BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 3
April 2017
Våra nya grovmanusprojekt är nu sjösatta och de tre dramatikerna har haft sina första möten med respektive dramaturg.
 
Texterna är resultaten av vår manustävling på temat Vatten. Vinnarna valdes ut på anonym grund och de är:
 
Emma Palmkvist - Går sista året på dramatikerprogrammet på StDH (Stockholms dramatiska högskola). Hon har bakgrund i språk- och kulturstudier och arbete med barn- och ungdomsverksamhet. Hon skriver gärna dokumentärt med absurd fiktiv vridning och har tidigare blivit spelad på Östgötateatern  och Värmlandsteatern. Senare i vår kan man ta del ett av Emmas två examensarbeten Andrum på StDH och A Map To Get Lost på Backa Teater. (Se länk till höger.) Hon är också aktuell med kortoperan Dags, Stockholm new opera, Operahögskolan. Titeln på Emmas text är: Nåt i djupetDramaturg åt Emma är Hasse Carlsson och det är Regionteater Väst som agerar "värddjur" åt detta projekt.
 
Johan Franzon - Har tidigare skrivit två pjäser, för Teater Bastard (1992) och Teater Sesam (2007). Johan säger själv att kanske intresset för idéer är en gemensam nämnare för hans tidigare texter och för den han nu ska utveckla för Barnteaterakademin. Många i Teatergöteborg känner Johan för hans insats som verksamhetsledare för Teatercentrum Västra, under en period var han också recensent i Göteborgs-Posten. (Under flera år satt Johan dessutom med i Barnteaterakademins styrgrupp i egenskap av verksamhetsledare för TC Västra.) Johan har döpt sin text till: Gammalt vatten och gurka. Gunnar Eriksson är dramaturg här och teamet för detta projekt (regissör, skådespelare, scenograf) är sammansatt av frilansare.
 
Paula Helander - Är huvudsakligen skådespelare men arbetar också som regissör samt undervisar i fysisk teater på Calle Flygares Teaterskola. Paula är utbildad på Musikhögskolan i Malmö och skriver ibland musik till sina föreställningar. Även om Paula har skrivit dramatisk text tidigare blir detta första gången som hon skriver en självständig pjäs helt från grunden och från en egen idé. Paulas text heter: Landet på andra sidan vattnetDramaturg är Stefan Åkesson och det är Backa Teater som är värd för Paulas manusutveckling.

--------

Det vittnas om dalande siffror för scenkonstbesök i skolorna och sedan i höstas har vi arbetat med en strategi för att belysa/lyfta/stärka scenkonstens roll i skolan.
 
Måndag den 24 april samlas under rubriken barnen + teatern + skolan = x särskilt inbjudna producenter, lärare, rektorer, sektors- och områdeschefer för att kunskapa om såväl infrastruktur som frågor av konstnärlig art. Tankeverkstaden ska resultera i en dokumentation som sedan kan distribueras till samtliga berörda sektorer - teatrar, skola, kultursamordnare, förvaltning. Vidare får vi tillfälle att koppla vår strategi till den barnkulturplan som ska arbetas fram för Göteborg. Läs gärna mer om upplägget nedan!
 
En långsiktig ambition och ett led i vår strategi är att tillsammans med andra aktörer arbeta för en större närvaron av konstkunskap i lärarutbildningarna. Under våren har vi redan genomfört en sorts pilotprojekt då vi var inne med ett moment om "hur tala om (scen)konst" i förskolelärarutbildningen här i Göteborg.

Nu i början av april går även startskottet för ännu en delstrategi: En serie av besök ute i skolorna för att förankra kunskapen om alla möjligheter som finns att ge kvalitativa scenkonstupplevelser till Göteborgs skolbarn.

--------
 
Jag brukar ju tipsa om de flesta premiärer som äger rum på våra barnteaterscener. Men något som lätt hamnar under radarn är all den verksamhet som dagligen sker ute i skolorna men kanske aldrig har de där offentliga premiärerna och som inte alltid följer mallen "vanlig föreställning" men som likväl är olika former av scenkonst och definitivt sker i möte med den unga publiken. Det kan handla om forumteater, det kan vara processteater. Kanske kan detta vara värt ett soppsamtal längre fram? Tills dess, kolla in notis till höger!

Mycket snart är det påsk. För barnen innebär det en efterlängtad lovvecka. För oss alla åtminstone några dagar av ledig tid då vi förhoppningsvis får dra djupa andetag i vårluften.
 
Glad påsk,
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
barnen + teatern + skolan = x
en tankeverkstad om samverkan mellan skola och teater
för barns möte med scenkonst, måndag 24 april.
 
Ett fyrtiotal personer, verksamma inom teater, skola och förvaltning har bjudits in för att utifrån sina prpfessioner och ervarenheter bidra till en fördjupande diskussion.
 
På programmet står:
 
Lutz Ewert - Några statistiska bilder av Göteborg
Ida Kaivola Aktuella trender och tendenser för skolteatern i Göteborg
Rundabordssamtal utifrån de två övergripande frågeställningarna: Hur fungerar kommunikationen mellan teater och skola? Vilken sorts scenkonst blir i slutänden sedd av barnen?
 
Kvällen kommer följas av Mie Svennberg och Åsa Jansson, författarna till den barnkulturplan som ska tas fram för staden.
 
........................................................................................................
Barnteaterakademins publikationer Samtal om devisingMakt och maktlöshet och Kultur - nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser finns att hämta på följande teatrar:
 
Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
Tips & notiser!
 
 
Det är vår värld 
-tillsammans kan vi hjälpa till att bevara den
En välgörenhetsgala för att hjälpa barn på flykt. För alla åldrar med musik från den animerade filmens värld som framförs av artister och musiker från Göteborgs högre musik- och dansutbildningar och Operans barnkör. Alla intäkter går oavkortat till UNICEF.
Lör 8 april, kl 16, och sön 9 april, kl 15. Stora salen, Frölunda Kulturhus. 
 
Nycirkus
- workshop med Cirkus Unik   
Cirkus Unik lär ut akrobatik, pyramider, att gå på lina, jonglering, luftakrobatik. Begränsat antal platser.
För 7-9 år: Mån 10 april och tis 11 april, 9:00-10:30.
För 10-12 år: Mån 10 april och tis 11 april, 11:00-12:30.
Lilla sporthallen, Frölunda Kulturhus
 
 
Lyssna på mig!
Processdrama inspirerat av elevers tankar och texter kring Barnkonventionen...
Spelas i klassrum för åk 1-5
under våren 2017. Läs mer här:
 
 
A map to get lost
Ett scenkonstens youtubemaraton. Ett hypermedialt browsing-race. Här finns inte mycket som behöver förstås, men desto mer att uppleva. Varje föreställning är unik, varje föreställning är en premiär. Klicka vidare. Get lost in the browsing-race.
Ett samarbete mellan Backa Teater och institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola. Med text av Emma Palmkvist.
5-13 maj, Backa Teater
 
 
The power of the puppet
- en workshop med
Neville Tranter från Stuffed Puppet Theatre har under en lång rad av år utvecklat sin egen karaktäristiska stil av visuell dockteater med dockor stora som människor. I denna workshop studeras olika aspekter av att arbeta med stora dockor och om dockspelaren som skådespelare och integrerad del av föreställningen. 
Workshopen riktar sig till yrkesverksamma inom scenkonstområdet.
29 maj - 1 juni
Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2 , Stockholm.
Mer info om tider, kostnader, ansökan osv här:
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida:
www.barnteaterakademin.se

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se