Ako ne se chete, kliknete
 

Вече повече от 10 години наблюдаваме бум на реализацията на концепцията “Интелигентни градове” в различни краища по света. Тя е вече реалност в Сан Франциско, Амстердам, Токио, Сиатъл, Копенхаген, Стокхолм, Сантяго, Кълъмбъс, Стратфорд, Торонто, Талин, Тайчунг и др.
 
Какво се случва в Югоизточна Европа? Регионът има огромен потенциал за подобряване на градската среда чрез ингегриране на иновативни технологии в сградите, транспорта и инфраструктурата. Промените в националните законодателства насърчават инвестициите в “преформатиране” на градовете и тяхното превръщане в устойчиви системи с минимално негативно въздействие върху околната среда и постигане на ресурсна ефективност.
 
Следвайки глобалните тенденции, от 5-ти до 7-ми март 2014, в София ще се проведе изложбата и конференцията Smart Cities. Изявата ще се превърне в място за дебат и представяне на най-новите постижения в областта на интелигентните решения. 
 
Изпращаме ви последните новини от събитието – международни лектори и партньори.
   
Приятно четене.
 
Организатор:
Виа Експо
 
 
....................................................................................................................
Dan Staniaszek, Европейски институт за енергийни характерис-
тики на сградите (BPIE), ще бъде сред лекторите във форума 
 
Актуализиратото законодателство на ЕС, свързано с използването на енергията в сградите, наложи редица изисквания към държавите членки. Презентацията на г-н Staniaszek ще акцентира върху две от тях, обръщайки внимание на тези, касаещи новите и вече построени сгради. На първо място е разработването и прилагането на национални стратегии за обновяване в съответствие с член 4 от Директивата за енергийната ефективност. Втората тема ще разгледа принципите и подходите за реализиране на сгради с почти нулево потребление на енергия (член 9  от Директивата за енергийните характеристики на сградите). Г-н Staniaszek  ще представи и резултатите от последните проучвания и анализ на BPIE.
 
Дейността на BPIE е посветена на подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд в цяла Европа и по този начин спомага за намаляване на емисиите на CO2 от енергията, използвана от сградите.
 
....................................................................................................................
 
Inteligentny Budynek, Полша
 
Мисията на списание Inteligentny Budynek е да предостави актуална информация за строителни технологии и решения. Целевата аудитория включва специалисти, които участват в планирането, проектирането, договарянето и управлението на модерни сгради.
 
Inteligentny Budynek е двумесечно издание и обхваща въпроси като интелигентни функции на сгради, интелигентни мрежи, ОВК и системи за автоматизация, компютърно наблюдение и системи за управление, както и интегриране на софтуерни решения в сградната автоматизация. Списанието следи за глобалните тенденции, свързани с най-иновативните строителни решения и информира за тях своите читатели.
 
....................................................................................................................
 
Navigant Research, Великобритания
 
Оборудване за зареждане на електрически превозни средства
 
Пазарът на технологии за зареждане на електрически превозни средства е в процес на изграждане и има значителен потенциал за ръст. Тази дългосрочна стабилна тенденция се дължи както на правителствени програми, които подкрепят развитието им, така и на компании, конкуриращи се да предлагат по-качествени и евтини продукти.
 
Едно от първите предизвикателства в сектора бе липсата на съвместимост на единиците за таксуване на различните модели електромобили, но то бързо беше преодоляно.  Друг проблем е големият брой доставчици, които се състезават на относително малък пазар. Някои от компаниите излизат от бизнеса или стартират партньорство със своите конкуренти. Тази тенденция вероятно ще се запази, тъй като ще се реализират редица правителствени програми за финансиране на зарядни инсталаци за електромобили.
 
Navigant Research прогнозира, че в световен мащаб приходите от продажбите на оборудване за електрически автомобили  ще нарастне от 567 милиона щатски долара през 2013 г. до 5, 800 милиарда долара през 2022.
 
Navigant Research e консултантска фирма, която осигурява задълбочен анализ на световните пазари за екологични технологии. Методологията на работата на екипа от висококвалифицирани експерти съчетава предлагането на секторен анализ на крайните потребители, изследвания и оценка на търсенето, както и на тенденциите.  Целта е да се предостави един цялостен поглед върху секторите: ингелигентни градове, енергия, сгради, транспорт, ютилити сектора.

За повече информация
....................................................................................................................
Cities Today, Великобритания
Защо пътническите карти са умен бизнес в града?
 
През юни Лондон отпразнува десетата годишнина на въвеждането на интелигентните карти за пътуване. През годините те станаха особено популярни сред лондончани с името Oyster card–busy, спестявайки време и осигурявайки максимално удобство. 
 
Постоянно се търсят начини за повишаване на ефективността на преминаване на потока от пътници през входните/изходните части от метрото. 
 
Правейки някои инфраструктурни промени през петдесетте години на 18-ти век, Лондонското метро трябваше да намери начини за оптимизиране на ефективността на пропускане на пътникопотока, без да се разширяват входовете на метростанциите или да се увеличи техния брой, за да се избегне нуждата от закупуване на скъпи имоти в централната част на Ситито.

"За нас посоката на развитие на бизнеса е съвсем ясна", спомня си Матю Хъдсън, ръководител “Бизнес развитие”, отдел “Клиенти”.  “През 1990-те видях такова увеличение на пътникопотока на лондонското метро, че нашите клиенти бяха изправени пред забавяне, дължащо се на задръствания на изходите/входовете. За да се справим с този проблем имахме две възможности: да се увеличим техният брой или да инвестираме в нови технологии”. Именно технологията спечели в това съревнование. Подобен род интелигентни решения вече са реалност и в Хонг Конг.
 
 
Cities Today е водещо списание за устойчиво развитие на градовете. Редакционният съвет включва експерти от Световната банка, UN-HABITAT, Организацията на обединените нации, Международния съвет за местни екологични инициативи (ICLEI), C40, UCLG ASPAC, UCLG Африка и FLACMA.
 
Темите на Cities Today подчертават предизвикателствата, пред които са изправени градоначалниците и държавните администрации и предлага решения в областта на транспорта, енергетиката, строителството, обществената безопасност, инфраструктура, планиране, финанси, както и използването на информационни и комуникационни технологии за градското развитие и управление. 
....................................................................................................................