MEI 2016
In deze Bijblijver
 
  • Resultaten Nationale Studenten Enquête 2016 bekend!
  • Persbericht
  • Factsheets
  • Dankmail aan studenten
  • Open antwoorden 'last question'
  • Slotbijeenkomst dinsdag 31 mei 
  • Evaluatie NSE Contactpersonen langer open
 
Resultaten Nationale Studenten Enquête 2016 bekend!
Meer dan 700.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten werden uitgenodigd om de NSE 2016 in te vullen. Maar liefst 42,9% deed mee. Lees meer over de resultaten van de NSE.

Bekijk de resultaten per opleiding op www.studiekeuze123.nl.
 
Persbericht
Er is vandaag een persbericht verstuurd over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2016 naar de landelijke media. 
 
Factsheets
Gisteren zijn de factsheets NSE 2016 op de post gegaan, zodat alle CvB's dan wel directies van de deelnemende instellingen deze vandaag ontvangen.
De NSE Contactpersonen hebben de factsheets eerder al digitaal ontvangen.

Er is ook een factsheet voor het totale HBO en het totale WO. Deze zijn op Studiekeuzeinformatie.nl te vinden.
 
Dankmail aan studenten
Vandaag ontvangen alle studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2016 een e-mail waarin zij bedankt worden voor het geven van hun mening.
 
De tekst van deze dankmail staat op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse
 
Open antwoorden 'last question'
De laatste vraag van de NSE geeft studenten de vrijheid om nog ideeën/suggesties te doen aan hun instelling om de opleiding te verbeteren. De antwoorden op deze vraag krijgt de instelling zonder bewerkingen op 17 mei teruggeleverd door GfK.
 
Slotbijeenkomst dinsdag 31 mei
Op dinsdag 31 mei vindt de NSE Slotbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen we bespreken wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan.
De bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht van 11:00 tot 13:00, inclusief lunch. 
 
Aanmelden voor de Slotbijeenkomst kan via info@nse.nl
 
Evaluatie NSE Contactpersonen langer open
Afgelopen maand hebben de NSE Contactpersonen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de evaluatie over het verloop van de NSE 2016. Hier hebben we helaas nog niet veel reacties op ontvangen. We laten de enquête daarom nog wat langer openstaan. Heb je hem nog niet ingevuld, doe dit dan alsnog uiterlijk 25 mei!
 
De resultaten worden terugkoppeld tijdens de Slotbijeenkomst op dinsdag 31 mei en zijn daarna terug te lezen op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.