Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
De handtekening van minister Cora van Nieuwenhuizen onder het nieuwe Tracébesluit heeft tot een fantastische fietsdemontratie geleid, een nieuwe storm van protest én veel media-aandacht. Daarnaast heeft het een golf aan nieuwe vrienden en vriendinnen opgeleverd in onze vereniging. Daar zijn we heel blij mee! Samen kunnen we de plannen keren, en de extra financiën blijven nodig voor onder andere juridische en andere specialistische ondersteuning. 
 
Diverse nieuwe mensen hebben hulp aangeboden voor het verzet tegen meer asfalt. In januari gaan we een (ZOOM) bijeenkomst organiseren om met deze mensen ‘om tafel’ te zitten; hulp is hard nodig op allerlei gebieden. Momenteel zijn we druk bezig met het lezen van het nieuwe Tracébesluit als voorbereiding voor de juridische procedures, samen met de Kerngroep Ring Utrecht. 
 
Naast het verzet tegen de huidige verbredingsplannen gaan we verder met onze andere activiteiten om de waarden van de landgoederen te verstevigen. Lees onder andere het verslag van onze tweede Inspiratiebijeenkomst.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
Liesbeth Paardekooper
 
Nieuws:
 
Fietsdemontratie zondag 6 december: 
 
    
Wat een prachtige fietsdemonstratie hadden we op zondag 6 december. Met bijna tweeduizend demonstranten zijn we van het Jaarbeursplein naar de Weide van Vermaeck in Oud-Amelisweerd gefietst! Massaal hebben mensen het grauwe en koude weer getrotseerd om te laten zien dat bomen kappen geen oplossing is en dat niemand aan ons dierbare Amelisweerd mag komen. Zeker geen minister die zonder nut en noodzaak nog meer asfalt wil uitrollen.
 
Bekijk een foto-impressie op onze website van deze zeer geslaagde middag.
 
De demonstratie werd georganiseerd door Extinction Rebellion Utrecht en Amelisweerd niet Geasfalteerd (check de website: er gaan al ruim 800 mensen 'de boom in' voor Amelisweerd), in samenwerking met de Kerngroep Ring Utrecht
  
  
Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht rust op drijfzand
  
Amelisweerd fietsdemonstratie: protestbord Niets Geleerd van 1982
  
Het zal weinigen ontgaan zijn gezien alle media-aandacht. Op 17 november 2020 zette minister Cora van Nieuwenhuizen haar handtekening onder het Tracébesluit Ring Utrecht A27 / A12 - pontificaal in beeld gebracht met de breedst mogelijke snelweg op de achtergrond. Voor ons geen verrassing. Na de vernietiging van het vorige Tracébesluit op 17 juli 2019 - dat strandde op het stikstofprobleem - riep zij meteen dat ze gewoon hetzelfde plan zou indienen, nu voorzien van een stikstofparagraaf. 
 
  
  
Geslaagde Tweede Inspiratiemiddag: nu aan de slag 
  
Excursie studenten van STORM in 2017
  
Zaterdagmiddag 3 oktober organiseerden we een tweede Inspiratiemiddag als vervolg op de Inspiratiemiddag vorig jaar op 15 november 2019. Tijdens deze middag hebben we in kleine groepen gekeken hoe we enkele elementen uit onze Visie de komende tijd verder in praktijk kunnen brengen. Met de opbrengst van de middag zijn we inmiddels aan de slag gegaan. Daar horen jullie in een volgende nieuwsbrief meer over.
 
Amelisweerd Academie: zin om mee te denken?
Ook zijn we in gesprek met anderen over het opzetten van een digitaal Informatiecentrum, de Amelisweerd Academie. Dit wordt een platform waar kenners informatie geven over de natuur- en cultuurhistorische waarden van de landgoederen, nu dit niet live via een fysieke locatie kan. Het is een wat groter project waar we meer mensen voor kunnen gebruiken om mee te denken! Heb je ideeën? Neem contact op met ons via: info@vriendenvanamelisweerd.nl.
 
  
  
Nieuw: korte actiefilm over gevolgen van de verbreding
  
Bak van de A27 door Amelisweerd, juni 2020, foto: Rob Huibers
  
Vanuit de Vrienden van Amelisweerd hebben we Meike Schaapveld, studente van de filmacademie (HKU) in Utrecht, gevraagd een actiefilmpje te maken over de verbreding van de Ring Utrecht. Dit filmpje maakt voor iedereen duidelijk wat de desastreuze effecten van de verbreding zijn.
 
Er wordt speciaal ingezoomd op de gevolgen voor de sportverenigingen pal naast de A27: clubs met duizenden leden van jong tot oud. Zij zullen door de verbreding jarenlang te maken krijgen met geluidsoverlast en met een structurele belasting van de longen door luchtvervuiling (vooral fijnstof), dit als gevolg van het toenemende autoverkeer. We gaan in gesprek met de sportverenigingen. 
 
  
  
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos in deze spannende tijd. 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op:
  
Giro: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.