Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2019 nr. 01
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwjaarsoratie
 
Nieuwjaarsreceptie
 
Alzheimercafé
 
Kerkasiel al eeuwen oud
 
Instuif met Bep Kroos
 
 
Doorgaande dienst kerkasiel
 
Midden in het leven
 
Informatieavond Israëlreis
 
Kerkbalans 2019
 
 
Zondag 6 januari
Epihanie
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'De kracht van uw liefde'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Dankbetuiging voor de bloemen van zondag.
 
Verslag kapelviering in de Bethelkerk in Den Haag.
 
De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van zondag 20 januari tot en met zondag 27 januari
 
Michelin vermelding voor onze buurvrouw Ewan Liu
 
 
De
redactie van de Nieuwsbrief wenst u
veel heil en zegen voor 2019
 
 
AGENDA
 
Maandag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie PgH
 
Dinsdag 8 januari
Ontspanningsmiddag senioren
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Woendag 9 januari
Alzheimer café
 
Donderdag 10 januari
Instuif met Bep Kroos
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Vrijdag 11 januari
Doorlopende kerkdienst Bethelkerk Den Haag
 
Zondag 13 januari
Ds Maarten Hameete
 
Maandag 14 januari
 
Save the date
 
Jan Terlouw spreekt over duurzaamheid in de Bethlehemkerk 22 maart.
 
Sprembergweekend 17 t/m 20 mei
 

Zondag 6 januari

Matteüs 2: 1 - 12

Stralende ster
Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Jozef"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Nieuwjaarsoratie
 
 
 
  
250 jaar geleden herstelde Hilversum zich van de grote brand van 1766. Ds. Van Yssum, predikant van de toenmalige dorpskerk aan de Kerkbrink, betekende in die periode veel voor ons dorp. Hij gaf destijds al invulling aan wat we nu 'kerk in de buurt' zouden noemen.
Tijdens de nieuwjaars-bijeenkomst van maandag 7 januari gaat historica Simone Lamain in op ds. Van Yssum en de heropening van de dorpskerk in 1768.
 
 
Bethlehemkerk receptie
De kerkenraad van de Bethlehemkerk geeft na de dienst op zondag 6 januari 2019 weer de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Bethlehemkerk.
 
Bonny Rem Veldstra, scriba wijkkerkenraad Bethlehemkerk
 
 
 
Alzheimer café: verschillende vormen
  
Dementie is een verzamelnaam voor ziektebeelden waarbij geheugenproblemen meestal op de voorgrond staan. Afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende vormen van dementie te onderscheiden. 
Naast de ziekte van Alzheimer komt de vasculaire dementie en Lewy Body dementie ook vaak voor. Vanavond zal een geriater dieper ingaan op deze verschillende vormen van dementie en de veranderingen waarmee u in het algemeen te maken krijgt. Lees meer ...
 
 
Kerkasiel al eeuwen oud
  

Na de Franse revolutie, die het idee van de scheiding tussen rechterlijke macht en regeringsmacht en de scheiding tussen Kerk en Staat in Europa vestigde, kwam er een einde aan het principe van vrijplaatsen, waar vervolgden konden schuilen. Voortaan werden burgers door de rechterlijke macht beschermd tegen mogelijke misstappen van het staatsgezag.

Lees meer ...

 
 
Instuif met Bep Kroos
Donderdag 10 januari hopen we elkaar onder het genot van heerlijke warme oliebollen elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen.
 
Verder komt Bep Kroos uitleg en demonstratie geven over de prachtige dingen die ze van fietsbanden maakt, die in de vitrine in de Bethlehemkerk liggen.
 
We beginnen om 10 uur,
Henny de Vries
 
 
 
Doorgaande kerkdienst Kerkasiel
Ds. Jurjen Zeilstra en ds. Jetty Scheurwater (Bethlehemkerk) zullen in de Bethelkerk in den Haag voorgaan op vrijdag 11 januari van 20.00u tot 24.00u. 
 
Iedereen is van harte welkom om mee te gaan naar Den Haag en deze vieringen bij te wonen.
Het adres van Buurt-en-kerkhuis Bethel is: Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag. Lees meer ...
  
 
 
 
Midden in het Leven
 
Vrijdag 25 januari 2019 is er weer een gezellige Midden in het Leven avond.
Zoals gewoonlijk starten we om 18:45 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we af met een hapje en drankje. Je kunt tot en met woensdag 23 januari opgeven
De 2 onderwerpen van de avond zijn:
Hoe groen ben jij? Ineke Woldman
Theezakjes spel; een goed gesprek  Els Verkerk
Lees meer ...
 
 
Informatieavond Israëlreis
Inmiddels hebben zich 35 deelnemers aangemeld voor de Israëlreis van de Protestantse gemeente Hilversum, die gepland staat voor 20-30 mei 2019. Het reisplan en een document betreffende de reisregistratie zijn beschikbaar. Op donderdag 31 januari is Eward Moerman van reisbureau Promised Land beschikbaar voor uitleg en vragen. Pas daarna is het nodig zich definitief op te geven. Lees meer ...
 
 
 
Kerkbalans 2019
 
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl