Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Maart 2020 nr. 14
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Moderamen:
vieringen op zondag
 
Oproep Paus:
Bid samen Onze Vader
 
Samen@bethlehemkerk
 
Klokken van
hoop en troost
 
Drie nieuwe Blogs
 
Pastoraat omzien
naar elkaar
 
 
 
Zondag 29 maart
(4e zondag 40-dagen)
 
Uitzending via Kerkdienstgemist start om: 10:00 uur
 
Motto:
'Verlaten'
 
 
 
Voorganger
 Pastor Wim Vlooswijk
 
 
Sterretjes
 
Nieuwe vitrine expo: Nicolette Swinkels
 
Henk van ter Meij exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Nieuwe rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@bethlehemkerk.nl
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Woensdag 25 maart
 
 
Donderdag 26 maart
 
Vrijdag 27 maart
Verschijnen van de reguliere Nieuwsbrief Bethlehemkerk
 
Zaterdag 28 maart
 
Zondag 22 maart
Pastor Wim Vlooswijk
 
Jongerendienst PgH
vanuit je eigen huiskamer
 
 
 

Zondag 29 maart

 
Verlaten
 
Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Weg van Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Nieuwsupdate Open Kerk en Zondagsvieringen

Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
Moderamen: vieringen op zondag
De nieuwe richtlijnen vanuit de overheid d.d. 23 maart 2020 die gelden tot 1 juni 2020 vanwege de coronacrisis maken dat we ons beleid over de manier van samenkomen hebben moeten aanpassen. Een van de maatregelen is dat bijeenkomsten van meer dan drie mensen niet meer mogen en dat er gehandhaafd wordt. Hoe nu verder met kerkdiensten en ‘Open Kerk’?
 
Helaas en verdrietig is het dat we ‘Open Kerk’, zoals we dat gewend zijn, niet meer mogen laten plaatsvinden. Het aantal van drie personen wordt ruimschoots overschreden en het is niet mogelijk om bezoekers zo gecontroleerd te ontvangen dat we kunnen waarborgen dat ze de gewenste afstand ten opzichte van elkaar bewaren. We nemen onze verantwoordelijkheid hierin zoals gevraagd door de overheid. Voorlopig tot 1 juni stopt onze huidige vorm van ‘Open kerk’.
 
Het is wel mogelijk om online kerkdiensten te verzorgen; alleen met de mensen die strikt noodzakelijk zijn. Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend dergelijke online kerkdiensten te verzorgen met inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar. We gaan dan ook graag door met het verzorgen van dergelijke diensten.
 
Dit betekent wel wat voor de zondagse vieringen en de diensten in de Stille Week. Aanpassingen in de liturgie zijn niet te vermijden. De voorbereidingen voor deze diensten zijn momenteel in volle gang en uiteindelijk hopen we elkaar te bemoedigen via deze digitale uitzendingen.
 
We wensen elkaar Gods nabijheid toe!
Bonny Rem-Veldstra,
Scriba wijkkerkenraad Bethlehemkerk.
 
Oproep Paus: Bid Onze Vader
Afgelopen zondag riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Het moderamen van de Protestantse Kerk steunt deze oproep van harte.
 
Scriba ds. Rene de Reuver: “Het past bij de oecumenische visie van de Protestantse Kerk om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Mooi om nu het coronavirus ook wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.”
 
 
 
Samen@bethlehemkerk.nl
 
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus.
 
Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden.
 
De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 

Klokken van Hoop en Troost

De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om de komende woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur de klokken te luiden als teken van troost en hoop. 
 
De Bethlehemkerk doet mee aan de actie, al blijft de kerk op dat tijdstip wel gesloten voor publiek.
 
„Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden.
 
 

Drie nieuwe blogs

 
Voor deze 40-dagentijd zijn we een BLOG gestart met als doel dat ieder haar/zijn ervaringen rondom vasten in de 40-dagen kon gaan delen.
Sinds de laatste Nieuwsbrief zijn er alweer drie nieuwe blogs verschenen:
 
Ds Hanneke Keur plaatste haar blog: Omzien naar elkaar in tijden van Corona.
 
Margreet Kok plaatste haar blog:
 
 
Heb je ook een ervaring die je wil delen? Mail dan naar:
40dagen@bethlehemkerk.nl.
Zo blijven we toch ook verbonden in deze uitdagende 40-dagentijd.
Er is tevens de mogelijkheid om je reactie bij een artikel te plaatsen.
 
 
Pastoraat: omzien naar elkaar
 
 
Pastoraat is omzien naar elkaar, zorg en aandacht geven in deze zeer moeilijke tijden van angst en onzekerheid. Het pastorale team maakt zich vooral zorgen over kwetsbare mensen en mensen op hoge leeftijd.
 
Onze beide predikanten hebben een pastoraal plan gemaakt en sectiehoofden en sectiemedewerk(st)ers toegerust hoe in deze crisisperiode te werk te gaan. Omdat één-op-één  bezoeken vanwege infectiegevaar afgeraden wordt, is de telefoon een mooi middel. Aan de bezoekmedewerkers is gevraagd regelmatig met kwetsbare mensen te bellen, een praatje te maken over het wel en wee. Ook wordt aan telefooncirkels gedacht.
 
Hebt u zelf creatieve ideeën of wilt u in deze crisistijd ook wel mee werken in dit bezoekwerk, ook dan horen we dit graag.
 
Voor meer informatie of contact, neem contact op met de pastorale ouderlingen:.
Herma Bosma telefoonnummer 06-3105 7959 of pastoraat@bethlehemkerk.nl 
Kees Schipper
Nanda Ego
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl