Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #20 - 18/02/2021
Bijzondere post voor onze leerlingen

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Vorige week was het ineens winter in Nederland. Prachtige beelden van witte straten, mensen op het ijs, sneeuwpoppen en sleeën. Ik zag zelfs mensen met hun snowboard in de weer. Corona leek ver weg. En ik moet eerlijk zeggen, dat was best fijn!

Maar helaas, we hebben nog elke dag met corona te maken. Gelukkig vallen de besmettingen onder leerlingen en medewerkers op dit moment mee. De gevolgen van de schoolsluiting voelen we echter dagelijks. Leerlingen en docenten maken zich zorgen over de haalbaarheid van toetsen en examens en het sociale isolement waarin we beland zijn. De periode dat we elkaar niet echt zien wordt steeds langer en dat heeft impact op het welbevinden van ons allemaal.

We kijken dan ook uit naar de versoepeling van de maatregelen. In onze voorbereidingen gaan we ervan uit dat de school na de voorjaarsvakantie weer open mag.
 
Ik wens u een fijne voorjaarsvakantie!
 
Onderwijs na de voorjaarsvakantie
We kijken uit naar versoepeling van de maatregelen voor het voortgezet onderwijs. In onze voorbereidingen gaan we er nu van uit dat de school na de voorjaarsvakantie weer open mag. We horen dit waarschijnlijk pas op 23 februari als er weer een persconferentie heeft plaatsgevonden.
 
We hebben besloten om daarom de huidige manier van onderwijs tot en met 2 maart te verlengen. Op de eerste twee dagen na de vakantie is de school dus - net als nu - alleen geopend voor examenleerlingen en leerlingen met wie individuele afspraken zijn gemaakt. Alle overige lessen vinden die twee dagen online plaats. 
 
Als de lockdown voor het VO wordt opgeheven, dan beginnen wij op 3 maart met onderwijs volgens de nieuwe richtlijnen. Direct na de vakantie (dus per 1 maart) keren we wel al terug naar onze ‘normale leseenheden’ van 50 en 75 minuten.
 
U ontvangt na de vakantie uitgebreidere informatie over het vervolg van het onderwijs in het geval de lockdown wordt opgegeven en de school weer open mag.
 
Online ouderavond op 3 maart: Opvoeden is topsport!
 
Zowel binnen als buiten corona-tijd is opvoeden een aardige klus. Theatergroep De Nieuwe Lichting (DNL) laat ouders tijdens deze online ouderavond door de ogen van de sport naar onze opvoeding kijken. Een inspirerende voorstelling over de verschillende rollen die je als ouder speelt in de opvoeding: de scheidsrechter, coach en supporter.
 
Welke tactieken heb je als ouder? Hoe kun je die het beste inzetten, en op welk moment?
Een online interactieve avond met
  • Live gespeelde (herkenbare) situaties door acteurs; 
  • Interactie via je mobiel: Anoniem, leuk en eenvoudig;
  • Heldere analyses en prikkelende filmpjes!
Deze avond wordt aangeboden door de Ouderraad van het Minkema College.
 
Datum: 3 maart 2021
Digitale inloop: vanaf 19.45
Start online voorstelling: 20.00 uur via een livestream
 
Kijken: Kan het beste via een laptop.
Meedoen: Kan eenvoudig via je mobiel. Je hoeft niets te downloaden en geen gegevens achter te laten. In de live-stream leggen we uit hoe het werkt.
 
 
Mocht je de voorstelling graag willen zien maar deze avond niet kunnen, je kunt 'm nog een week lang terugkijken.
 
Profielwerkstuk
De afronding van het profielwerkstuk komt in zicht. Voor veel leerlingen was het een onderzoek met nogal wat obstakels, doordat musea en bibliotheken half december de deuren moesten sluiten. Ook interviews en bezoekjes aan universiteiten of bedrijven moesten helaas worden aangepast. Desondanks hebben de examenkandidaten er het beste van gemaakt en zien we al heel mooie onderzoeken voorbij komen!
 
Presentaties in week 10 & 11
Hoe gaat het nu verder? De uiterste inleverdatum van het profielwerkstuk is een week verplaatst naar 10 maart (week 10); de docenten hebben tot eind maart om het werkstuk te beoordelen.
 
De presentatieavonden zoals we gewend zijn, gaan helaas niet door. De leerlingen houden wel een korte eindpresentatie voor hun begeleider. Deze presentaties zullen op school plaatsvinden in week 10 of 11. De begeleider en de leerlingen kiezen in overleg een moment na 15.00 uur.
 
Leerlingen zorgen zelf voor een klein digitaal publiek. Ouders en vrienden ontvangen een uitnodiging om via Google Meet de presentaties te volgen. Hierover krijgen de leerlingen nog meer informatie.
 
Minkema Discovery
Helaas hebben we moeten besluiten om de talentmodules van periode 3 (1 feb. - 9 april) te laten vervallen. Deze lessen lenen zich niet voor online onderwijs vanwege het onderzoekende karakter en het belang van samenwerken om tot een goed eindproduct te komen.
 
Een uitzondering hierop zijn de lessen Cambridge English (klas 2 & 3), O&O (klas 1 & 2), Latijn (voor 1hv) en de ondersteuningsmodule rekenen/wiskunde (getallen).
 
 
 
Profielkeuze leerjaar 3
Op dinsdagavond 3 februari was de (online) ouderavond over de profielkeuze. De avond werd gehouden via Meets. Zowel bij de havo als bij het vwo was de opkomst heel hoog. Wat opviel was dat er ook veel leerlingen samen met hun ouders meekeken. De uitleg van de profielen en de keuzemogelijkheden van de vakken zijn nu voor veel leerlingen en ouders duidelijk.
 
Aan de definitieve keuze, met als limiet 7 april, gaat op 6 april de mogelijkheid vooraf om in gesprek te gaan met docenten van de vakken waarover nog twijfels bestaan. Houd de mail- (en spam)box in de gaten!

Presentaties terug te kijken op de website
Heeft u de presentaties gemist of wilt u ze nog eens terugkijken? Bekijk ze dan terug op de website.
 
Terugblik toetsweek januari
In januari hadden we een primeur: een online toetsweek in de onderbouw. Dat was best spannend, zeker voor de brugklassers, die immers hun allereerste toetsweek beleefden. In overleg met de mentoren werd besloten de toetsen toch door te laten gaan. De leerlingen waren al vanaf december in voorbereiding en we wilden het plannen, leren en herhalen niet abrupt afkappen. Voor het vergroten van studievaardigheden zijn dit essentiële processen. Ook blijven toetsen voor een cijfer over de essenties van elk vak nodig, naast alle meetmomenten zonder cijfer.
 
De week is zonder noemenswaardige praktische problemen verlopen. Op dit moment zijn we de resultaten met de secties aan het analyseren. Mocht het in maart weer nodig zijn om de onderbouw-toetsweek online te organiseren, dan nemen we de ervaringen van januari natuurlijk mee!
 
Bijzondere post
 
Bijna 8 weken van afstandsonderwijs zitten erop. Het èchte contact wordt gemist en we verlangen ernaar om elkaar weer op school te zien, om ‘in real life’ samen te kunnen werken.
 
Als hart onder de riem ontwierp mevr. Marije van Schadewijk een kaartje dat de mentoren aan hun leerlingen konden sturen.
 
Deze week valt het kaartje bij iedereen op de mat!
Kerstrapporten
Toen op 2 februari duidelijk werd dat de schooldeuren nog langer gesloten bleven, hebben we besloten om de kerstrapporten alsnog per post toe te sturen. Niet alle mentoren kwamen er door de plotselinge lockdown halverwege december aan toe om die nog uit te reiken.
 
De cijfers waren natuurlijk al die tijd al zichtbaar in Magister, maar een papieren rapport met een persoonlijke opmerking en handtekening van de mentor spreekt natuurlijk meer aan. Voor de brugklas hebben we er het Cito-rapport van de toetsen uit het najaar aan toegevoegd, en ook het boekje februari-juli is in de envelop meegestuurd.
 
Examens
Inmiddels heeft de minister van Onderwijs een beslissing genomen over de eindexamens. Deze eindexamens gaan door. Wel geldt er een aantal versoepelingen.
 
De examenleerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s)) worden via een apart schrijven van deze veranderingen op de hoogte gebracht. Op www.examenblad.nl kunt hierover meer informatie terugvinden.
 
Examentraining
Ter voorbereiding op de eindexamens bieden we de examenleerlingen de mogelijkheid om een examentraining van Lyceo te volgen op school. Deze training vindt plaats op 10 en 11 april 2021. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma en richt zich op de kernvakken.

Havo- en vwo-leerlingen kunnen zich aanmelden via www.lyceo.nl/minkemacollege
 
Rapport bovenbouw; interne peil onderbouw
Deze week vinden in de middag rapportvergaderingen plaats voor 4 havo en 4 & 5 vwo. Op 9 februari zijn de rapportcijfers vastgelegd in Magister. Voor de onderbouw was dit het moment om de balans op te maken met een zgn. interne tussenpeil. De coördinatoren bespreken deze tussenstand met de mentoren en stellen een actielijst op. Zo nodig vinden naar aanleiding daarvan deze week leerlingbesprekingen plaats.
 
Op vrijdag 9 april draaien we het om: dan is het tweede rapport voor de onderbouw bekend en vindt er een interne tussenpeil voor de bovenbouw plaats. Daar is van 22 t/m 26 maart een toetsweek aan voorafgegaan.
 
De docententeams van klas 1 t/m 3 vergaderen van 15 t/m 21 april over de vorderingen en de verwachting voor het volgende jaar; in de bovenbouw staan leerlingbesprekingen op de agenda. Uiterlijk 23 april ontvangen de leerlingen hun rapport uit handen van de mentor. In dit verband kunnen de overgangsnormen op de website van pas komen.
 
Nieuwe opdracht O&O: bedenk buitenmeubilair
Bij het vak O&O krijgen de leerlingen elke periode een opdracht van een échte opdrachtgever. Dit keer is de opdrachtgever de Ouderraad van het Minkema College.
 
De Ouderraad van het Minkema College daagt de leerlingen van het vak O&O uit om te komen tot een ontwerp voor milieuvriendelijk, stevig, ‘leerlingproof’ buitenmeubilair en/of een buitentoestel dat geplaatst kan worden op het schoolplein van de Minkemalaan.
 
Bekijk het filmpje van de OR
waarin zij de opdracht toelichten
 
Het ontwerp van het winnende team zal worden meegenomen in de offerteaanvraag richting leveranciers. Daarnaast hebben zowel de Ouderraad als het Minkema Fonds toegezegd een financiële bijdrage te zullen leveren aan het realiseren van het buitenmeubilair en/of buitentoestel.
 
Schoolfotograaf
Het jaarlijkse bezoek van de schoolfotograaf is in oktober wegens de pandemie uitgesteld naar vrijdag 19 maart. Hoewel op dit moment nog veel onzekerheid heerst, is het plan om op die dag klassenfoto’s van de brugklassen te maken en pasfoto’s & klassenfoto’s van de overige leerlingen. We laten die week op de schermen in de hal weten of de fotoshoot door kan gaan.
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Gedurende het traject om te komen tot een strategisch plan zijn we enthousiast geworden van het idee om als school onze leerlingen beloftes te doen.
 
We willen ons laten aanspreken op waar we als Minkema College voor staan en we hebben gemeend dat te doen door het formuleren van concrete beloftes.
 
En aan wie kunnen we nou beter beloven waar we voor staan dan aan onze doelgroep: de leerlingen? 
 
 
 
De beloftes aan onze leerlingen zijn:
  • jou in de gelegenheid stellen om een diploma te halen op jouw niveau; 
  • jou helpen om je talenten te ontdekken en je ruimte geven om je verder te ontwikkelen; 
  • jou helpen om zelfvertrouwen, empathisch vermogen en een betrokken houding te ontwikkelen, zodat jij goed wordt voorbereid op het actief meedoen aan de samenleving; 
  • ons inspannen om jou een fijne schooltijd in een veilige leeromgeving te bezorgen. 
Belofte aan onze medewerkers
Een school kan niet bestaan zonder leerlingen, maar ook zeker niet zonder medewerkers. Als medewerkers beloven wij aan elkaar: dat we samenwerken als een betrokken werkgever en een gemotiveerde werknemer. Wij verwachten van onszelf en onze collega’s dat wij de kansen benutten om onszelf te ontwikkelen en dat we betrokkenheid tonen bij de school en onze leerlingen.

 
Lyceo Bijspijkertraject
 
Op het Minkema College is het Lyceo Bijspijkertraject van start gegaan. Er is begonnen met de leerlingen van vmbo 4. In maart zal het Bijspijkertraject beginnen voor de overige leerjaren van het vmbo en de onderbouw van het havo/vwo.
 
Het Lyceo Bijspijkertraject is een traject van 6 weken waarbij leerlingen twee middagen per week naschoolse huiswerkbegeleiding krijgen, uitgevoerd door een ervaren team van studentbegeleiders. Hiermee krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Zo hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voorstaan. De voortgang van de leerlingen wordt uitgebreid gerapporteerd en omdat we deze begeleiding in school zullen geven, worden er korte lijntjes gehouden met mentoren en vakdocenten.
 
Open Week een aanmelddeadline
We kijken terug op een geslaagde Open Week! Bijna 1.100 gezinnen hebben de speciale Minkema MindMap besteld om online op ontdekkingsreis te gaan door onze school. De website is ontzettend veel bezocht door geïnteresseerde groep 8-leerlingen en hun ouders om deel te nemen aan de online activiteiten die de vakgroepen speciaal voor de Open Week hadden gemaakt.
 
Op 3, 4 en 5 februari deden ruim 20 basisscholen mee aan Chatten met Bruggers waarin groep 8’ers vragen konden stellen aan onze brugklassers.
 
Aanmelddeadline VO verlengd tot 15 maart
Omdat de groep 8’ers pas op 8 februari weer naar school mochten, hebben de basisscholen twee weken langer de tijd gekregen om het definitieve advies op te stellen en daarover het gesprek te voeren met de leerlingen en hun ouders.
 
Voor ons betekent dit dat we niet op 4 maart, maar op 15 maart weten hoeveel groep 8’ers hun keuze op het Minkema College hebben laten vallen. Dat blijft dus nog even spannend!
 
Agenda
22/02: Start voorjaarsvakantie
01/03: Huiswerkvrij
03/03: Mogelijke start onderwijs op school (o.v.b.)
03/03: Online ouderavond 'Opvoeden is topsport' 
 
Nieuwsbrief #20, 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.