Juli 2017

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat een goede vriendin en collega na een opstelling met mij begon over het thema hechten. Het ging eigenlijk niet over mij, maar over de vraagsteller. Desalniettemin voelde ik direct veel weerstand in de rol van begeleider en ook als "privé-persoon". Natuurlijk ben ik gehecht aan personen en dingen. Logisch toch... veel dieper wilde ik er op dat moment dan ook niet op in gaan. Later kon ik bedenken dat het vooral de dieperliggende, rauwe pijn van de soms noodgedwongen onthechtingsprocessen én de gevoelens voortkomend uit afgescheidenheid waren, die er voor zorgden dat ik de boot over dit onderwerp gedurende langere tijd afhield. Maar zowel mijn eigen vragen als ook die van mijn klanten daagden mij in de afgelopen maanden uit om een hele nieuwe visie rondom hechting te ontwikkelen. Zowel het verdiepen in literatuur en het doen van readingen, innerlijke reizen en opstellingen maken dat ik inmiddels van mening ben, dat veel, zo niet alle levensvraagstukken hun oorsprong vinden in niet goed en veilig gehecht zijn. En dan gaat het wat mij betreft niet zo zeer over een hechting aan een ouder of een (woon)plek, maar over iets dat overstijgend is; zoiets als het gehecht zijn aan jezelf en het aardse bestaan. Ik denk dat bijna ieder mens zich voorhoud dat hij vele (goede) redenen heeft (zowel archetypisch alsook gebaseerd op eerdere gebeurtenissen en ervaringen) om deze verbinding niet ten volle aan te gaan. Langzaam komt er een bewustzijn dat de winst, die dit oplevert eigenlijk in geen verhouding staat tot het verlies dat hier uit voortkomt. Het verlangen in de kern is groot en de benodigde universele energiefrequenties zijn beschikbaar; een uitnodiging om het proces van volledige hechting aan te gaan. Ik doel daarbij niet alleen op de verticale bewegingen van autonoom wortelschieten in de aarde vanuit het bekken en de voeten. Of het maken van een gronding vanuit de kruin het universum in, die er voor zorgt dat er energielijnen lopen naar de inspiratie en het al wat is. Essentieel is ook de horizontale liefdesverbinding vanuit het hart voor jezelf en het leven. Daarmee krijgt hechting een meer dimensionaal karakter. Het is vooral een innerlijk proces in plaats van iets gerelateerd aan de buitenwereld. Door bezig te zijn met hechten en het voor mezelf creëren van een stevige bedding neem ik meer verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. Vanzelfsprekend besteed ik daarmee dat wat van mij is, minder aan anderen uit en verdwijnt een eventuele schuldvraag naar de achtergrond. Een goede stok achter de deur in dit gehele proces is de realisatie, dat steeds weer op de vlucht slaan mij niet gaat helpen. Nee, integendeel, als ik niet wil dat er allerlei moois en waardevols aan me voorbij gaat, dan is het de hoogste tijd om nu echt de landing in te zetten! Een toepasselijke one-liner in deze vakantietijd. Ik wens je een goede zomer toe!


VAKANTIETIJD
In verband met vakantie is Coach-Inn gesloten van 15 juli tot en met 10 augustus. In die tijd is het wel mogelijk om een afspraak te maken voor na mijn vakantie. Je kunt hiervoor bellen met 033-4451480 of mailen naar info@coach-inn.nl. Je wordt dan te woord gestaan door Michel Pater. Voor diegene die hun klok gelijk zetten met de maandelijkse nieuwsbrief; op 1 augustus zal er geen update verschijnen. Ik neem de rust en de tijd om mij op te laden voor de tweede helft van het jaar. Tot daarna!


29 AUGUSTUS: COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1) SNELKOOKPAN
Wil jij familie- en of organisatieopstellingen leren begeleiden zodat je die kan inzetten in jouw dagelijkse coach-, therapie-, of managerspraktijk? Van 29 tot en met 31 augustus vindt de jaarlijkse snelkookpan van de opleiding Coach-Inn-Systemen plaats. Een training waarin de deelnemer zich die theorie, kennis en vaardigheden eigen maakt die nodig zijn om zelf met het systemische werk aan de gang te gaan.


13 SEPTEMBER: INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Op 13 september is er de mogelijkheid voor vraagstellers om een levensvraag uit te werken met behulp van een familieopstelling tijdens de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen.


15 NOVEMBER: ENERGIEWERK-INN-SYSTEMEN (LEVEL 3) - NIEUW
Heb je de opleiding Coach-Inn-Systemen én de training Vraaggericht Energie Waarnemen gevolgd (of vergelijkbare opleidingen bij een ander instituut) en voel je de behoefte om het opstellingenwerk en het energetisch waarnemen meer met elkaar te verbinden en te integreren? Dan is de nieuwe 5-daagse opleiding Energiewerk-Inn-Systemen echt iets voor jou. Een training met een gevarieerd programma waarbij gedacht kan worden aan het geven van systemische energieboodschappen en het doen van spirituele, multidimensionale opstellingen over verschillende tijdslijn. Naast het verdiepen van theoretische kennis en vaardigheden is er ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.


BOEKENTIP
In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over het thema "onwetend mogen zijn". Verschillende mensen vroegen over welk boek ik in dat kader sprak. Een goede aanleiding om deze titel als boekentip van de maand juli op te nemen. Het gaat om Pad van Kracht van Barbara Marciniak. Hoewel het een boek uit 2006 betreft, ervaar ik het (nog steeds) als actueel. Het gaat over de collectieve bewustzijnsverruiming die voortkomt uit de veranderende energie in de wereld en over de manier waarop je als individu vanuit jouw eigen kracht een uit ongekende mogelijkheden bestaand leven kunt scheppen.


WORKSHOPTIP: SJAMANISTISCHE DROOMREIS OP 11 JULI
In mijn transformatieproces van de afgelopen maanden, heb ik twee keer een ondersteunende sjamanistisch healing ondergaan onder leiding van Klaas Otten. Beiden innerlijke reizen hebben mij veel gebracht. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen Klaas vroeg of hij een keer het sjamanistisch (groeps)ritueel “De Helende Droomreis” in het Bolwerk zou mogen organiseren. Dit gaat plaatsvinden op 11 juli van 19.30-22.00 uur. Ik zal zelf ook als deelnemer aanwezig zijn. De organisatie is helemaal in handen van Klaas. Voor meer informatie over dit ritueel en de contactgegevens om je in te schrijven verwijs ik naar www.raido-levenspad.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Daar tref je ook de recepten van de in het Bolwerk geserveerde gerechten. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. Voor het bestellen van het Coach-Gourmet ga naar www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.