FEBRUARI 2020
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase februari 2020
 • Nieuwe arbeidsmarktprognoses met aangepaste opleidingsclassificatie
 • Aanleveren data voor release maart 2020: uiterlijk 26 februari 2020
 
 
Release Studiekeuzedatabase februari 2020
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 20.1) is beschikbaar. We raden u aan om de wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 27 januari 2020 zijn doorgevoerd;
 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • In de naam van een vestiging van een onderwijsinstelling wordt de locatie niet meer getoond, zoals in de Studiekeuzedatabase Bijblijver van december 2019 aangekondigd;
 • Enkele gegevens afkomstig uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting zijn aangepast. Het aantal studenten per stad was gebaseerd op het aantal studenten dat woonachtig is in een bepaalde stad. Dit is aangepast naar het aantal studenten dat studeert in een bepaalde stad. Daarnaast worden nu gegevens over het aantal studenten dat woont in een stad getoond, op basis van de woonstad van studenten;
 • Aan het eind van de URL naar de website van de onderwijsinstelling is de slash (/) verwijderd.
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. 
 
Lees meer over de release van februari 2020.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Nieuwe arbeidsmarktprognoses met aangepaste opleidingsclassificatie
De nieuwe arbeidsmarktprognoses van ROA, zoals opgenomen in het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS 2019-2024), zijn verwerkt. ROA vervangt hierbij tevens de oude opleidingsclassificatie uit 2015 door opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting (ONR2019). Dit geeft een andere indeling van studies naar opleidingstypen. Bekijk de nieuwe indeling in dit overzicht. De arbeidsmarktprognoses zijn gekoppeld aan deze nieuwe indeling. De indeling volgt uit de aanpassing van de International Standard Classification of Education (ISCED 2013) die door het CBS in de Enquête Beroepsbevolking is doorgevoerd.
 
Voor meer gedetailleerde informatie over ROA's ONR2019 verwijzen we naar het rapport Opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting 2019: Achtergronddocumentatie. 
 
De wijzigingen hebben impact op de datamart Studie. Het betreft de volgende velden:
 • PrognoseTekst
 • UitwijkmogelijkhedenBeroepsGroep
 • ConjunctuurGevoeligheid
 • OpleidingstypeROA
 • UitwijkmogelijkhedenSector
 
Aanleveren data voor release maart 2020: uiterlijk 26 februari 2020
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 26 februari 2020 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 20.2 op 18 maart 2020. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 26 februari door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van maart 2020.
 
Bekijk de volledige releaseplanning van 2020 op
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.