Gezegend Kerstfeest!!
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:6 
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
In deze donkere tijd hebben we behoefte aan een boodschap van hoop.
Wat geweldig dat we God mogen kennen en we met elkaar de diepere betekenis van Kerstfeest mogen vieren.
Het Licht van God zal zegevieren!!
Christus is geboren, het Licht van de wereld!
Hij is de Vredevorst die vrede zal brengen op aarde!
21 December was de donkerste dag.
Vanaf NU gaat het Licht toenemen!
 
Ik heb een gisteren een geweldige hoopvolle boodschap voor Kerst ingesproken.
Ik nodig je uit deze boodschap te beluisteren en door te sturen aan je vrienden, familie en kennissen.
Juist nu hebben mensen God nodig en zoeken mensen hoop.
Juist nu in deze donkere dagen voor Kerst zijn mensen meer eenzaam dan ooit.
Laten we Gods Licht en Liefde uitdragen.
Schaam je niet voor Hem.
Juist nu heeft de wereld ons nodig. De kinderen van het Licht.
 
Hoopvolle video Kerstboodschap 2020!!!
 
https://youtu.be/Y5uFTGJWtdc
 
Ik wens je heel gezegende Kerstdagen toe met een diepe ontmoeting met Jezus.
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
 
Robert van Mierlo
 
https://agapecoach.nl/
 
ps. Heb je de komende tijd door de lockdown en feestdagen extra tijd, wellicht dat een van mijn betaalde of gratis cursussen iets voor je is.
Zie https://cursus.agapecoach.nl/