Bethlehemkerk                                                   
Juni 2021 nr. 24
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 20 juni:
Levend water
 
Dubbele doop viering zondag 20 juni
 
Bethlehemkerk: meer kerkgangers welkom!
 
Slotzondag 27 juni: uitnodiging
 
McBeth Drive-in resultaat voedselbank
 
SOK:
Koffiepauze
 
Ds Aster: langzaam steeds een beetje beter
 
Tuindag Bethlehemkerk
 
Wegwijzer 2021/2022
 
Houd moed!
 
Duurzaamheid: Kerken kunnen voorop lopen
 
Tuinsafari 20 juni 2021
 
Bijbelstudieboekje rond zorg voor de Schepping
 
 
 
Viering
Zondag 20 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Levend water'
 
ds. Helmut Thon
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 18 juni
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 19 juni
---
 
Zondag 20 juni
 
 
 
Maandag 21 juni
Kerkenraad
 
Dinsdag 22 juni
-
 
Woensdag 23 juni
--
 
Donderdag 24 juni
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 25 juni
Nieuwsbrief
 
Slotactiviteit cateches & tieners
 
Zaterdag 26 juni
 
Zondag 27 juni
 
ds. Jetty Scheurwater
 
Samen buiten op het gasveld koffiedrinken
 
Zondag 20 juni
 
Johannes 4: 10
 
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"DE WERELD IN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 20 juni: Levend water

Zondag gaan we twee kinderen dopen.
De doop is een sacrament, een teken, een betrouwbaar teken. Zo zeker als water het lichaam reinigt, zo zeker zijn wij gereinigd van onze zonden.
 
Wij praten niet zo graag over onze zonden, want het is een minder leuk onderwerp. In het hoofdstuk dat wij lezen gaat het ook zo. De vrouw bij de put praat er ook niet graag over. In de kerk is het hopelijk wel mogelijk om ook over onze minder leuke kanten te praten. De kerk is immers een gemeenschap van mensen, die geloven, die geloven dat God van ons allen houdt . Dat is grond om op te staan.
 
Als de grote reformator Maarten Luther het heel moeilijk had, schreef hij met krijt op tafel: ik ben gedoopt! Die zekerheid willen wij ook graag de kinderen meegeven.
 

Dubbele doop viering zondag 20 juni

We zijn blij om als wijkkerkenraad mee te delen dat komende zondag 20 juni een dienst wordt gehouden van Woord en Doop. 
 
Reinier en Natascha Bandsma-de Graaf hebben gevraagd om de doopbediening voor hun dochter Lisa Aimée. Zij waren vertrouwd met de Bethlehemkerk en broer Justin is in 2018, toen het gezin nog in Hilversum woonde ook in de Bethlehemkerk gedoopt.
 
Jelle en Martina Wesselius-Thon hebben gevraagd om de doop voor hun dochter Alina Suzanna. De vader van Martina, ds. Helmut Thon, predikant in de Protestantse gemeente Valthe, Valthermond en Ter Apel, zal voorgaan in de dienst en beide kinderen dopen.
 
Er wordt in ieder geval ruimte gegeven aan de familieleden van de beide families in de viering. We hopen op uw begrip. Het hangt van de actuele situatie af hoeveel mensen er worden toegelaten in de dienst. U wordt op de hoogte gehouden hierover. De dienst is ook online mee te beleven. 
 
Klik hier voor de liturgie.
 
 
Bethlehemkerk: meer kerkgangers welkom!
 
Met ingang van zondag 13 juni 2021 wordt in de Bethlehemkerk de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.
 
Verheugd zijn we dat, na goedkeuring van de kerkenraad, de verdere versoepelingen kunnen worden doorgevoerd.
 
Dat betekent dat er vanaf zondag 13 juni maximaal 60 kerkgangers (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig mogen zijn.
Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering via Eventix, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen.
 
 

Slotzondag 27 juni: uitnodiging

Zondag 27 juni is het alweer de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het bewogen afgelopen seizoen, en stilstaan bij het overvliegen vanuit de kinderdienst.
Met het thema Schepping als op God leren vertrouwen zullen we met elkaar terugkijken op het seizoen dat geweest is, en zoeken naar de betekenis van leren vertrouwen voor ons bestaan. Op wie stelt u uw vertrouwen? Wat kunnen we van elkaar leren? We zijn benieuwd of de pandemie nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Zomaar wat vragen die aan de orde zullen komen. 
 
Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld van de Bethlehemkerk. Daar staan koffie en thee voor u klaar. Er zijn daar dan ook tafels en stoelen.
 
We drinken koffie en thee in de vrije open lucht op ons eigen grote grasveld. Voor iets lekkers bij de koffie/thee wordt gezorgd.
 
 
McBeth Drive-in resultaat voedselbank
 
Afgelopen zaterdag 12 juni 2021 hebben we alweer de 8ste MacBeth voedselbank drive-in actie gehouden. Deze actie heeft ruim 24 kratten aan producten opgeleverd. Dat is weer een prachtig resultaat.
 
Iedereen die heeft meegeholpen met inzamelen en doneren: heel hartelijk dank! Door deze actie kan de Voedselbank weer veel gezinnen van levensmiddelen voorzien.
 

Samen online koffiedrinken: Koffiepauze

Gedurende de zomermaanden is er geen samen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we steeds vaker, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
 
Slotzondag is de laatste SOK van dit seizoen. We drinken dan na afloop van de viering samen koffie op onze mooie grasveld naast de kerk. Voor iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd.
 
Zondag 20 juni is er natuurlijk nog een keer SOK. De vraag die ds. Helmut Thon alvast meegeeft voor het tweede deel van het Samen Online Koffiedrinken is: Wat betekent het voor jezelf om (niet?) gedoopt te zijn?
 
 
Ds Aster: langzaam steeds een beetje beter
 
We kunnen u melden dat het langzaam steeds een beetje beter gaat met Aster. Wel is duidelijk dat zij voor 1 augustus nog geen werkzaamheden zal oppakken.
 
Daarna wordt opnieuw gekeken of en wat er dan wel mogelijk is. Aster heeft er goede hoop op dan weer geleidelijk wat werkzaamheden op te pakken. Met haar hopen we dat dit mogelijk zal zijn.
 
We wensen Aster herstel en hernieuwde energie toe en dat ze wat meer kan genieten van deze zomerperiode. We denken aan haar.
 
 
Tuindag Bethlehemkerk: 26 juni 
 
Het voorjaar is in volle gang en alles bloeit en groeit hard.
Ook het “onkruid’ rond onze mooie kerk.
 
Zaterdag 26 juni gaat er een kleine ploeg gemeenteleden aan de slag om de omgeving weer tip top te maken.
 
We starten om 09.00 uur met kop koffie/thee en verdelen de taken.
Groet Tuincommissie.
 
 
Wegwijzer 2021/2022
 
In de komende zomermaanden zullen we weer ons best doen om een nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen 2021/2022 samen te stellen. In de Wegwijzer staat veel informatie over alles waar we als Bethlehemkerk voor staan en wat we doen. Ook de gegevens van de taakgroepen en contactpersonen kunt u hierin vinden.
Hierbij het verzoek aan de vrijwilligers van onze gemeente: bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer en/of emailadres , wilt u dit dan – graag vóór 30 juni a.s. doorgeven? Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.

Houd moed!

Houd moed, heb lief.' Die vier woorden wapperen al ruim een jaar op vlaggen aan kerken in het hele land. In haar lied vertolkt Britta Maria de woorden 'Houd moed' nog eens krachtig. Want 'er komt een nieuwe dag'... 
 
 

Duurzaamheid: Kerken kunnen voorop lopen

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand slaan de handen ineen en starten het project ‘Goed voor duurzame innovatie’, waarbij ze geld beschikbaar stellen voor groene plannen van kerken. Ze dagen kerken uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.
 
 
Lees verder...
 
 
Tuinsafari 20 juni 2021
 
Je wilt je tuin graag natuurlijker inrichten. Maar hoe doe je dat?
 
Maak een zwerftocht langs Hilversumse groene tuinen. Bel aan, raak in gesprek en inspireer elkaar om je tuin (nog) natuurrijker te maken. Onderweg kom je van alles tegen: bloemen, vlinders, vijvers, een sedumdak, eetbare tuin, moestuin, slimme regenton en nog veel meer. Je bepaalt zelf de route en komt gegarandeerd op plekken waar je nog nooit bent geweest.
 
Lees verder...
 
 
Bijbelstudieboekje rond zorg voor de Schepping
 
Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00