december 2020  
 
 
 
Gemeenten Gooi en Vechtstreek maken economische vuist tegen corona
 
Een breed pakket voor inwoners en ondernemers met maatregelen en investeringen voor economisch herstel wordt gelanceerd door regiogemeenten met arbeidsmarktpartners.
Deze investeringen richten zich op het vergroten van de werkgelegenheid en zijn een impuls voor de zorgsector, de energietransitie, circulaire economie en de mediasector.
Werkgevers en zzp’ers kunnen nu al terecht bij ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’, wanneer ze geen werk hebben voor hun medewerkers, of als ze kampen met personeelstekorten.
 
‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is in december gestart en verbindt werkgevers aan elkaar zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid. De overige projecten starten in februari 2021. De verwachting is dat met deze plannen 400 mensen werk behouden of aan het werk komen.   
 
Voor meer informatie kunnen ondernemers contact opnemen met Gooi en Vechtstreek Werkt Door via 035 – 671 11 60, werknaarwerk@wspgv.nl of kijken op https://www.wspgv.nl/gvwerktdoor/ .
 
Inspelen op de crisis
Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten, zijn de nieuwe projecten ontwikkeld en de bestaande plannen aangepast.
Dit in nauwe samenwerking met werkgevers en arbeidsmarktpartners als vakbonden, VNO-NCW, UWV en het onderwijs. Met deze plannen wordt beter ingespeeld op de nieuwe economische situatie. Zo worden werkgevers aan elkaar verbonden, werkzoekenden worden naar werk in kansrijke sectoren begeleid én de plannen beogen langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid van inwoners te voorkomen. 
 
Meer banen, meer opleiding en meer dienstverlening
De gemeenten investeren €2,1 miljoen in projecten die leiden tot meer banen, meer opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Zo wordt in samenwerking met regionale zorg- en scholingsorganisaties een opleidingstraject gestart. Ook worden werkervaringsplekken gerealiseerd in de mediasector en de circulaire economie.
De financiering is afkomstig uit vrijgevallen budget binnen de bestaande arbeidsmarktprogramma’s. 
 
Overige hulp voor ondernemers en communicatie
Hier vindt u meer informatie over het complete actieplan. Vanaf begin 2021 wordt breed gecommuniceerd over de verschillende projecten. Naast het actieplan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen om ondernemers en organisaties te helpen.
Kijk op onze website voor alle projecten en investeringen die een economisch antwoord bieden op de coronacrisis. 
 
 
 
 
Regio Gooi en Vechtstreek  |  Postbus 251, 1400 AG Bussum  |  T: (035) 692 64 44  |  info@regiogv.nl
 
voor inwoners, met gemeenten
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Website:   www.ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren