Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
5 - 18 NOVEMBER 2016
 
Recht en humor
VJV, Antwerpen, vrijdag 2 december 2016, 19.30u
Zaal 7 – Cogels Osylei 73, Berchem
Programma en inschrijving 


Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs – BS 18/11/2016
Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden aangeduid in hun hoedanigheid van magistraat in de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de JustitieVoortzetting modernisering justitie en recht - Beleidsnota Justitie 2017
Algemene beleidsnota Justitie Kamer Doc 54 2111/021 van 3 november 2016

Nationaal register van gerechtsdeskundigen
Op 1 december 2016 zal de wet van 10 april 2014 die betrekking heeft op het nationaal register van gerechtsdeskundigen in werking treden.
Aanbevelingen HRJ in ‘Audit Aanpak belangenvermenging gerechtsdeskundigen bij de vredegerechten en de politierechtbanken’
Verslag goedgekeurd door de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie op 17 maart 2016
Samenvatting
Wetsontwerp houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen.
54K2138
Indieningsdatum 04/11/2016
Dit wetsontwerp beoogt:
— het op punt stellen en verfijnen van het pandrecht
en de voorziene werking van het pandregister,
na overleg met de praktijk;
— het actualiseren van de kruisverwijzingen in de
wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende
goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen
ter zake, en de aanpassing van een aantal
wetten die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan
deze materie. Dit om een effectieve wisselwerking
tussen deze wetten mogelijk te maken;
— het vaststellen van een nieuwe datum van inwerkingtreding
van de wet van 11 juli 2013 in afwachting van een operationeel pandregister.(uiterlijk 1 januari 2018)
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Andermaal over de grondwettigheid van de rechtsplegingsvergoeding (in strafzaken)
S. Sobrie, RW 2016-2017, nr. 12, 19/11/2016, 442

De aansprakelijkheid van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bevoegde Autoriteiten binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
F. Peeters, RW 2016-2017, nr. 12, 19/11/2016, 443

De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer: wijzigingen door de wet van 11 juli 2013
Kanttekening, H. Van Ostaeyen, RW 2016-2017, nr. 12, 19/11/2016, 477

Handhaving van de gevolgen van een door het Grondwettelijk Hof vernietigde bepaling – mogelijkheid om nog een prejudiciële vraag te stellen
G. Rosoux, Maintien des effets d’une disposition annulée et renvoi préjudiciel au juge constitutionnnel: les paradoxes d’une annulation en trompe-l’oeil, JT Nr. 6665, 19/11/2016, 657

Rechtsbijstand

R. Vanbergen, Wie is de medecontractant van de advocaat in het kader van rechtsbijstandsverzekeringen?, Verzekeringsnieuws, nr. 10, nov 2016, 7

Verwerking werknemersgegevens. De onderneming als referentiepunt
Y.S. Van der Sype, NjW 2016, afl. 350, 16/11/2016, 750-762

Exit tax: Belgische ontwerp zet Europese richtlijn (gedeeltelijk) om
N. Lenaerts, W. Oepen, G. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1497, 16/11/2016, 1

Geen successierecht op overdracht afkooprecht levensverzekering?
P. Van Eesbeeck, , Fiscoloog nr. 1497, 16/11/2016, 4

Aannemers: geen betaling, dus geen inhouding, maar wel hoofdelijkheid
I. Massin, Fiscoloog nr. 1497, 16/11/2016, 8

100 %-vermindering OV: voortaan ook soms bij ‘energetische renovatie’
CB, Fiscoloog nr. 1497, 16/11/2016, 9

Nieuw Burgerlijk Wetboek 2018
Lexalert online 15/11/2016

Nieuwe regels voor dataretentie van telecomoperatoren: een obstakel voor de waarheidsvinding?
B. De Smet, RW 2016-2017, nr. 80, 12/11/2016, 402

Gedeeltelijke ontbinding van overeenkomsten
T. Tanghe,  RW 2016-2017, nr. 80, 12/11/2016, 403

Europees Hof van Justitie en gebruik der talen in België
F. Gosselin, Le droit européen et l’emploi des langues: les sévères mises au point de la Cour de justice en ce qui concerne les relations sociales et les examens linguistiques en Belgique, JT N° 6664, 12/11/2016, 641

Today’s Lawyer nr. 5, nov 2016
Inhoudstafel

Erfrecht en recel
A. Soors, Le recel d’héritier, RNB , nr. 3112,  nov 2016, 730

Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège 2016/3

Inhoudstafel

Kans- en geldspelen – kansspelwebsites
N. Diepvens, J. Vukobratovic, P(l)ay when feeling lucky. A dollar won is twice as sweet as a dollar earned, TFR nr. 509, nov 2016, 813

Zelfstandige en zwanger: waar heb je recht op?
N. De Groot, Sociale Wegwijzer, nr. 19, nov 2016, 2

Uitzendarbeid: de 48-urenregel is verleden tijd en de elektronische arbeidsovereenkomst is de toekomst
N. Mertens, Sociale Wegwijzer, nr. 19, nov 2016, 5

Sociale zekerheidsbijdragen – vermindering voor oudere werknemers nu ook in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
I. Verdonck, Nieuwe onderenvermindering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sociale Wegwijzer, nr. 19, nov 2016, 7

Sociale documenten: de DmfA

A. Bries, C. Schreurs, Sociale Wegwijzer, nr. 19, nov 2016, 9

Progressieve werkhervatting na ziekte
P. Janssens, K. Verloes, Sociale Wegwijzer, nr. 19, nov 2016, 13

U bent werkloos en wil zelfstandige worden? Dat kan!
N. de Groot, Sociale Wegwijzer, nr. 19, nov 2016, 21

Fiscaal recht - woning in vennootschap
S. Gnedasj, Cassatie: bezoldigingstheorie speelt enkel bij vergoeding werkelijke prestaties, Fisc.Act. nr. 38, week 10, 16/11/2016, 1

Toch teruggave voorheffing mogelijk?
L. Vanneste, Dubbele belasting voor dividenden van buitenlandse oorsprong blijft: minister bevestigt standpunt fiscus, Fisc.Act. nr. 38, week 10, 16/11/2016, 8

Aanvullende bedrijfspensioenen

P. Doyen, De ‘mulit-inrichters’-plannen, Verzekeringsnieuws nr. 10, nov 2016, 1

Aftrekbare beroepskosten – bezoldigingen bedrijfsleiders
CB, Cassatie: bezoldigingstheorie ja, mits werkelijke prestaties van bedrijfsleider, Fiscoloog, nr. 1496, 09/11/2016, 1
Cass. 14/10/2016 (twee arresten)

Babylonische spraakverwarring rond regularisatie ‘verjaarde’ kapitalen

J. Van Dyck, Fiscoloog, nr. 1496, 09/11/2016, 3
CRIV, zitting 27/10/2016, nr. 54 PLEN 137, 17

Verduisterde sommen kunnen als ‘baten’ belastbaar zijn

JVD, Fiscoloog, nr. 1496, 09/11/2016, 5
(Antwerpen 18/10/2016)

Vroegtijdige beëindiging opstalrecht: toch (soms) verkooprecht?
B. Cardoen, Fiscoloog, nr. 1496, 09/11/2016, 6
Voorafgaande beslissing nr. 16040 dd. 03.10.2016

Hervorming strafuitvoering
O. Nederlandt, L’exécution des peines en proie aux réformes, RDP nr. 11, nov 2016, 1022

Bemiddeling in strafzaken
Chronique de criminologie
N. Das Neves Ribeiro, La médiation ‘moi de 2005’ aux prises avec les logiques pénales, RDP nr. 11, nov 2016, 1069

Vastgoedvennootschappen: ‘belasting op belasting’ is niet discriminerend
JVD, Fiscoloog, nr. 1496, 09/11/2016, 8

Hof van Cassatie bevestigt de noodzaak van een voorafgaandelijke kennisgeving, zelfs in geval van onderzoeken bij derden
F. Ledain, FiscalNet wekelijkse analyses 05/11/2016
Bespreking Cass. 20/05/2016, n° F.15.0175.F

Ook Vlaanderen krijgt zijn regularisatie

G.D. Goyvaerts, Fisc.Act. nr. 37, week 27 okt-2 nov 2016, 1

Exceptio timoris: to fear or not to fear?
P. Gillaerts, TBBR 2016/9, 478

De openbare verkoop van vastgoed: ook via internet?
D. Michiels, T. Not. 2016/10, okt 2016, 689

Vernieuwing in het internationaal erfrecht: de Europese Erfrechtverordening
B. Verdickt, R. Elsermans, Not.Fisc.M. 2016/8, 258

Het eigendomsrecht van de leasinggever
F. Bruyns, S. Claeys, DAOR 2016/3, 6

Adviezen van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRH)
P. Flamey, G. Verhelst, De afkalvende bevoegdheden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRH) naar huidig stedenbouwrecht en toekomstig omgevingsrecht: de HRH in het vizier van de hoogste rechtscolleges, TROS nr. 82, apr-mei-jun 2016, 77

Kroniek vennootschapsrecht
D. Van Gerven, TRV 2016/6, 705

WAM – Cassatie herinnert aan ratio legis

Nieuwsbrief Auto nr. 10, nov 2016,  1
Cass. 12/09/2016, art. 19bis-11, § 2 WAM-wet

Nieuwe antimisbruikbepalingen voor DBI-aftrek en vrijstelling RV
S. Gommers, M. Henderikx, Fiscoloog Internationaal, nr. 395, 31/10/2016, 1

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO) 2016 nr. 3
Inhoudstafel

Audithervorming anno 2017: wetsontwerp ingediend in Kamer
Balans, nr. 771, 31/10/2016, 1

Wetsontwerp audithervorming: aardverschuiving in auditland
J. Branson, Balans nr. 772, 15/11/2016, 1

Wetsontwerp maakt straks ook rulings inzake boekhoudrecht mogelijk
KvT, Balans nr. 772, 15/11/2016, 7

Transparantiewetgeving: gewijzigde regels sinds 1 oktober 2016
E. Janssens, Balans nr. 771, 31/10/2016, 4

Rechtstreekse vorderingen tegen P&I clubs (verzekeringsmutualiteit voor reders)
X. Delplanque, L’action directe contre les P&I clubs, IHT 2016/3, 327

Private aanhouding van piraten? Een blik op de Belgische wetgeving
K. Willaert, IHT 2016/3, 346

Procedure vereffening-verdeling en art. 19, al. 3 Ger.W. (vonnis alvorens recht te doen)

F. Deguel, Act.dr.fam. 2016/8, 174

Belastingvrije som wegens kinderlast (art. 132bis WIB)
J.-E. Beernaert, L’article 132bis du C.I.R. étendu mais, à nouveau, dans la tourmente?, Act.dr.fam. 2016/8, 182

Willekeurig ontslag in de publieke sector
A. Castadot, Willekeurig ontslag in de publieke sector: arrest van 30 juni 2016 van het Grondwettelijk Hof, Nieuwsbrief Ontslag, nr. 8, okt 2016, 1
GwH 101/2016, 30/06/2016

Het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer: niet zonder risico (Deel 1)
N. Gysemans, Nieuwsbrief Ontslag, nr. 8, okt 2016, 6

Ministerraad: modernisering wet van 1996 over de loonnorm goedgekeurd

Persbericht Kris Peeters 28 oktober 2016
Nieuwsbrief Ontslag, nr. 8, okt 2016, 11

De verschillende gedaanten van belastingvermijding in BEPS, Europees recht en nationaal recht

F. Van Istendael, AFT 2016/10, 4

Doorrekening van kosten inzake btw
L. Heylens, AFT 2016/10, 16

Internationale successieplanning na de Erfrechtverordening
B. Verdickt, R. Elsermans, AFT 2016/10, 26

Fiscaal recht en openbare orde
A. Henkes, “Le droit fiscale est d’ordre public!“ So what? De la relativité de l’ordre public en droit fiscal et du rôle de la Cour de cassation. Rentrée solennelle de la Cour de cassation de Belgique – 1er septembre 2016, RGCF 2016/4-5, jul-oct 2016, 281

Sancties in lokale belastingen
M. Oswald, Les sanctions dans la procédure fiscale locale, RGCF 2016/4-5, jul-oct 2016, 371

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
G. De Coen, N. Matthys, F. Tack, Larcier2016, 149 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Economisch recht Larcier Wet en Duiding
Deel 8. Financiële Markten en Diensten
J. Cerfontaine, I. Verougstraete (hoofdredactie)
P.E. Berger, J. Cerfontaine, V. Collaert, H. Lannoy (eds.), Larcier 2016, 930 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Milieueffectrapportagerecht
H. Schoukens (ed.), N. Moskofidis, J. De Mulder, die Keure 570 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Complexe projecten
E. Empereur, K. Hectors (eds.), Dossier Omgeving TeRecht 2016, Larcier 2016, 58 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanvullende pensioenen. Een basishandleiding
I. De Somviele, A. Van Damme, Sociale Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2016/4, 143 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal privaatrecht. De essentie
T. Kruger, J. Verhellen, die Keure 2016, 465 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Nietigheid van bestuursbesluiten in een vennootschap
S. De Dier, Roularta Mediagroup 2016, 491 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Patrimonium 2016
W. Pintens, C. Declerck (eds.), die Keure 389 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Crowdfunding
J. Borgerhoff, K. Byttebier, die Keure 2016, 115 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Voorlopig bewind – begroting ereloon – buitengewoon ereloon
Vred. 4de kanton Brugge 25/11/2015, TGR 2016/3, 191

Advocaat – ereloon – verminderingsbevoegdheid orde van advocaten
Cass. 1e K., 24/03/2016, TGR 2016/3, 209

Advocaat – vrijheid van vestiging
Conseil de discipline d’appel francophone et germanophone, 22/06/2016, JT N° 6664, 12/11/2016, 651 + noot L. Defalque, Des conditions de l’inscription d’un avocat européen dans un barreau d’accueil

Rechtspraak wegverkeer – verzekeringen
T. Pol. Nr. 3, sep 2016
Inhoudstafel

Rechtspraak verbintenissenrecht
Themanummer ‘verbintenissenrecht’ T.Vred. nr. 9-10, sep-okt 2016
Inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
Inhoudstafel

WEBSITE IN DE KIJKER

Bekende rechtszaken in Nederland
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken
Zoals ondermeer Strafzaak Wilders en Liquidatieproces Passage
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 21 november 2016
Programma

Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken
CBR studieavond, 22 november 2016
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 22/11/2016 – 3 Square Village (Zwijnaarde) of 8/12/2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma

Een praktische kijk op kerkelijk en burgerlijk huwelijk
De hervorming van het kerkelijke huwelijksrecht
KULeuven 24 november 2016
Programma

De Europese erfrechtverklaring als tool voor de rechtspraktijk
M&D Seminars(Leuven) 24 november 2016
Programma

Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning
M&D Seminars(Edegem) 28 november 2016
Programma

Het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf. Een praktijkgerichte analyse aan de hand van vijf kernvragen
M&D Seminars(Kontich) 29 november 2016
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier opleidingen, studienamiddag, Leuven 29 november 2016
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?
Lexalert online seminarie, 29 november 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd

M&D Seminars (Edegem) (Studiedag) 30 november 2016
Programma

Congresmiddag TMD: Bemiddeling-mediation (ontwerp)regelgeving in België, Nederland, en de EU: de actuele stand van zaken
Intersentia Mortsel, 1 december 2016
Programma

Colloquium compromis en aansprakelijkheid
Van het Tijdschrift Res et Jura Immobilia
Koninklijke Bibliotheek Brussel 1 december 2016
Programma

Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier, ontbijtseminarie Gent 1 december 2016
Programma

Softwarebescherming – 25 jaar Softwarerichtlijn in 5 praktische toepassingen
Lexalert online seminarie, 1 december 2016
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling van werknemers en andere sociaalrechtelijke aspecten
M&D Seminars (Studienamiddag) 1 december 2016
Programma

IIde Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
ICAV II

UGent vrijdag 2 december 2016
Programma

Themadag schenk- en erfbelasting
M&D Seminars(Sint-Niklaas), 2 december 2016
Programma

Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk
Lexalert online seminarie 3 december 2016
Programma

Terrorisme en radicalisering bij jongeren: hoe reageren?!
Unie van Jeugdadvocaten, Gerechtsgebouw Antwerpen 5 december 2016
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleiding, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Studienamiddag OTR Onroerend erfgoed

Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 6 december 2016
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling van werknemers en andere sociaalrechtelijke aspecten
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 7 december 2016
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 8 december 2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Koop - Onroerend goed (uitgesteld)
M&D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag) 8 december 2016
Programma

Het recht op toegang tot de rechter
CBR studienamiddag 8 december 2016
Programma

Overheidsopdrachten
CBR workshop 8 december 2016
Programma

Themadag Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 9 december 2016
Programma

Outplacement anno 2016: een stand van zaken en updates
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 9 december 2016
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op maandag 12 december en woensdag 14 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de tweedaagse opleiding ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
M&D Seminars(Kontich) (2 studiedagen) 12 december 2016
Programma

Webinar Day
Webinar 1. WCO: Drones wetgeving – einde van de rechtsonzekerheid?
Webinar 2. Vennootschapsmandatarissen : sociaal statuut en ontslagbescherming
Webinar 3. Fiscale gunstmaatregelen rond crowdfunding
Op maandag 12 december 2016 organiseert M&D Seminars voor de tweede maal een Webinar Day, tijdens dewelke 3 online opleidingen worden gebracht in sessies van ongeveer anderhalf uur.
Programma

Het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf. Een praktijkgerichte analyse aan de hand van vijf kernvragen
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 13 december 2016
Programma

Toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen  
CBR studieavond 13 december 2016
Programma

Mode & Recht: Opstart van het modebedrijf, intellectuele rechten, distributie en 3D-printing
Intersentia, Antwerpen 14 december 2016
Programma

Themadag Handels- en mededingingsrecht anno 2017: 8 juridische aandachtspunten M&D Seminars(Gent) (Themadag) 14 december 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
Op 15 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studienamiddag “Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht”
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 2016
Lexalert online seminarie 15 december 2016
Programma

Een buitenlandse vakantiewoning. Een analyse van de mogelijke juridische en fiscale knelpunten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 16 december 2016
Programma

Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 16 januari 2016
Programma

Collectieve schuldenregeling
CBR workshop 19 januari 2016
Programma

Het nieuwe Integraal Handelsvestigingsbeleid. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016

M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 19 januari 2016
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning van A tot Z. Procedure en handhaving
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 23 januari 2016
Programma

Management & Justitie

Congres: Management van Justitie: voor wie?
Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer, 10 februari 2017
Programma

De rechtplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 februari 2017
Programma

Vruchtgebruik op vastgoed en de familiale KMO
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 20 februari 2016
Programma

Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 6 maart 2016
Programma

Fiscale gunstmaatregelen rond crowdfunding
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 9 maart 2016
Programma

Actualia vermogensrecht
CBR studieavond 14 maart 2017
Programma

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 27 maart 2016
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma 

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma