FEBRUARI 2017
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase februari 2017
 • Aanleveren data voor release april 2017: uiterlijk 24 maart 2017
 • Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
 
Release Studiekeuzedatabase februari 2017
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 17.1) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • CROHO-wijzigingen tot 23 januari 2017;
 • Updates m.b.t. selectie en plaatsing gegevens van Studielink;
 • Correctie van de beroepen behorende bij de studie International Business Administration;
 • De opleidingen van de Politieacademie beschikbaar gemaakt op de website;
 • Opleidingen van Webster University Leiden verwijderd van de website.
Lees meer over de release van februari 2017.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release april 2017: uiterlijk 24 maart 2017
De eerstvolgende release (17.2) vindt plaats op 23 maart. Wijzigingen die tot 17 februari bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in april 2017 kunt u tot uiterlijk 24 maart 2017 aanleveren.  

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 24 maart 2017 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van april 2017.
 
Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
De Studiekeuzedatabase is voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een zogenaamde REST-API (OData). Grote voordelen hiervan zijn dat:
 • Data direct kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
 • Niet de hele Studiekeuzedatabase hoeft te worden ingelezen maar men ook kan kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
 • Gemakkelijk apps en websites kunnen worden aangesloten op de Studiekeuzedatabase;
 • Men altijd de beschikking heeft over de meest recente gegevens.
Wilt u gebruik maken van de REST-API dan is dat mogelijk. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier. Wij wijzen u daarbij op de leveringsvoorwaarden
 
Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de OData, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.