Nieuwsbrief 8, juni 2021  
 
 
Beste leden en geïnteresseerden,
 
 
Je ontvangt hierbij de eerste Nieuws! van de Park Management Organisatie (PMO).
Heb je interesse om mee te denken en mee te praten in deze werkgroep meld je dan aan! De input van ondernemers van binnen en buiten de vereniging helpt ons verder en natuurlijk: we moeten het gezamenlijk doen!
De PMO staat voor samen, duurzaam, schoon, heel en veilig.
 
 
Camera project en AED’s
Afgelopen maanden zijn er diverse incidenten voorgevallen waarbij de politie succesvol beelden heeft gevorderd en gebruikt die bijdragen aan mogelijke oplossingen. Het blijkt een succesvol project dat wij voor eind juli 2021 na vier jaar afronden met eindoplevering en tevens met plaatsing van 24 uur per dag bereikbare AED’s.
Voor meer bijzonderheden, de samenwerking met Politie&Handhaving&Brandweer, locatie en gebruik van de camera’s en AED’s en voor aanmelden bij Whatsapp buurtpreventie: www.ovhilversumzuidwest.nl/parkmanagement
Tip: heb je camera beelden nodig in verband met een calamiteit, doe altijd eerst aangifte en stuur vervolgens een email  naar info@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
AED’s aangeschaft
Er zijn in 2020 2 AED’s aangeschaft en in 2021 volgen er meer. We plaatsen de AED’s op alle terreinen. Deze worden aan de camerapalen bevestigd en zijn dan ook beveiligd door het camera. Zodra het mogelijk is bieden wij onze leden een cursus aan voor het gebruik.
 
 
Calamiteitenkaart en Whatsapp buurtpreventie
Op onze calamiteitenkaart vind je veel nuttige informatie over de terreinen. De calamiteitenkaart is voor iedereen van belang en tonen locaties van de camera’s en AED’s. Ieder jaar ontvangen alle bedrijven op de terreinen een exemplaar van de kaart  van de OVHZW. Lees hem door en hang hem op een zichtbare plek. Heb je hem niet, stuur een mail naar info@ovhilversumzuidwest.nl.  Wij sturen een exemplaar toe.
Tip: Wij hanteren Whatsapp buurtpreventie.  Dat helpt jou en je omgeving bij een calamiteit. Veel ondernemers hebben zich inmiddels aangesloten dus meld je aan!
 
 
PMO-KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
Voor de corona uitbraak was er 4 keer per jaar overleg met een aantal leden (ondernemers van de bedrijventerreinen), afgevaardigden van gemeente, brandweer en politie om de werkgebieden te bespreken op de onderwerpen schoon, heel en veilig. Wij verwachten dit in september weer op te pakken.
Nut en noodzaak voor ons allen om hierbij aanwezig te zijn! Aanmelding wordt op prijs gesteld..
 
 
Ondermijning
Voor het signaleren van ondermijning kun je de gemeente anoniem een app sturen.
Melden via de App is heel simpel. Je downloadt de app via de App Store of Google Play Store.
Aanmelden kan met jouw eigen e-mailadres of het e-mailadres van je onderneming.Bij de installatie kies je voor de meldgroep Hilversum Zuid West en de benodigde pincode kun je verkrijgen via Parkmanager Gerrit Mol.
Het melden van je vermoeden doe je vervolgens door het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen in de App. 
 
 
Bedrijf contact bezoeken en contactformulier
Ook in 2021 worden alle bedrijven door een medewerker van de PMO-Organisatie bezocht o.a. voor het invullen van het voor ons zo belangrijke contact inventarisatie formulier. De bezoeken zijn van groot belang om te peilen wat de behoefte is en vooral waar we elkaar kunnen helpen en informeren.
Punten zijn:
* Duurzaamheid 
* De wettelijke verplichtingen die ons per 2023 door de overheid opgelegd worden
* Veiligheid
* WhatsApp
* Calamiteitenkaart
* Ondermijning
* Collectieve camera project 
* Informatie en inventarisatie
* Werk HRM stage en werk naar werk: knelpunten en wettelijke verplichtingen 
* Ken je buur en samen staan we duurzaam sterk
 
Het contactformulier wordt ook gebruikt om te controleren of je gegevens nog correct op onze site en in onze administratie staan. Wil je al direct in gesprek of meer info dan neem dan contact op via backoffice@ovhilversumzuidwest.nl of info@ovhilversumzuidwest.nl
We hebben vanaf januari 2021 al 11 nieuwe leden mogen begroeten. Streven is voor einde van het jaar het 220e lid te mogen begroeten. Zijn je buren al lid?
 
 
20 Puntenplan/ Masterplan
In 2021 voeren we zoveel als mogelijk is het 20 puntenplan uit. We doen dit samen met de gemeente en overleggen intensief met hen.
Het betreft dan de belangrijke onderwerpen parkeren, revitaliseren van de omgeving, groenstroken maar ook de biodiversiteit zoals bomen her planten en bloemen zaaien.
We hebben aandacht voor al het zwerfafval  waarvan de hoeveelheid het afgelopen jaar is geëxplodeerd maar ook graffiti dat in alle gebieden te zien is. Tomin zorgt voor reiniging.
Waar zwerfafval, kapotte lantaarnpalen of verlichting, schade, gaten en losse stenen van stoepen en parkeerplaatsen, beschadigde verkeersborden wordt aangetroffen verzoeken wij jullie hiervan een foto van te maken en naar ons op te sturen.
 
 
Foutparkeren
Op de agenda PMO-KVO overleg met de gemeente staat al jaren het steeds terugkerende fout parkeren en ook herstructurering en duurzame optimaliseringen plannen op de bedrijventerreinen als structureel punt.
Vrachtwagen trailers, aanhangers, schaftketen, oldtimers  en handels auto’s  staan op de openbare weg terwijl dit dat niet de bedoeling is. Door o.a. een hiaat in de APV is dit ook moeilijk te handhaven.
 
De ov heeft in maart het verzoek tot aanpassing van de APV ingediend. Zodra de APV is aangepast, de herstructurering en optimalisering plannen en afspraken met de gemeente binnenkort uitgevoerd zijn zal in de loop van dit jaar er intensief gehandhaafd gaan worden.
 
 
Duurzaam (Bepositive) Groene Boekje / zonnepanelen én het grootste zonnedak van Hilversum
Vorig jaar hebben we 57 gesprekken in het kader van Bepositive/duurzaamheid gevoerd. Hier zijn zeer interessante zaken, samenwerkingen uit ontstaan en resultaten behaald. In 2021 gaan we hier zeker mee verder.
Heeft u het Groene boekje al ontvangen en heb je vragen en of ideeën?
We hebben een speciale commissie duurzaam duurzaam@ovhilversumzuidwest.nl die u graag verder helpen. 
 
De gemeente vervangt alle verlichting voor het veel zuiniger LED en wij juichen dat van harte toe.
 
 
 


 
Het grootste zonnedak van Hilversum
Vorig jaar hebben we in het kader van het project Hilversum Zuidwest Energiepositief bij ruim 50 bedrijven gesprekken gevoerd over duurzaamheid: over energie labels, zonnepanelen, LED, laadpalen, afvalscheiding. Een aantal ondernemers werd geholpen bij vragen over de wettelijke verplichtingen. Anderen met gratis energiescans. Wie in zonnepanelen waren geinteresseerd, hebben we geholpen lokale partijen te vinden voor advies en uitvoering.
Dat heeft vorig jaar 3 nieuwe zonnedaken opgeleverd en ook dit jaar staan er alweer een paar op de planning.
 
Samen kunnen we nog meer! Bij de gemeente en de provincie hebben we een plan neergelegd om in Zuidwest “het grootste zonnedak van Hilversum” te creëren.
Ieder is daar heel positief over. We zijn nu doende om de subsidies te krijgen, zodat we opnieuw praktische ondersteuning kunnen bieden aan ondernemers die willen meedoen.
Meer weten? Wil je het magazine ontvangen met praktijkverhalen en de groene gids met namen en adressen van lokale adviseurs die kunnen helpen bij verduurzaming? Heb je andere vragen of ideeën over duurzaamheid?
Neem contact op met de commissie duurzaam: commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
Masterplan-herstructurering bedrijventerreinen/ economische visie 2030/ Mobiliteitsvisie 240.
Bovenstaande heeft de volle aandacht van de Ondernemersvereniging. Voorbeelden zijn het Circusterrein, de LTS,
het Mebin- en het Renewiterrein en het 20 Puntenplan.
Voor leden die mee willen denken kun je je aanmelden bij info@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
 
Park Management Organisatie:
Gerrit Mol
René Hoven
Larissa Mol
Dinesha Engelberts
Marion Durieux
Minke van Thiel
Eric van der Vegt
 
 

 
 
 
 
 
   Website:   www.ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren