Nieuwsbrief Studiekeuze123
februari 2015
 
Studenten vullen Nationale Studenten Enquête in
Een recordaantal van 705.000 studenten is half januari uitgenodigd om mee te doen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Inmiddels heeft zo’n 25,4% van de studenten de vragenlijst ingevuld.
 
Door het invullen van deze enquête helpen studenten de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs transparant te maken. De studenten hebben nog tot 9 maart om de vragenlijst in te vullen. Op 21 mei worden de resultaten bekendgemaakt en daarna verwerkt op www.studiekeuze123.nl
 
Meer info over de NSE is te vinden op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse. Of volg op Twitter de hashtag #NSE2015.
 
Non-responsonderzoek NSE
Studiekeuze123 doet er alles aan om de hoogst mogelijk respons te behalen bij de NSE - evenwichtig verdeeld over de instellingen en opleidingen - en zo de kwaliteit van de enquête te waarborgen. Na afloop van de NSE 2015 start daarom een non-responsonderzoek onder de studenten die de vragenlijst niet hebben ingevuld. 

Dit is een kwalitatief panelonderzoek waarin 100 studenten van verschillende onderwijsinstellingen persoonlijk worden ondervraagd. Waarom vullen zij de vragenlijst niet in en wat zou hun motivatie kunnen zijn om het wél te doen? Naar aanleiding van dit onderzoek zal ook een kwalitatief onderzoek volgen waarop we verbeteringen van de NSE kunnen baseren. 
Test je kennis over studeren
 
Op een speelse manier kennismaken met het studiekeuzeproces; dat kan met de quizzen die wij hebben ontwikkeld voor jonge studiekiezers en hun ouders. Via zes vragen laten we deze doelgroepen nadenken over het kiezen van een studie. 
 
Op www.studiekeuze123.nl kunnen zij zich verder verdiepen in het studiekeuzeproces. Ook uw kennis testen? Bekijk de quiz voor jongeren en voor ouders.
Nieuwe bestuursvoorzitter Studiekeuze123
Per 1 januari 2015 is René van Elderen aangetreden als de nieuwe voorzitter van het bestuur Studiekeuze123. Hij volgt Taede Sminia op die vanaf het prille begin (2007) voorzitter was. René van Elderen heeft een lange staat van dienst bij de rijksoverheid en binnen het onderwijs. 

 
Hij werkte onder meer als docent in het mbo, hbo en wo, als bestuurder van Fontys Hogescholen, als toezichthouder in het vo en als adviseur voor het private onderwijs. Lees het volledige persbericht.
Veranderingen studiefinanciering
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Dat betekent dat de studiefinanciering verandert: vanaf 1 september 2015 wordt de basisbeurs vervangen door een lening, het studievoorschot. We lichten voor alle aspirant-studenten de veranderingen toe op: 
Associate degrees getoond bij bachelors
Op Studiekeuze123 zijn verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld bij de bacheloropleidingen. Bij de bachelors waaraan een associate degree is gekoppeld wordt nu getoond om welk Ad’s het gaat. En vice versa. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke Ad geschikt is voor doorstroming naar een bepaalde bachelor. Bekijk via de zoekmachine alle Associate degrees.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.