Quote week 50                                                                                         2009
 
 
 
 
 
 
'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.'
 
 
 
 
 
   
Toepassing in de praktijk: Nog heel dikwijls horen we van leidinggevenden die aan onze workshops deelnemen het volgende: "Wat jullie daar vertellen is heel mooi maar onze chefs zouden hier moeten zitten. Zij zouden deze principes en technieken moeten toepassen...."  Ons antwoord daarop is vrij stereotiep: "Ja, misschien heb je wel gelijk. Jij hebt nu echter de keuze om het voor jou mensen anders en beter te doen en daar gaat het hem per slot van rekening om!"