Themazondag_Surinaamse_Javanen_20_maart_2022_Bronbeek
 
 
24-02-2022
 
 
Nieuwsbrief Themazondagen Bronbeek
 
Beste vrienden,
 
 
Bij de start van dit seizoen hoopte de organisatie erop u zoals in de afgelopen jaren interessante Themazondagen aan te bieden. Tot nu toe is dat slechts met de Themazondag ‘Nederlandse krijgsgevangen in Japan’ op 21 november 2021 gelukt. Natuurlijk vindt de organisatie het jammer dat het bij deze ene Themazondag is gebleven. Aan het enthousiasme van de sprekers en de organisatie heeft het niet gelegen, echter covid 19 had andere plannen. Desondanks willen wij zoals gebruikelijk dit seizoen met nog twee aantrekkelijke Themazondagen afsluiten. En hopen u zoals in de afgelopen jaren weer te kunnen ontmoeten.
 
Voor de Themazondag op 20 maart 2022 is uit de gedeelde Nederlands-Indische en Surinaamse geschiedenis gekozen voor een gezamenlijk onderwerp, namelijk Surinaamse Javanen.
 
Aankomst Javaanse immigranten in Suriname.
Uitgave: Maatschappij tot bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de Inlandsche bevolking in Suriname (Haagsche maatschappij)
 
Na de opheffing in 1863 van de slavernij in Suriname werd op de plantages contractarbeid ingevoerd om de plantages van voldoende arbeidskrachten te voorzien. Tussen 1890 en 1930 vertrokken Javanen en Sumatranen naar Suriname als contractarbeider, daarna ook als zogenaamde vrije migranten. Hoewel ze van verschillende eilanden uit Nederlands-Indië afkomstig waren, werden ze steevast Javanen genoemd. De eerste 94 Javanen (62 mannen en 32 vrouwen) vonden werk op de suikerplantage Mariënburg aan de rivier de Commewijne. Deze en andere Javanen hadden hun familie erfgoed zoals voorwerpen en kunstnijverheid meegenomen, en droegen hun erfgoed op navolgende generaties over. Met name in 1974-1975 en jaren daarna kwamen er duizenden Javanen naar Nederland. Ze verenigden zich in een stichting of comité.
 
Sprekers op deze Themazondag zijn:
Rosemarijn Hoefte (hoogleraar Geschiedenis van Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij het KITLV) stelt de vraag ‘Waarom gingen Javanen naar Suriname?'. In haar bijdrage staat de geschiedenis van de Javaanse migratie naar Suriname over de periode 1890-1940 centraal met aandacht voor hun arbeidsomstandigheden, maar ook hoe zij zich sociaal en cultureel staande wisten te houden in een vijandige omgeving.
 
Onderzoeker en oral historian Yvette Kopijn verzamelde voor haar promotie-onderzoek, dat ze binnenkort voltooit, levensverhalen van drie generaties Surinaams-Javaanse vrouwen. Daaruit blijkt de veerkracht en overlevingskunst waarmee deze vrouwen vochten tegen armoede en stigmatisering binnen een koloniaal systeem.
 
Michiel van Kempen (bijzonder hoogleraar West-Indische letteren aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam) introduceert de Surinaams-Javaanse literatuur die in tegenstelling tot de literatuur van Afro-Surinamers en de Hindoestanen, niet tot grote bloei is gekomen. Het aantal uitgaves blijft zeer bescheiden en van een echte doorbraak van Surinaams-Javaanse schrijvers is nauwelijks sprake.
 
Daarom is het verheugend dat de dichter Marius Atmoredjo van Surinaams-Javaanse afkomst binnenkort zijn gedichtenbundel Loslaten zullen ze nooit meer zal presenteren. Tijdens de Themazondag introduceert hij zijn bundel en leest er enkele gedichten uit voor
 
Kortom de Themazondag op 20 maart heeft als onderwerp een gedeelde Nederlands-Indisch geschiedenis vanuit een nieuw perspectief en met, zoals u van ons kent, uiteenlopende bijdragen.
 
 
Inmiddels zijn wij ons aan het oriënteren voor het programma voor 2022-2023 en willen daarmee de stilte van de afgelopen jaren te vergeten. Wij zijn op weg naar een nieuw lustrum en willen dat met u samen vieren, en hopen u als van ouds ook met ons.
 
Tot slot attenderen wij u op:
 
Mocht u nog geen kaarten hebben besteld dan kunt u dat alsnog doen via www.kumpulan.nl/themazondagen. De toegangsprijs inclusief Indisch buffet voor een Themazondag bedraagt € 31,00.
 
Wij hopen u weer te mogen ontmoeten!
 
Hartelijke groeten namens het organisatieteam van de Themazondagen,
 
J.C.L. Bolderman, voorzitter Stichting Kumpulan Bronbeek
Adrienne Zuiderweg, secretaris Stichting Indisch Erfgoed
 
 
De afbeelding is afkomstig uit de collectie Buku – Bibliotheca Surinamica van Carl Haarnack
 
 
AVG
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u (ooit) heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van de Stichting Klein Bronbeek en de Stichting Indisch Erfgoed.
Wij bewaren uw e-mailadres uitsluitend om u via deze weg te informeren over onze activiteiten. Wij hebben geen andere gegevens van u in bezit en gebruiken uw e-mailgegevens voor geen enkel ander doel.
Mocht u geen prijs stellen op informatie over onze activiteiten, dan kunt u onderstaande link gebruiken of een e-mail sturen naar info@indischerfgoed.nl.