e-Nieuwsbrief Stg. SPEELRUIMTE
  September 2017
e-nieuws nummer 18 - verschijnt onregelmatig
 
27 en 28 september Dag van de Openbare Ruimte

Staan wij in de Jaarbeurs op standnummer 2.4.04/G

27 en 28 september staan wij, Dirk Vermeulen en Jette Hannaart, op de Dag van de Openbare Ruimte in de Jaarbeurs te Utrecht. De toegang voor deze dag, het bijwonen van lezingen en de koffie en thee zijn gratis. Bezoek ons in stand 2.4.04/G.
U kunt registreren voor uw gratis toegang via deze link.
 
Info vindt u hier: www.openbareruimte.nl/
 
Speelruimte verwelkomt Jette Hannaart

Samenwerking Dirk Vermeulen en Jette Hannaart

Dirk Vermeulen en Jette Hannaart hebben hun kwaliteiten gebundeld. Ook samen zetten zij hun kennis en werkervaring graag in met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving van het spelende kind. 

Jette Hannaart | Ontwerper speelruimte

Jette Hannaart heeft industrieel ontwerpen aan de TU-Delft gestudeerd. Gedurende 5 jaar is zij werkzaam geweest als ontwerper bij een leverancier en ontwikkelaar van speel- en sporttoestellen. Sinds januari 2015 voert zij haar werkzaamheden als ontwerper speelruimte uit als zelfstandig ondernemer. Als productontwerper en ruimtelijk vormgever is zij gespecialiseerd in spelen, sporten en ontmoeten in   
openbaar gebied. Binnen haar ontwerpwerkzaamheden richt zij zich op de belevingswereld en behoeften van kinderen en hoe deze aansluiten op de wijze waarop ruimte is ingericht.

Dirk Vermeulen - Speelruimte | kenniscentrum buitenspelen

  Dirk Vermeulen is stedebouwkundige (TU-Delft 1981). Na zijn aanstelling in 1986 bij Stichting Ruimte te Rotterdam heeft hij zich ontwikkeld tot adviseur speelruimtebeleid. Vanaf de oprichting van Speelruimte in 1992 verricht hij deze werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Daarnaast is hij actief binnen het Platform Ruimte voor de Jeugd, een interdisciplinair forum voor het uitwisselen van kennis rondom het belang van (buiten)spelen bij de ontwikkeling van kinderen.
info@speelruimte.nl | www.speelruimte.nl | +31 33 465 32 70 / +31 6 2220 80 06
 
Speelforum IV: Spelen en het brein - Save the date

het belang van ruimte en tijd voor sociaal spel

Op 23 november 2017 vindt aan Universiteit Utrecht het 4e Speelforum plaats. Schrijf deze datum vast in uw agenda. De vooraankondiging vindt u hier
 
 
Met vriendelijke groet
namens SPEELRUIMTE
ir. Dirk Vermeulen | 033 4653270 — 06 22208006
ir. Jette Hannaart | 06 81825452
Stg. SPEELRUIMTE, Amersfoort, www.speelruimte.nl