Quote
 Week 31
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
De rol van de regisseur is het bieden van een ruimte waar mensen - waar acteurs en actrices- veel meer kunnen dan ze ooit zelf gedroomd hadden.
 
Met deze quote willen we de trilogie afronden die de basis vormt van onze ideeën over het aspect leiderschap binnen het leiding geven. Samen met Tom Peters durven we gerust te stellen dat in eender welke setting leiderschap anno 2012 v.Chr. gelijk is aan leiderschap anno 2012 n.Chr. Expertisedomeinen zijn veranderd en managementprocessen zijn misschien complexer geworden maar het leiderschap is hetzelfde gebleven. Het is nog altijd werken met mensen.

Twee weken geleden zijn we gestart met de premisse dat je vanuit je leiderschap als leidinggevende steeds invloed uitoefent op het leven van je medewerkers. Om een positieve invloed uit te oefenen is het noodzakelijk je medewerkers te inspireren vanuit je authenticiteit. Daarom hebben we je vorige week enkele ideeën meegegeven om door zelfreflectie je persoonlijke filosofie over jouw unieke manier van leiding geven te ontwikkelen. Het kan zijn dat je van daaruit iemand bent die gaat voor de eerder harde aanpak dan wel voor de zachte of omgekeerd.

Binnen managementkringen zijn er nogal wat discussies over welke aanpak, de masculiene of de feminiene, de beste zou zijn. Uit grootschalig onderzoek is gebleken dat medewerkers "graag of een warme en gevoelige baas hebben of een dominante, krachtige baas. En -overigens-nog liever een baas die beide eigenschappen in zich verenigt".

Welke aanpak je verkiest is dus van minder belang zolang je niet tegelijkertijd koud en warm blaast en op die manier inconsistent gedrag vertoont. Medewerkers blijken niet te houden van dergelijke ongedifferentieerde leiders die bovendien ook maar weinig resultaat behalen.

Optimaal zou zijn om een androgyne leider te worden die in staat is beide eigenschappen te verenigen. Zij behalen de beste resultaten met gelukkige medewerkers en tevreden klanten.

Wat ons betreft is dit vrij eenvoudig wanneer je bereid bent het advies op te volgen van Doug Conant, de CEO die zowat 10 jaar geleden van Cambpell's terug een bloeiend bedrijf heeft gemaakt: "To be highly effective you need to be tough-minded with standards and tender-hearted with people"
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.