Quote
 Week 10
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Een volbloed leider is het hart en de ziel
van zijn team.
Erik Davis
 
 
Voel jij jezelf als een  volbloed leider? Heb je het leiding geven in je bloed? Aarzel je om hierop een antwoord te geven? Wil je misschien eerst weten wat er bedoeld wordt met ‘een volbloed leider’?
 
Het gaat hier niet over competenties of vaardigheden. Niet dat je deze niet zou nodig hebben. Integendeel.  Waar het hem nu eerder over gaat is of je je ‘geroepen voelt’ een leidinggevende functie op te nemen en een maatschappelijke taak te volbrengen.
 
In een bijdrage van Dave Logan op CBS News stelt hij enkele bijkomende vragen die je kunnen helpen een voor jou duidelijk antwoord te formuleren. Zou je willen blijven leiding geven zelfs al worden de voordelen verbonden aan de functie weggenomen? Zeggen de mensen over jou dat het in je natuur ligt? Dat je niet anders zou kunnen dan het voortouw te nemen ook wanneer op een gegeven ogenblik alles tegenslaat?
Indien dit zo is dan heb je ‘het’. Met andere woorden een nieuwsgierigheid naar het veldwerk, naar de mensen, naar de bovenliggende structuren die grote leiders hebben gemaakt tot wat ze geworden zijn. Ook een nieuwsgierigheid en een permanente worsteling met zichzelf hoe met de dagdagelijkse praktijk van het leidinggeven op de diverse niveaus om te gaan. Meestal uit zich dit al van in de jeugdjaren of komt het tot volle ontbolstering op het ogenblik dat men er zich klaar voor voelt een leidinggevende verantwoordelijkheid op te nemen. Maar de nieuwsgierigheid nieuwe dingen te leren en deze in de praktijk om te zetten en ook pedagogisch te delen blijkt een constante te zijn dat in de aard van het leidinggevende beestje ligt.
 

Indien je jezelf hierin (nog) niet herkent. Geen nood.  Door jezelf permanent in vraag te stellen, nieuwsgierigheid te cultiveren naar alles wat met leidinggevende verantwoordelijkheid en vaardigheden te maken heeft, oprecht betrokken te zijn met je medewerkers en met grote verwondering te kijken naar wat er rondom jou leeft, dan ben je goed op weg om jezelf als leidinggevende te creëren.
 
Leiding geven is veel meer dan gewoon maar een titel of een functie…
   
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.