Nieuwsbrief januari 2014
2014

Een jaar waarin ruimte is voor een nieuwe wave.

Ieder op en vanaf zijn eigen golflengte gebruik makend van de inzichten die via de doorkijkjes tot ons komen.

Ik wens je een "eigen" nieuwjaar toe
in all dimensions.Nienke


OPLEIDINGEN VOORJAAR 2014
In het voorjaar van 2014 starten er weer verschillende opleidingen op het gebied van Energetisch Waarnemen en Familie-/Organisatieopstellingen. Hierbij een overzicht.

25 februari: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN LEVEL 1
Op 25 februari begint de jaartraining Vraaggericht Energie Waarnemen. Een 8-daagse opleiding waarin de intuïtieve waarnemingskanalen getraind worden om de energie van anderen en jezelf te kunnen "lezen" en te vertalen. Dit gebeurt door gebruik te maken van diverse energetische coachwerkvormen en healingtechnieken.

6 MAART: COACH-INN-SYSTEMEN LEVEL 1
In deze vijfdaagse training maak je jezelf die theorie en vaardigheden eigen, die nodig zijn om familie- en organisatieopstellingen te kunnen begeleiden als manager of in in jouw eigen coachpraktijk. Dit betreft zowel individuele als groepsopstellingen.

13 MAART: SPECIALIST-INN-OPSTELLINGEN LEVEL 2
Als je de basisopleiding Coach-Inn-Systemen hebt gevolgd en je jezelf verdergaand wil professionaliseren in deze materie, dan kun je vanaf 13 maart terecht bij de vijfdaagse opleiding Specialist-Inn-Opstellingen. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op verschillende systemische werkvormen en het waarnemen van energie in opstellingen. Daarnaast is er aandacht voor het werken met karakterstructuren in opstellingen.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
Jeroen Hendriksen en Anja Brasser schreven het boek Individuele opstellingen binnen coaching. Een schrijven vol wetenswaardigheden die nodig zijn om een succesvolle 1-op-1 opstelling te kunnen begeleiden. Aan de orde komt de theorie achter systemisch werk, de uitleg over dynamieken, de bijbehorende interventies en verschillende oefenmogelijkheden. Dit alles omlijst met illustratieve praktijkvoorbeelden. Hoewel het aan te raden is om een (korte) opleiding te volgen als je zelf met opstellingen wil gaan werken, is dit een goede handleiding om je kennis over deze werkvorm uit te bereiden.

NB. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 februari 2014

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.