logohkwvl
 
1

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2012 - nr. 3

 

Aftellen naar de Provinciale Heemdag 2012


De Provinciale Heemdag komt met rasse schreden dichterbij. Op 5 mei verwachten wij u alvast talrijk aanwezig te Lichtervelde, waar Heemkring Karel van de Poele ons welkom heet.

lees verder

Heemkringen op facebook

 

Het begrip facebook is al een tijdje gemeengoed geworden. De laatste tijd verschijnen er nu ook al pagina's van heemkringen. Ook in West-Vlaanderen.

lees verder

 

 

Herinnering:
werkingsubsidies Provincie West-Vlaanderen


Lokale heemkringen en erfgoedverenigingen die bij de provincie subsidies wensen aan te vragen voor hun globale werking dienen dit ten laatste op 1 mei 2011 te doen. De datum komt dus met rasse schreden dichterbij!

lees verder


VVIA start zoektocht naar thuiswevers


Marc Lemaitre, lid van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA), is op zoek naar nog actieve thuiswevers uit Kortrijk en omgeving.

lees verder

KGOGRO en Mandeldal geven
samen één tijdschrift uit


Het was op uitdrukkelijke wens van Geert Hoornaert, voorzitter van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Roeselare en Omgeving om, na zijn overlijden, er voor te zorgen dat zijn werk niet verloren zou gaan. Daartoe nam hij contact op met de West-Vlaamse Gidsenkring Mandeldal (afd. Roeselare)

lees verder

 

Heemdag 2012 in Lichtervelde op 5 mei !!!


U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in ons

ons archief

 

 

1
 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]