deze dag vindt op de havo/vwo-locatie normaal gesproken plaats op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. Op de vmbo-locatie vinden acties voor goede doelen op wisselende momenten in het jaar plaats.
 
Afgelopen jaren hebben we mooie bedragen op kunnen halen voor verschillende doelen (Spieren voor spieren, Voedselbank Woerden, Overhoop Woerden). Ook dit jaar willen we geld inzamelen voor een goed doel. Als goede doel hebben we dit jaar gekozen voor: Friends4Owen.
 
Dit jaar wordt de goededoelendag collegebreed georganiseerd door de lo-secties! Tijdens de LO-lessen zullen we in ieder geval de leerlingen een fysieke en mentale uitdaging aan laten gaan die gesponsord kan worden door familie en vrienden. We zijn nu druk aan het nadenken over andere activiteiten die coronaproof kunnen plaatsvinden.
 
Begin december zullen we als organisatie weer van ons laten horen.
 
Steindagen gaan niet door
Helaas hebben we moeten besluiten dat de Steindagen van 16 en 17 november niet doorgaan. Vanwege de coronacrisis kon een aantal activiteiten al niet doorgaan. Door de vorige week aangekondigde maatregelen geldt dat nu ook voor andere activiteiten. Uiteraard vinden we het erg jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen. We onderzoeken of we de activiteiten op een ander moment kunnen laten doorgaan. We houden jullie op de hoogte. 
 
 
Op 16 en 17 november krijgen de leerlingen les volgens rooster.
 
Oudergesprekken 7 en 9 december
Op maandag 7 en woensdag 9 december vinden er oudergesprekken plaats met de mentor. Wij vinden het zoals u weet heel belangrijk om met u en uw kind gedurende het schooljaar in gesprek te blijven over de voortgang.
 
Tijdens dit gesprek, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook zeer op prijs gesteld wordt, wordt in elk geval gesproken over de resultaten van Rapport 1 of SE-overzicht 1.
 
Ook worden de afspraken gemaakt in het zogenaamde Stein Succes Plan in sept. jl. opgesteld voor het brugjaar en voor klas 2-3 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 
Vanwege covid-19 vinden deze gesprekken online plaats. De mentor van uw zoon/dochter maakt hiervoor een afspraak met u.
 
Nieuws over het examenjaar
 
Schoolexamens
In de week van 9 t/m 13 november is de eerste schoolexamenweek. Hiermee wordt de eerste periode afgesloten. In de SE-week worden voor (bijna) alle vakken schoolexamens afgenomen die meetellen voor het eindexamen. Welke schoolexamens er allemaal afgenomen worden, staat in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van het vak. De PTA’s zijn te vinden op Magister. Ouders hebben daarvoor de inloggegevens van hun zoon/dochter nodig.
 
Van alle afgenomen schoolexamens in een periode, kan iedere leerling één schoolexamen kiezen om te herkansen. Herkansen is niet verplicht, maar waarom zou je niet proberen om een cijfer te verbeteren? Het hoogste cijfer telt. De uiterste inschrijfdatum voor de herkansing is vrijdag 4 december a.s. om 12.00 uur. Schrijf deze datum in je agenda. Het inschrijven gaat via Magister. Ook als je niet wilt herkansen vragen wij onze leerlingen dit aan te geven. De herkansing voor de de mavo leerlingen is op donderdag 10 december 2020. Voor de B/K leerlingen is dit op vrijdag 11 december 2020.
 
Wij wensen de examenklas leerlingen veel succes met de schoolexamens!
 
Bijzonder examenjaar door covid-19
Graag willen we vanuit de schoolleiding van Stein u informeren over de situatie voor onze examenleerlingen met betrekking tot de covid-19 crisis. Vorig schooljaar werden wij en de examenleerlingen overvallen door de crisis.
 
De leerlingen hadden op het moment dat de scholen werden gesloten nog maar 1 SE week te gaan. Ze waren zo goed als klaar om de eindexamens (en in BK en K ook de praktijkexamens) af te leggen. Deze examens zijn op een later tijdstip helemaal afgeblazen. Uiteindelijk hebben gelukkig alle leerlingen hun diploma behaald. Deze groep leerlingen heeft nog wel een diplomauitreiking gehad, maar geen gala helaas. De leerlingen zijn dit schooljaar gestart op het MBO of de havo.
 
Examen belangrijk voor de doorstroom naar vervolgopleiding
We merken echter bij de huidige leerlingen dat het idee leeft dat de examens niet zo belangrijk zijn, dat de diploma's niet volwaardig zouden zijn en dat ze maar moeilijk motivatie kunnen opbrengen.
 
Wat ons betreft is dit examenjaar juist erg belangrijk. We bereiden de leerlingen voor op een examen zoals alle jaren. Ook hebben we de hoop dat de scholen niet meer zullen sluiten, zoals vorig schooljaar, en dat de eindexamens gewoon door kunnen gaan.
 
Het is voor ons juist extra belangrijk om na de eerste SE week te peilen waar de leerlingen staan en of ze nog extra ondersteuning nodig hebben om dit jaar goed af te ronden. De huidige examenjaarleerlingen hebben natuurlijk vorig jaar een bijzonder 3e leerjaar gehad. Na de eerste SE week (vanaf 16 november) bespreken alle mentoren alle leerlingen met de mentor en de zorgcoördinator. Daarna volgt een rapportvergadering met alle docenten die lesgeven aan de klas.
 
Wij zullen de uitslagen van deze leerlingbesprekingen met u (ouders) delen tijdens de oudergesprekken die gepland staan in de eerste week van december. Het kan goed mogelijk zijn dat we nog extra ondersteuning aanbieden op basis van de uitkomsten.
 
Mocht u zelf het idee hebben dat uw kind nog een inhaalslag voor een bepaald vak moet maken, dan kunt u dat natuurlijk ook aangeven. Wij volgen de leerlingen en hun ontwikkeling goed en staan klaar om - indien nodig - extra hulp aan te bieden.
 
De belangrijkste boodschap van dit stukje voor u en uw kind is: de examens van schooljaar 2020-2021 zijn volwaardige examens en zijn belangrijk voor de doorstroom naar een vervolgopleiding!
 
Ventilatie schoolgebouw in orde
Nog voor de start van dit schooljaar heeft het Minkema College aan een extern bureau gevraagd om te onderzoeken of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen voor de ventilatie.
 
De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen (incl. de inpandige LO-zalen) in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie).
 
Ietwat fris? Extra trui of shawl!
Doordat de ramen veelvuldig worden opengezet om te ventileren kan dit wel betekenen dat het in sommige lokalen wat frisser is dan normaal. Aangezien een goede ventilatie écht van belang is in deze coronatijd, kan het verstandig zijn om een extra dikke trui aan te trekken of mee te nemen, of een lekkere shawl. Het is niet de bedoeling dat leerlingen hun jas aanhouden in het lokaal.
 
Informatie omtrent corona
 
LET OP: corona-app uitzetten op school
Diverse leerlingen en medewerkers hebben op hun mobiele telefoon de app CoronaMelder geïnstalleerd. Vanuit de GGD hebben wij het advies gekregen om binnen een schoolgebouw deze app niet aan te zetten, omdat er geen betrouwbare conclusies aan te verbinden zijn. Het uitzetten van de app wordt in de app zelf 'pauzeren' genoemd en kan alleen door Bluetooth uit te schakelen.
 
Mondkapjesplicht per 16 november 2020
Zoals wij u eerder deze week lieten weten, stellen wij vanaf maandag 16 november 2020 het dragen van mondkapjes door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht. Wij willen er alles aan doen om de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te bewaken. Als we daaraan kunnen bijdragen met het dragen van mondkapjes vinden we dat zinvol. Lees meer.
 
 
Is uw kind positief getest op Covid-19? Meld dit aan school!
Heeft uw kind zich laten testen op covid-19 en is de uitslag positief? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan school. Bel de afdelingsassistent van de locatie van uw kind en mail de afdelingsleider.
Hierbij is de volgende informatie van belang:
 • datum eerste klachten 
 • datum laatste dag op school 
 • datum test 
 • klas 
 • mag de naam van uw kind genoemd worden richting medewerkers? 
LET OP: Meldingen in het weekend of in de avond worden de eerstvolgende werkdag opgepakt.
 
Telefoonnummer afdelingsassistenten
 • John Boegheim: 0348-484150
 
E-mailadressen afdelingsleiders
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Jonge mensen toerusten voor hun verdere leven is een prachtige taak. Een taak die dagelijks vorm krijgt in kleine stapjes naar bescheiden tussendoelen. De schoolomgeving waarin dit plaatsvindt is dynamisch; er gebeuren op een schooldag allerlei betekenisvolle, interessante, mooie en soms ook minder fijne dingen. Hoe houden we met elkaar in die drukte van alledag onze doelen voor de langere termijn voor ogen? 
 
 
 
Ons strategisch beleidsplan helpt ons daarbij, net als een reis-app, en geeft de route aan die we willen volgen. In het plan bespreken we 4 stations:
 • A. De reis: ons reisdoel, onze reisfilosofie en onze reisvoorkeuren
 • B. De vertreksituatie: wat zijn kansen en belangrijke ontwikkelingen voor het Minkema?
 • C. De bestemmingen: onze ambities voor de komende 5 jaar
 • D. De beloftes: wat beloven wij onze leerlingen en onze medewerkers?
 
Wij nodigen u uit om met ons deze reis te maken!

 
Schoolfotograaf: 3 maart
Vanwege de coronamaatregelen is de schoolfotograaf niet naar school gekomen op 4 november. In het voorjaar komt hij alsnog langs voor pasfoto's (leerjaar 2 en hoger) en klassenfoto's (alle klassen). De nieuwe datum is 3 maart 2021. Check aub in Magister de AVG-toestemming van uw kind t.a.v. de schoolfotograaf!
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.
 
Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Ongeacht of het landelijke verbod, waarover in Den Haag wordt gedebatteerd, er komt. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school.
Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie. Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken. De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe.
 
Nieuws van de MR
Na verkiezingen voor zowel de leerlinggeleding als de oudergeleding is de MR weer compleet. Wij verwelkomen als nieuwe leden Gabriele Mansi en Olivier Donselaar, beiden leerling van 5 vwo, namens de leerlinggeleding van de havo/vwo-locatie. Namens de leerlingen van het vmbo is Badr Khadir, leerling 3 kader, toegetreden. Namens de ouders van de havo/vwo-locatie is Eveline Rosendaal herkozen, terwijl Ruud Bruggeman als nieuw lid is aangeschoven. Namens de ouders van het vmbo is Patrick Verharen herkozen. Voor het volledige overzicht van de MR-leden verwijzen we graag naar de website.
 
In de eerste (uiteraard in deze tijd digitale) vergadering van dit jaar hebben we ingestemd met de bevorderingsnormen en de examenreglementen van beide locaties. Deze zijn inmiddels ook op de website te vinden. Uitgebreid is er gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Afgelopen donderdag 5 november hebben we na een lange discussie ingestemd met de verplichting van het dragen van een mondkapje tijdens het bewegen binnen onze gebouwen.
 
De MR zal ook dit (bijzondere) schooljaar namens zowel ouders, leerlingen als medewerkers de schoolleiding en directie kritisch maar fair blijven volgen. Bij vragen staat het ouders en leerlingen uiteraard vrij contact op te nemen met hun respectievelijke vertegenwoordigers en/of de gehele MR.
 
Personele wijziging
De heer Buurstra kan om gezondheidsredenen momenteel zijn werkzaamheden niet vervullen. Tot aan zijn herstel worden de lessen overgenomen door collega's uit de sectie Engels. Daar waar dat niet lukt zijn wij druk doende adequate vervanging te regelen. De ouders van de betrokken klassen zijn hierover door ons inmiddels geïnformeerd. Wij wensen de heer Buurstra een voorspoedig herstel toe.
 
Check aub uw gegevens in Magister
In Magister staan alle NAW-gegevens van onze leerlingen. Wij merken dat telefoonnummers en/of e-mailadressen die daar vermeld staan van ouders niet altijd actueel zijn. Wij verzoeken u uw gegevens eens te controleren. Uw e-mailadres en mobiele nummer kunt u vervolgens zelf aanpassen in Magister! Andere gegevens (bijv. adresgegevens) kunt u niet zelf wijzigen. Die kunt u doorgeven aan de leerlingadministratie.
 
Agenda
19/11: Lesvrije dag
20/11: Inhalen SE's periode 1 mavo 4
27/11: Inhalen SE's periode 1 mavo 4
03/12: Lesvrije dag leerjaar 1 - 3 
 
Nieuwsbrief #18, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.