Nieuwsbrief | oktober 2015
 
Special Heroes Experience van start!

 
In de maanden september/ oktober vindt voor diverse speciaal onderwijs scholen in het hele land de Special Heroes Experience plaats. Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met sporten die ze nog niet kennen of hun vaardigheden van bekende sporten te vergroten. 
De Special Heroes Experience is een dag(deel) vol verschillende sporten, waarbij leerlingen kunnen ervaren welke sport(en) ze leuk vinden. Samen met verschillende sportaanbieders organiseren de betrokken scholen een sportieve dag, waarbij de leerlingen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met sportverenigingen uit hun omgeving. Uiteindelijk doel is om de leerlingen blijvend aan sportactiviteiten deel te laten nemen, doordat zij bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging.
 
Studenten aan de slag voor Special Heroes!

Vlnr.: Martijn, Saskia en Kris

Vanaf begin september lopen 3 studenten stage bij Special Heroes. Zij stellen zich hieronder graag voor.

Saskia van Bergen
Mijn naam is Saskia van Bergen, 23 jaar en per 1 september ben ik begonnen als stagiaire bij Special Heroes. Momenteel studeer ik Sport, Gezondheid en Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te Nijmegen en zit ik in mijn laatste jaar. Vorig jaar heb ik de keuze gemaakt uit te stromen in het profiel Sport Economics and Stratigic Sportmanagement (SESS). Na mijn afstuderen zal ik nog een minor volgen, om volgens (hopelijk) te beginnen aan de Master Sportmanagement en – Beleid aan de Universiteit in Utrecht. Om mijzelf zo breed mogelijk “op te leiden” met zoveel mogelijk kennis over de sportbranche, leek een stageplek bij Special Heroes mij een perfecte mogelijkheid om mij verder te profileren als allround sportmanager. Gedurende het komende half jaar, ga ik me bezig houden met het Eventsprogramma van Special Heroes.  Daarbij zal ik mij vooral gaan richten op het Eventslidmaatschap  en –plusprogramma dat in de maak is.

Kris Boneschansker
Mijn naam is Kris Boneschansker en vanaf 1 september ben ik als stagiair in dienst bij Special Heroes. Ik ga mij vooral inzetten om de samenwerking te onderzoeken en te creëren tussen de Gezonde School en Special Heroes. Naast het makkelijker maken van het aanvragen van een vignet voor Special Heroes scholen, ga ik ook opzoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende thema’s van de Gezonde School.
Momenteel studeer ik Sportmanagement aan de Hogeschool Windesheim (CALO) te Zwolle. Tijdens mijn studie probeer ik mij te profileren binnen het aangepast sporten. Dit heb ik gedaan door verschillende stage binnen het aangepast sporten te lopen, daarnaast heb ik de minor ‘Aangepast sporten in revalidatie, onderwijs & vrije tijd’ gevolgd om mijn kennis over het aangepast sporten te vergroten. Ik kijk er erg naar uit om mijn opgedane kennis uit de minor en mijn eerder gevolgde stage te halen en deze in te zetten voor mijn project bij Special Heroes.

Martijn Eijkelenkamp
Mijn naam is Martijn Eijkelenkamp, ik ben 22 jaar en op 7 september ben ik begonnen met de stage bij Special Heroes. Op dit moment zit ik in het derde jaar van de studie Sport & Bewegen (sportmanagement) aan het Windesheim te Zwolle. Naast mijn studie werk ik bij een kartbaan in Eefde, een dorpje dicht bij Zutphen. Tijdens de stage bij Special Heroes ga ik mij onder andere bezighouden met de doorontwikkeling van de Experience, de Challenge en de Battle. Dit ga ik doen aan de hand van een onderzoek dat uiteindelijk moet resulteren in een adviesrapport voor Special Heroes. Tijdens de stage wil ik mij profileren op het gebied van sportstimulering en aangepast sporten. De reden dat ik stage ben gaan lopen bij Special Heroes is omdat ik veel energie kan putten uit de doelgroep. Ik hoop daarmee ook mijn steentje bij te kunnen dragen tijdens de uitvoering van verschillende evenementen.
 
BMX Experience in Baarn!
Vanaf de A1 zie je hem liggen, de crossbaan van BMX vereniging The Wheely's uit Baarn. Aangekomen bij de baan, zijn de heuvels toch een stuk hoger dan vanaf een afstandje lijkt. Hier vindt de BMX Experience van de Lasenberg VSO, een cluster 4 school uit Soest, plaats.

De sportdocenten van de Lasenberg zijn enthousiast over de Experience:
 
"Onze leerlingen (en wijzelf) hebben de bmx-clinics als zeer geslaagd ervaren. Ondanks de regen op de tweede dag bleek het vernieuwende en uitdagende aspect van het fietsen voor onze leerlingen een schot in de roos. De sport bleek 'verrassend intensief' en 'technisch uitdagend', waardoor het uurtje fietsen iedere keer om is gevlogen. Zeker voor herhaling vatbaar!"

Sportdocenten Vincent & Wieger, VSO de Lasenberg/Soest
 
Het programma Special Heroes breidt zich uit!

 
Special Heroes plus geeft meer! Een gezonde en actieve leefstijl voor leerlingen uit het speciaal onderwijs, waarin gezondheid en participatie worden meegenomen. 
Daarom is Special Heroes aan het verkennen of we naast sport ook kunnen gaan starten met Special Heroes Art. Momenteel lopen hiervoor gesprekken met partners en scholen. Later dit schooljaar kunnen we hierover meer informatie verstrekken.

Een concrete uitbreiding van ons programma is Sport PA. Ontdek je talent, word Sport P.A.! Dat is het kerndoel van het programma Sport Professional Assistent. Sport P.A. is een programma om de participatie & talenten van jongeren in het speciaal onderwijs te versterken door sport. Jongeren leren vaardigheden (ontdekken) bij de organisatie van een sportactiviteit. Deze vaardigheden komen van pas op school, op de club of bij toekomstig werk. De nadruk ligt op het versterken van het talent en zelfvertrouwen van de leerling. De positieve benadering binnen de methodiek van Sport P.A. heeft een positief effect op jongeren. Uitgaan van datgene wat je kunt, in plaats van ‘werken aan je problemen’.

Het programma Sport P.A. is ontwikkeld door Whise en wordt dit schooljaar door Special Heroes uitgezet binnen het speciaal onderwijs. Op 15 oktober vindt de kick off plaats van Sport P.A. met de eerste 3 scholen die gaan starten in de regio Arnhem.
Het programma Sport P.A. wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation.
 
Impuls voor rolstoeltennis en g-tennis binnen het speciaal onderwijsrogramma

 
Gedurende schooljaar 2015-2016 slaan Special Heroes, KNLTB en Hogeschool Windesheim, School of Human Movements (Calo) de handen ineen voor een pilot project G- tennis en Rolstoeltennis. Doel van dit project is om G- en Rolstoeltennis verder onder aandacht te brengen bij tennisverenigingen en leerlingen van het speciaal onderwijs. Enerzijds dat verenigingen tennislessen voor de doelgroep gaan aanbieden, de deskundigheid van trainers wordt verbeterd en anderzijds dat leerlingen kennis maken met tennis met als doel dat ze zich gaan aanmelden bij een tennisvereniging.

De komende maanden onderzoeken studenten van Hogeschool Windesheim, School of Human Movements (Calo) op welke wijze de huidige methodiek, Schooltennis voor het regulier onderwijs, van de KNLTB kan worden aangepast voor het speciaal onderwijs.
Special Heroes gaat inventariseren welke verenigingen dit schooljaar zowel een binnenschools als buitenschools aanbod willen aanbieden voor leerlingen met een beperking. Later in het schooljaar organiseert Special Heroes dit aanbod ook voor leerlingen samen met deze verenigingen en scholen. 

De KNLTB past de methodiek Schooltennis en de cursus G-tennis aan, zodat de methodiek beschikbaar wordt gesteld voor scholen en verenigingen en dat trainers van verenigingen begin 2016 geschoold kunnen worden.  
 
Special Heroes Schooltool

Special Heroes is een krachtig programma! Met elkaar laten we kinderen en jongeren actief kennismaken met sport en bewegen. De prachtige beelden en verhalen van het programma zorgen voor veel enthousiasme. Naast deze impressies is het ook belangrijk om cijfers over het programma zo eenvoudig en goed mogelijk te registreren. Met deze nieuwe toekomstbestendige online tool willen we graag een stevige basis leggen om de belangrijkste aspecten van het programma Special Heroes zo eenvoudig mogelijk te registreren om hierna ook te kunnen evalueren en rapporteren.
Ook de school krijgt op deze manier (meer) inzicht in de sport- en beweegparticipatie van hun leerlingen. Dit geeft belangrijke input om de voortgang van het project op school te evalueren en ook om prioriteiten te (kunnen) stellen.