Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2017 nr. 48
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kerstvieringen Bethlehemkerk
 
Kerstwandeling Zuid succes
 
Kerstmorgen - kerstspel
 
Top 2000 - Oudjaarsdag
 
Organist gezocht
 
3 Predikantsvacatures
 
Avondmaalvieringen
 
Expositie Iconen Decker
 
Kerstochtend
 
Kliederkerk - 5 januari
 
EO interviewt Maarten Hameete over Top 2000
 
 
Zondag 24 december
4e advent
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Voorganger:
ds. Nienke van Andel
 
 
Sterretjes
 
Kerstmaaltijd zaterdag 16 december in de Diependaalse kerk.
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
AGENDA
 
Zondag 24 december  10:00:  vierde advent

Zondag 24 december  21:30:  Kerstavond

Maandag 25 december  Kerstmorgen
 
SAVE THE DATE
Zondag 31 december 10:30:  Top 2000 dienst

Zondag 31 december 19:30: Oudjaarsdienst
 
Zondag 7 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
 

Vierde Advent

Zondag 24 december

Lucas 1: 26-33
 
Boodschap voor Maria
 
God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een stad in Galilea. Elisabet was toen zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde......
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kerstvieringen Bethlehemkerk
 
Zondag 24 december, is er weer een dubbel aanbod.
 
Van 21.15 tot uiterlijk 21.45 is er weer een Sing-In, waarin achter elkaar verschillende zeer bekende kerstliederen worden gezongen. In de wijk worden flyers verspreid om buurtgenoten uit te nodigen. Wie binnenkomt tijdens de Sing-In kan aanschuiven en meezingen, maar ook een kopje koffie of thee drinken.
 
Uiteraard is iedereen van harte in de Kerstavonddienst om die om 22.00 uur begint. Thema van deze dienst is: ‘Liefde nodigt uit’. Het Interkerkelijk Koor Hilversum o.l.v. Henk van Zonneveld verleent medewerking en zal tijdens deze dienst bekende carols op Nederlandse teksten zingen.
 
 
Kerstwandeling Zuid succes
Bijna 350 mensen lopen, ondanks de regen, de kerstwandeling door Hilversum Zuid. En wat hebben we ervan genoten met elkaar. Al vroeg in de middag gaan alle locaties aan de slag om hun deel van het verhaal uit te gaan beelden. Heikracht start om 16.00 met het plaatsen van heel veel potjes en lampjes. De boodschappen van de Albert Heijn worden opgehaald en vele zakjes geboortehartjes liggen klaar.
 
 
 
 
Kerstmorgen - kerstspel
  
Op kerstmorgen spelen de kinderen van de kinderdienst de kerstmusical ‘Een herder kijkt verder’.
 
Hierin maken we kennis met een paar herders, die in de velden van Bethlehem de wacht houden bij hun kudde. Ze moeten hun ogen goed open houden, maar tijdens de lange, stille nacht is dat wel moeilijk.
 
 
 
Bethlehemkerk: TOP 2000
  
Op zondag 31 december a.s. zullen binnen de Protestantse gemeente Hilversum drie verschillende ochtenddiensten worden verzorgd. Eén in de Grote kerk, één in de Regenboogkerk en één in de Bethlehemkerk.
In de Bethlehemkerk zal voor het eerst in mediastad Hilversum een Top2000 dienst worden gehouden. Het thema van deze dienst is: “Loslaten of meenemen?” 
 
Lees meer ...
 
Organist gezocht
 
Wij zoeken een organist(e) voor de begeleiding van de gemeentezang voor één of twee vaste speelbeurten per maand in de Bethlehemkerk.
 
We zijn een PKN gemeente in Hilversum. We zingen meestal uit het Liedboek van 2013
 
Ons orgel is gebouwd door firma Leeflang en wordt onderhouden door firma Reil uit Heerde. 
 
Er is een onkosten- en reiskostenvergoeding conform de landelijke richtlijnen
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze cantor. Adres: cantor@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie predikantsvacatures
 
 
 
 
Sinds het vertrek van ds. Gerard Kansen (Diependaalse kerk en Vitamine G) naar Amersfoort en de vervulling van de vacature in De Morgenster door ds. Erik van Halsema (Bethlehemwijk), bestaat er op drie plekken een predikantsvacature.
  • Bethlehemkerk: 0,5
  • Diependaalse kerk: 0,5
  • Vitamine G: 0,5 
Samenwerken
Wijkgemeente Diependaal en de Bethlehemwijk willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om één van beide vacatures binnen de huidige predikantsformatie van de PgH in te vullen. Daarnaast zoeken deze wijkgemeenten de komende twee jaar actief naar manieren om meer samen te werken en elkaar te versterken.
 
 
Avondmaalvieringen
 
In het afgelopen jaar is in totaal 3 x een avondmaalsviering in het Stiltecentrum gehouden. Bedoeld voor mensen die niet meer (regelmatig) naar de diensten op zondag in de kerk kunnen komen en dus ook niet meer aan het Avondmaal kunnen deelnemen. Daarom is in het consistorie het idee ontstaan om een paar keer per jaar ‘s middags een korte viering o.l.v. te organiseren waarin brood en wijn worden gedeeld.  Lees meer ...
  
 
Expositie Iconen Decker
20171218-icoon.jpg
 
 
 
 
 
Margreth Decker is iconograaf en specialist op het gebied van iconen. Sinds 1990 schildert zij vooral iconen door gebruik te maken van de Russische en Griekse techniek.
Zij heeft diverse opleidingen in binnen- en buitenland genoten, zoals een klassieke opleiding iconografie, tempera schilderen en ambachtelijk goud opleggen.
In de afgelopen jaren heeft zij haar schildertechniek verder ontwikkeld in Griekenland, Bulgarije en Roemenië.
 
Haar iconen zijn van 18 december - 17 februari te zien in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Kliederkerk 5 januari - Driekoningen
 
Op vrijdag 5 januari 2018 is er van 10.00 -13.00 uur weer kliederkerk!!
Het thema is: Drie Koningen.
 
We gaan met elkaar knutselen en, zoals de koningen dat deden, achter de ster aan op zoek naar….. En na deze reis gaan we natuurlijk weer met z’n allen pannenkoeken eten!!
 
 
  
 
 
 
 
EO interviewt Maarten Hameete
 
  
Het is een legendarische muzieklijst, die eind december traditioneel miljoenen Nederlanders in haar greep houdt: de Top 2000. Ook kerken springen in op de hype. Meer dan 90 kerken door heel Nederland vieren op en rond 27 december, komend weekend dus, een speciale Top 2000-kerkdienst. Wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? BEAM sprak met een dominee van dienst, Maarten Hameete.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl