NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Juli 2017  
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
 
APOTHEEK
Diverse veranderingen in de apotheek zijn per 1 mei doorgevoerd. Helaas liet de ICT ons de eerste week in de steek, waardoor de overgang wat minder soepel verlopen is dan we hadden gehoopt. Excuses indien uw medicatie niet op het afgesproken tijdstip klaar lag. De opstartproblemen zijn nu gelukkig opgelost. Hoewel alle patienten persoonlijk over de wijzigingen per brief zijn geïnformeerd, blijkt er nog veel onduidelijkheid te bestaan over de apotheek. Daarom hierbij de belangrijkste wijzigingen nogmaals op een rijtje:
- medicatie die op het spreekuur van de huisarts voor 12 uur wordt voorgeschreven en welke met spoed nodig is, kan dezelfde dag tussen 14.30 en 17.00 uur bij het apotheekservicepunt worden opgehaald
- medicatie die na 12 uur door de huisarts wordt voorgeschreven, kan bij spoed de volgende dag tussen 14.30 en 17.00 uur worden opgehaald in Ysselsteyn of kan bij apotheek Veltum diezelfde dag tot 17.30 uur worden opgehaald
- voor alle chronische herhaalmedicatie geldt dat deze na 2 werkdagen opgehaald kan worden bij het apotheekservicepunt tussen 14.30 en 17.00 uur.
Omdat wij als huisartsenpraktijk geen medicijnen meer op voorraad hebben, is het niet meer mogelijk om tussen 8.00 en 14.30 uur uw medicatie in Ysselsteyn op te halen.
 
UW APOTHEKER AAN HET WOORD
BENU Apotheek Veltum verzorgt sinds kort uw geneesmiddelenvoorziening in de praktijk via hun servicpunt. Dit doen wij met veel enthousiasme, maar wie zit er eigenlijk achter de organisatie hiervan? We hebben in onze apotheek een heel team van deskundige apothekersassistentes. De meeste assistentes zijn al vele jaren werkzaam in ons team en hebben veel ervaring in het klaarmaken van recepten en het geven van goede zorg en voorlichting. Deze dames, het zijn allemaal dames ☺, helpen u dan ook graag in het servicepunt met uw medicatie en uw vragen. Of het nu Wendy, Simone, Juliette, Marly, Wanda, Suzan, Sandra, Rianne of Estelle is, ze staan allemaal voor u klaar. Ook zijn er 2 voor u vertrouwde gezichten bij, Els en Jozien horen sinds kort ook bij ons apotheekteam.  
Een apotheekteam kan echter niet bestaan zonder apothekers, die leiding geven aan de organisatie in de apotheek. In Veltum zijn er 2 apothekers werkzaam, Ayse Dogdu en Linda van Vegchel. Deze laatste is eindverantwoordelijke voor de apotheek en vertelt hieronder graag iets meer over zichzelf.
 
 
Linda van Vegchel: “ik ben in 1999, na een studie van 6 jaar, afgestudeerd als apotheker aan de Rijksuniversiteit Groningen en direct na mijn afstuderen begonnen als apotheker in Venray. Ik ben dus inmiddels 18 jaar werkzaam in Venray en heb veel ervaring in alle zaken die een apotheker uitvoert. Zo wordt alle medicatie die u krijgt, of het nu voor de eerste keer is of dat u het al vaker gehad heeft, gecontroleerd. Kan de medicatie samen gebruikt worden met de medicatie die u verder nog heeft en mag het bij het ziektebeeld dat u heeft gebruikt worden? Hoe zit het met de dosering, sluit deze aan bij de klachten en is het niet te hoog of te laag gedoseerd? Is het totaalplaatje van uw medicatie nog goed en moet er niet wat bij of wat af? Dit zijn allemaal vragen die we onszelf stellen bij elk recept wat we voor u klaarmaken. Mocht medicatie niet samen kunnen met medicijnen die u al gebruikt of mochten er bij andere zaken vragen zijn, dan kom ik om de hoek kijken. Ik bekijk de medicatie en uw historie en neem op grond hiervan een beslissing. In het algemeen overleg ik dan met uw huisarts, die uw achtergrond ook goed kent, en naar aanleiding van dit gesprek wordt de medicatie evt. aangepast, naar het medicijn dat het beste bij u en uw situatie past. Op deze manier proberen wij optimale kwaliteit van zorg te bieden, zodat uw medicijnen zo goed mogelijk werken en het beste effect hebben.
Toen wij de medicatievoorziening voor u mochten gaan verzorgen, vond ik dit, ook om persoonlijke redenen, erg fijn. Ik heb nl. toch wel een verbinding met Ysselsteyn. Mijn moeder is geboren en getogen in Ysselsteyn. Pas toen ze trouwde is ze er weggegaan. Momenteel heb ik nog veel familie in het dorp wonen en komen we er regelmatig. Dat schept toch een band en daarom was het extra leuk dat juist ík in Ysselsteyn mocht komen werken.”
Na een opstartfase, waarin niet alles liep zoals we wilden en gepland hadden, zijn de “kinderziektes” er nu uit en kunnen we met veel enthousiasme de uitdeelpost op de kaart zetten in Ysselsteyn. Wij zullen zeker alles uit de kast halen om u goede zorg te verlenen. Mocht u vragen hebben over uw medicijnen, stel ze dan gerust, ons team staat voor u klaar en hopelijk kent u ons nu een beetje beter!
 
 
OPKNAPPEN PRAKTIJKPAND
Zoals u wellicht gemerkt heeft, wordt er momenteel hard gewerkt om het praktijkpand op te knappen. Tot op heden zijn de werkzaamheden met name beperkt gebleven tot de buitenzijde. De komenden maanden zal echter gestart worden met de renovatiewerkzaamheden binnen. Hoewel we er alles aan zullen doen om de overlast voor u te beperken, kunnen wij niet voorkomen dat u enige mate van hinder hiervan zult ondervinden. Excuses voor het ongemak en wij hopen op uw begrip.
 
VAKANTIE ARTSEN
De vakantie staat weer voor de deur. Dokter Weijers heeft vakantie van 14 t/m 25 augustus en dokter Oldenburger van 28 augustus t/m 8 september. Omdat we de praktijk in de vakantieperiode toch geopend willen houden, maken wij gebruik van waarnemend huisartsen. Dit zijn volledig afgestudeerde huisartsen. Helaas is het niet gelukt om een waarnemend huisarts te krijgen voor maandag 14 augustus. Op deze dag is daarom alleen een doktersassistente aanwezig. Voor spoedgevallen wordt die dag waargenomen door de huisartsen van huisartsenpraktijk de Wieenhof te Venray.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!
 
GRIEPVACCINATIE
De jaarlijkse griepvaccinatie zal dit jaar plaats vinden op woensdag 1 november. Indien u voor een griepspuit in aanmerking komt, ontvangt u hiervoor een oproep. Wij raden u aan hiervan gebruik te maken. Mocht u eind oktober nog geen oproep ontvangen hebben, terwijl u denkt wel in aanmerking te komen voor een griepspuit, dan kunt u hierover contact opnemen met de doktersassistente.
 
ACCREDITATIE
Dinsdag 11 juli hebben wij het certificaat in ontvangst mogen nemen voor de HaZo24 certificering. Hoewel wij reeds gecertificeerd waren, lag de nadruk bij de vorige certificering met name op de apotheek. HaZo24 is een praktijknorm die ontwikkeld is om invulling te geven aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenzorg.

De 6 kwaliteitskenmerken binnen HaZo24

 • Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.
 • Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
 • Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en evidence.
 • Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.
 • Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. Dit regelen we samen met de huisartsenpost Venlo/Venray.
 • Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.
Dit betekent niet dat alles ineens vlekkeloos loopt in de praktijk maar wel dat de praktijk aan alle wettelijke eisen voldoet en steeds werk blijft maken van het verhogen van de kwaliteit.
 
UW ZORG ONLINE APP
Vanaf nu zijn de online diensten van onze praktijk ook via een app beschikbaar: de Uw Zorg online app. Zo kunt u nog makkelijker via uw smartphone of tablet met ons communiceren. Denk hierbij aan het maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of uw huisarts om raad vragen via een eConsult.
 1. Download  “Uw Zorg online app”  via de App Store (Apple iOS) of Google Play (Google Android).
 2. Open de app en doorloop de uitleg
 3. Druk op de knop “Selecteer onze praktijk” en selecteer huisartsenpraktijk De Wildenberg
 4. Druk op de knop “Toestel koppelen”
 5. Druk op de knop “Aanmelden” en log in met dezelfde inloggegevens als voor het portaal. U ontvangt per e-mail éénmalig een verificatiecode die u moet invoeren in de app
 6. Maak in de app een pincode van 5 cijfers aan 
 7. De app is nu klaar voor gebruik
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl