Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
3 - 20 DECEMBER 2016
 

We wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2016!

ACTUALITEIT
 
Bekwaamheidsproef   beroep advocaat - aanwijzing leden  commissie van beroep en examencommissie
BS 19 december 2016
 

Ontwerp van programmawet.
54K2208
Tekst aangenomen door de Commissies: 19/12/2016

Ontwerp van programmawet.
54K2208
Tekst aangenomen door de Commissies: 19/12/2016

De sprong naar het recht van morgen
Verslag hercodificatie basiswetgeving
Koen Geens, Minister van Justitie, 6 december 2016
https://www.koengeens.be/beleid/hercodificatie

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
54K2210
Tekst aangenomen door Commissie: 14/12/2016
 
Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand
Ministerraad 9 december 2016
De ministerraad keurt de algemene krachtlijnen, doelstellingen, taakverdeling en uitgewerkte timing voor de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand goed.

Wet organisatie beroep van en publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren in Staatsblad van 13 december 2016
7 DECEMBER 2016. - Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13/12/2016, bl. 84812

 
Aanpassing van regeling over naamsoverdracht aan het kind - Tweede Lezing
Ministerraad 9 december 2016
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de wijze van naamsoverdracht aan het kind.
 
Wijzigingen aan de wet over transseksualiteit
Ministerraad 9 december 2016
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs een voorontwerp van wet goed dat een aantal regelingen inzake transgenders wijzigt. Het gaat over de wijziging van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen. 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

De tegenborgstelling bij het bewarend scheepsbeslag nieuw leven ingeblazen K. Slabbaert, RW 2016-2017, nr. 17, 24/12/2016, 642

De openbare orde in het fiscaal recht
A. Henkes, RW 2016-2017, nr. 17, 24/12/2016, 643

Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen
D. Van Gerven, RW 2016-2017, nr. 16, 17/12/2016, 602

Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 3: De reparatie
T. Vander Beken, H. Heimans en A.E. Schipaanboord, RW 2016-2017, nr. 16, 14/12/2016, 17/12/2016, 603

Wetgevingskroniek burgerlijk recht (1 januari – 30 juni 2016)
R. Jafferali (coörd.), 1e partie, JT N° 6668, 10/12/2016, 717, inhoudstafel
2e partie, JT, N° 6669, 17/12/2016, 737, inhoudstafel (laatste nummer)

Opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige. Contractueel verhaalsrecht van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraar
Charlotte HENSKENS, , NjW 2016, afl. 352, 14/12/2016, 846-850

Open data Vlaamse overheid
Commentaar wetgeving, NjW 2016, afl. 352, 14/12/2016, 853
16 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, BS 18/11/2016, bl. 77118
Inwerkingtreding 28 november 2016

E-sigaret
Commentaar wetgeving, NjW 2016, afl. 352, 14/12/2016, 852
28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, BS 17/11/2016, bl. 7667
Inwerkingtreding 17 januari 2017

‘Tax shelter filmindustrie’ uitgebreid naar ‘podiumwerken’
JVD, Fiscoloog nr.1501, 14/12/2016, 1

Nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten in de steigers gezet
B. Springael, Fiscoloog nr.1501, 14/12/2016, 4

Asielzoekers: alleen nog belastingkrediet voor wie (voldoende) werkt
JVD, Fiscoloog nr.1501, 14/12/2016, 5

Schenking en vererving familiebedrijven: nieuw stelsel in Brussel
P. Hinnekens, L. Wellens, Fiscoloog nr.1501, 14/12/2016, 6

Fraude bij rechtsbijstandsverzekering
G. Van Dessel, Verzekeringsnieuws nr. 11, dec 2016, 1

De wijzigingen aan de bepalingen betreffende het telefonieonderzoek door Potpourri II
L. Arnou, NC nr. 6, dec 2016,

Verstek en verzet in jeugdzaken na de Potpourri II-wet
B. de Smet, NC nr. 6, dec 2016,

Internering – Potpourri III
H. Heimans, P. Verpoorten, NC nr. 6, dec 2016,

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (T.O.R.B.)
2016-2017, 01-02, sep-okt-nov-dec
Inhoudstafel

Een potpourri van de voorlopige hechtenis
I. Mennes, RW 2016-2017, nr. 15, 10/12/2016, 562

Overgangsrecht met betrekking tot de nieuwe regels inzake het ongedaan verzet
S. Van Overbeke, RW 2016-2017, nr. 15, 10/12/2016, 598

Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain
J. Linnemann, Computerrecht, 2016/218, Afl. 6, dec 2016, 319

Televisie in de wolken. Uitdagingen voor het regime van de privékopie
H. Croux, Computerrecht 2016/219, afl. 6, dec 2016, 325

Synoptische tabel van toepasbare instrumenten en aanknopingsfactoren in het familiaal internationaal privaatrecht 2016
S. Pfeiff, Nieuwsbrief Notariaat nr. 19, 1

Vijf laureaten Jura Falconisprijs 2016
JF 2015-2016, nr. 4
P. Lavens, Equity crowdfunding, p. 423
T. De Cuyper, De EU-Antidumping-Verordening doorgelicht, p. 515
L. Machtelings, Een analyse van de Arbeidsrelatiewet, p. 611
M. Vanhegen, Het arbeidsrecht in kleine en middelgrote ondernemingen, p. 665
A. Mondy, Samenloop van burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregimes: een queeste voor billijkheid en rechtvaardigheid, p. 731

Juridisch statuut van dieren
E. Langenaken, JT N° 6667, 03/12/2016, 693

Effecten - technische reguleringsnormen voor goedkeuring en publicatie van het prospectus en verspreiding van reclame
C. Malherbe, Normes techniques de réglementation européennes en matière de prospectus et de communications à caractère promotionnel, , JT N° 6667, 03/12/2016, 703

Heeft sociaal ouderschap nog een toekomst?
T. Wuyts, T.Fam. 2016/8, 182

Tijdschrift van de Politierechters nr. 4, december 2016
- L. Vrancken, Laudatio Dirk Van Trimpont, 144
- F. Baudoncq, S. Debeuckelaere, Het bewijs van de aansprakelijkheid voor het gebrek van de zaak vanuit de onderscheiden invalshoeken van de diverse procesactoren, 147-  T. Malengreau, L'action de la victime d'un accident de la circulation à l'encontre de l'auteur du dommage et/ou de son assureur: considérations de droit international privé, 172
- J-L- Fagnart, L'imputation des indemnités provisionnelles,198
- G. Jocqué, Verkeersongevallen en de gezinsaansprakelijkheidsverzekering, 212

De BBI controle bij Worldline: een testcase van formaat
S. De Raedt, TFR nr. 511, december 2016, 923

Dubbele belastingen
F. Dierckx, Het belastingbegrip en de eliminatie van internationale dubbele belasting of dubbele niet-belasting, TFR nr. 511, december 2016, 926
(Belgisch rapport ‘70th Congress of the International Fiscal Association in Madrid’ – 25-30 september 2016)

Grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling op verzoek
N. Diepvens, Grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling op verzoek: toch nog een (beperkte) rol van betekenis voor de belastingplichtige en de rechter in de aangezochte staat?, TFR nr. 511, december 2016, 939

Belastingverhoging (voortaan?) ook bij laattijdige aangifte
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 41, week 1-7 dec 2016, 1

Fiscale regularisatie
G. D. Goyvaerts, Klacht BBI-directeur zet wettelijke chaos op scherp, Fisc.Act. nr. 41, week 1-7 dec 2016, 3

Meerwaarden op aandelen
F. Vanneste, Zijn meerwaarden op aandelen gerealiseerd door ‘actieve aandeelhouder’ dan toch belastbaar?, Fisc.Act. nr. 41, week 1-7 dec 2016, 6

Vennootschapsbelasting
P. Van den Berghe, Verruimde innovatieaftrek neemt plaats in van octrooiaftrek, Fisc.Act. nr. 42, week 8-14 dec 2016, 1

Successieplanning
W. Vetters, J. Bonné, Vlabel-ruling: gebruik van maatschap bij schenking kan fiscaal misbruik uitmaken, Fisc.Act. nr. 42, week 8-14 dec 2016, 6

‘Onwettig ‘ verkregen stukken: Cassatie herbevestigt fiscale ‘Antigoon’-doctrine
JVD, Fiscoloog nr. 1500, 07/12/2016, 2

De rechtsbescherming van vluchtelingen op de volle Middellandse zee –
tussen grensbewaking en het garanderen van internationale bescherming
J. Pieters, T. Vreemd. 2016/4, okt-nov-dec 2016, 426

Kroniek boekhoudrecht (mei 2015-april 2016)
S. Van Crombrugge, TRV-RPS 2016/7, 909
Continu wendingen in de Wet Continuïteit Ondernemingen
M. Vanmeenen, TBH 2016/9, 799

Vennootschapsbelasting
I. Panis, Gemeenschappelijke heffingsgrondslag: deze keer wel succesvol?
Fiscoloog Internationaal nr. 396, 30/11/2016, 1

‘Overheidspensioenen’ in dubbel-belastingverdragen: what’s in a name?
Fiscoloog Internationaal nr. 396, 30/11/2016, 5

Toetsen van wetten aan de Grondwet
V. Chantillon, De legaliteit en legitimiteit van judicial review in de Verenigde Staten en de Europese Unie, JF 2015-2016, nr. 3, 381

Res et Jura Immobilia 2016/3 – verkoop onroerend goed
A. Clabots, De aansprakelijkheid van de vastgoedtussenpersoon bij onroerend goed transacties – Capita selecta – Enkele praktische toepassingsgevallen, p. 163
R. Volckaert, De aansprakelijkheid ingevolge verplichte/wettelijke informatie en fiscale bepalingen bij de onderhandse verkoopovereenkomst, p. 185
J. Lambers, L. Verstreken, Compromis en clausules voor geschillenbeslechting, p. 235

Aanvullend pensioen zichtbaar in mypension.be
Nieuws Lexsocial 7 december 2016
Vanaf nu kunnen werknemers (en zelfstandigen) de gegevens van hun zogenaamde tweede pensioenpijler raadplegen via de website www.mypension.be

Studentenarbeid: 50days ingeruild voor 475 uren vanaf 1 januari 2017
Nieuws Lexsocial 7 december 2016
- Sinds 1 juli 2016 kan een werkgever vrij kiezen om een jongere bij de Dimona-aangifte aan te melden als student of als gelegenheidswerknemer;
- vanaf 1 januari 2017 zullen studenten jaarlijks 475 uren kunnen werken aan de verminderde sociale bijdragen in plaats van de huidige 50 dagen.

Het referentieadres in 8 vragen en antwoorden
(LV),@burger, Magazine voor de ambtenaren burgerzaken, nr. 8, okt-nov-dec 2016, 4

De oprichting van Balie Limburg
B. Mailleux, LR 2016/4, 258

Laattijdige aangifte faillissement

B. Claes, Wanneer delen in de gebroken potten geen evidentie meer is: het misdrijf van de laattijdige aangifte van het faillissement en de daaruit voortvloeiende schade, LR 2016/4, 262

Lokale & Regionale belastingen, 2016/2 – april-juni 2016
Inhoudstafel

Bank- en Financieel Recht
Inhoudstafel 2016/V
Inhoudstafel 2016/IV

Bank- en Financiewezen
Inhoudstafel 2016/6

Zorgen over ‘zorg’: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) onder juridisch vuur
S. Keunen, D. Cuypers, SK 2016/04, 1

Pensioenopbouw voor internationaal mobiele werknemers in de EER
J. Beernaert, OR 2016/9, 262

Valkuilen bij zelfstandige samenwerkingsvormen, herkwalificatie, beëindiging en niet-concurrentie
D. Dejonghe, B. Van Dael, OR 2016/9, 275

Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw (TROS)
nr. 83, jul-aug-sep 2016
Inhoudstafel

Revue de droit pénal et de criminologie nr. 12, december 2016
Rechtspraakkroniek – kroniek criminologie – kroniek internationaal strafrecht (2/2016)
Inhoudstafel
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Advocatencahier Deontologie 2016 nr. 5 
Codex Deontologie voor Advocaten
Nieuwe nummering – in werking vanaf 1.9.2016
Orde van Vlaamse Balies 2016, 115 p.

Actualia gerechtelijk recht: Potpourri all the way
D. Scheers, P. Thiriar, Intersentia 2016, 67 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notariële actualiteit 2015-2016
Familie – Vastgoed – Fiscaliteit – Rechtspersoon
F. Buyssens, A.L. Verbeke (eds.), Intersentia 2016, 177 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht op toegang tot de rechter
A. Van Oevelen, J. Rozie, S. Rutten (eds.), Intersentia 2016, 164 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen
T. Kruger m.m.v. E. Ulrix, Intersentia 2016, 57 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen
J. Waelkens, Intersentia 2016, 913 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen
Clausules
J. Waelkens, Intersentia 2016, 270 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken
M. Schoups, S. Busscher, Intersentia 2016, 182 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het vrij beroep na het Wetboek van Economisch Recht
B. Ponet, G. Straetmans (eds.), Intersentia 2016, 267 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De syndicus: uw 111 antwoorden
I. Arteschene, N. Portugaels (eds.), Intersentia 2016, 272 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Klant is koning
Elke burger zijn wet?
V. Foncke, Intersentia 2016, 26 p.

Ik verkoop mijn bedrijf: Wat nu?
G. de Neef (ed.), Intersentia 2016, 270 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verloskunde in beweging III
De kracht van consensus
M. Eggermont (ed.), Intersentia 2016, 213 p.

Praktische gids voor bemiddeling
Met modellen
W. Meuwissen, Wolters Kluwer 2016, 309 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof
J. Smets, F. Debaedts, APR 2016, Wolters Kluwer, 349 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De taks shelter ten gunste van de audiovisuele productie
R. Declerck, Wolters Kluwer 2016, 94 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De inkomensgarantie voor ouderen
Het leefloon voor behoeftige gepensioneerden
B. Vandenbussche, Sociale praktijkstudies nr. 2016/5, Wolters Kluwer 187 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Duiding Drugs
Praktijkgids 2016
H. Van Espen, S. Vanthienen, Larcier 2016, 430 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Consumentenkrediet
C. Biquet-Mathieu (ed.), Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., CUP, vol. 170, dec. 2016, Larcier, 444 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2016/40
Inhoudstafel

Nieuwsbrief Rechtspraak Europa
nr. 12, December 2016

Cassatierechtspraak Fiscale Procedure 
RABG 2016/19
Inhoudstafel

Rechtspraak medisch recht

JLMB 2016/41
Inhoudstafel

Rechtspraak verzekeringsrecht
JLMB 2016/42 
 
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

De betekenis van erfdienstbaarheden in vastgoedtransacties
Intersentia – KuLeuven Institute for Property Law
Donderdag 12 januari (Kortrijk)
Woensdag 18 januari (Leuven)
Programma

Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 16 januari 2016
Programma

Collectieve schuldenregeling
CBR workshop 19 januari 2016
Programma

Het nieuwe Integraal Handelsvestigingsbeleid. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016

M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 19 januari 2016
Programma

Themadag Bedrijfsovernames anno 2017: 8 praktijkgerichte items
M&D Seminars (Gent)  20 januari 2016
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning van A tot Z. Procedure en handhaving
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 23 januari 2016
Programma

Softwarebescherming – 25 jaar Softwarerichtlijn in 5 praktische toepassingen
Lexalert online seminarie 24 januari 2016
Programma

Themadag Grensoverschrijdende tewerkstelling
M&D Seminars (Gent) 27 januari 2016
Programma

Actuele topics rechtsplegingsvergoeding en gerechtskosten relevant voor advocaten en magistraten
Lexalert online seminarie 30 januari 2016
Programma

Terbeschikkingstelling van werknemers in vennootschapsgroepen
M&D Seminars (Webinar) 31 januari 2016
Programma

Actualia insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen
M&D Seminars (Kontich)  3 februari 2016
Programma

KRONIEK ONTSLAGRECHT - Overzicht van rechtspraak inzake ontslag van de afgelopen 5 jaar

Larcier 9 februari 2017 (8u45-13u00) - Claeys & Engels Brussel
Programma

Management & Justitie

Congres: Management van Justitie: voor wie?
Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer, 10 februari 2017
Programma

De rechtplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 februari 2017
Programma

Over staatsgrepen en revoluties in vennootschappen: de strategie achter de gedwongen uitsluiting of uittreding van aandeelhouders
M&D Seminars (Diegem) 16 februari 2016
Programma

Vruchtgebruik op vastgoed en de familiale KMO
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 20 februari 2016
Programma

Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 6 maart 2016
Programma

Fiscale gunstmaatregelen rond crowdfunding
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 9 maart 2016
Programma

Actualia vermogensrecht
CBR studieavond 14 maart 2017
Programma

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 27 maart 2016
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma 

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma