Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Mei 2018 nr. 21
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Ionaviering - 
elkaar versterken en vooruithelpen
 
Fotowedstrijd Kerstgroet 2018
 
Casella: vanavond Taizéviering
 
Hemel op aarde: dauwtrappen
 
Startzondag 2018:
een goed gesprek
 
Tuinieren rond de Bethlehemkerk
 
Bloemengroet uit Spremberg
 
Beelden Noor Weener
 
Kindercatechese 17 juni
 
Pastorale dag over een goed gesprek
 
Ghana Gangers: Molenaarsgraaf
 
Zondag Trinitatis:
'Kijk naar de wind'
 
 
 
Zondag 27 mei
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Kijk naar de wind'
 
 
Voorganger:
ds. Jurjen Zeilstra
 
Sterretjes
 
Iedere 4de vrijdag
 
College van Kerkrentmeesters heeft een vacature
 
We zijn opzoek naar huishoudelijke apparaten
 
Grens tussen abstracte en herkenbare
 
Beelden uit het leven in de vitrinekast
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 25 mei 
- Midden in het leven
Taize viering bij Casella
 
Zaterdag 26 mei 
bij Cantate op de Brink
 
 
Zondag 27 mei
- ds. Jurjen Zeilstra
 
Maandag 28 mei
-

Dinsdag 29 mei - Ontspanningsmiddag voor senioren

- Stiltecentrum open
 
Woensdag 30 mei
-

Donderdag 31 mei - Stiltecentrum open

Vrijdag 1 juni
- Catechese en Stercafé
 
Zaterdag 2 juni
-
 
Zondag 3 juni
- ds. Jetty Scheurwater
 

Zondag 27 mei 

Johannes 3: 1 – 16
 
Het koninkrijk van God zien
 
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’...
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Ionaviering - elkaar versterken en vooruithelpen
  
Pelgrims uit de Bethlehemkerk gingen naar Iona om op adem te komen.
Terug in Hilversum willen ze hun ervaringen delen en organiseren ze vieringen.
Gerard Ekelmans vertelt over de spirit van Iona en de vieringen in Hilversum.
 
Een opvliegende wilde gans, dat is het logo van de Iona Community. En dat is niet zonder reden: de wilde gans staat, anders dan bij ons op het vaste land van Europa, in het Keltisch Christendom symbool voor de heilige geest
 
Op zondag 3 juni a.s. wordt er weer een Ionaviering georganiseerd in de Bethlehemkerk. Iedereen is van harte welkom! Uiteraard ook leden uit andere wijkgemeenten in en rond Hilversum.
 
Thema is dit keer: de heelheid van de schepping (en onze verantwoordelijkheid daarvoor).
 
 
Fotowedstrijd Kerstgroet
Vakantietijd … Fototijd … Fotowedstrijd …
 
Maakt u/ maak jij de foto voor de kerstgroet van de Bethlehemkerk 2018?
Voorwaarde is dat de
Kerstgedachte tot uitdrukking moet komen.
 
Verdere informatie bij Bea Kooi, Kees Schipper of Maria Kruithof
  
 
 
Casella: vanavond Taizeviering
  

 

Casella voelt zich verbonden met de gemeenschap van Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Daar komen duizenden jonge mensen vanuit alle werelddelen naar toe, om mee te doen aan de wekelijkse ontmoetingen. Er is ruimte om samen te zoeken, samen te vieren, te werken, te eten en plezier te hebben.
Elke vierde vrijdag van de maand is er bij Casella een ontmoeting in de stijl van Taizé: samen eten en vieren.
 
 
Hemel op aarde: dauwtrappen
Elke tweede zondagmiddag van de maand kunnen belangstellenden vanuit de Bethlehemkerk ‘wandelen met Maria’. De aankondiging verschijnt die ochtend op de beamer in de kerk. Maria Kruithof is de initiatiefneemster. “Ik ben de wandelgroep gestart omdat iemand uit de ‘middengeneratie’ eens opmerkte dat er zo weinig wordt aangeboden voor deze leeftijdsgroep. Ik denk dan onmiddellijk: wat kan ik daaraan doen?” Inmiddels is ‘wandelen met Maria’ een vast gegeven: om 14.00 uur verzamelen bij de kerk, en als er auto’s zijn, kan wat verder weg gewandeld worden. Het gaat altijd door, behalve als de regen met bakken uit de hemel valt.
 
 
 
Startzondag 2018:
een goed gesprek
  
 
In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? 
 
‘Een goed gesprek’ is het thema van de startzondag 9 september in de Bethlehemkerk.
 
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang en daarbij kunnen we uw hulp en inbreng gebruiken.
 
De dienstenorganisatie levert suggesties voor de dienst op startzondag. 
De komende periode wordt nagedacht over de invulling van het startweekend van de Bethlehemkerk. Is er weer een BBQ voor de hele buurt? Welke activiteiten horen nog meer in het startweekend thuis?
 
Heb je ideeën, aarzel dan niet en deel ze met ons!
 
 
Tuinieren rond de Bethlehemkerk
Zaterdag 2 juni 2018
vanaf 09.00 uur bent u welkom gaan we de tuin rond de Bethlehemkerk weer mooi maken.
 
U komt toch ook?
 
Neem wel graag zelf
(tuin)gereedschap mee.
de koffie staat klaar.
 
U komt toch ook!?!
 
Namens de Werkgroep Tuin.
 
Voor meer info:
Gert-Jan Jansen
tel: 06-14846676
 
gerepo@planet.nl
 
 
Bloemengroet uit Spremberg
 
 
 
 
 
 
 
Vorig jaar oktober waren wij uitgenodigd om het Lutherjaar samen met hen af te sluiten. 16 personen van onze gemeente zouden daar naar toe gaan. Helaas zorgde noodweer in Duitsland ervoor dat 7 personen niet verder kwamen dan de Duitse grens. De trein reed niet verder. De mensen die per auto gingen lukte het wel om de reis te maken.
 
Samen met de gemeenteleden van de Aufersthungsgemeinde zijn we naar Wittenberg gegaan We hebben een rondwandeling door de stad gemaakt met een gids en het Lutherhuis en de kerk bezocht. Het was een boeiend weekend. Nieuwe contacten werden gemaakt en oude opnieuw aangehaald. Als dank voor de gastvrijheid hadden we tulpenbollen meegnomen.
 
 
Beelden Noor Weener
Vitrine-expositie tot half juni 2018 met beelden van mevrouw Noor Weener (1921).
 
Noor ontwikkelde haar creatieve kanten naast de zorg voor haar gezin. Noor was lid van weefkring, Noor ontwierp zelf kleding en Noor tekende mandala’s.
Het boetseren leerde Noor rond haar 65-ste.
 
 
 
Kindercatechese 17 juni
 
 
 
Hoe woon jij? Wat vind jij een fijne plek om te wonen?
Thuis is meer dan een huis’.
We gaan hierover knutselen en vertellen, spelen en nog meer!
De Kindercatechese is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee, als je dat wilt.
 
Jullie zijn van harte welkom op zondag 17 juni in de Bethlehemkerk.
 
 
Pastorale dag: een goed gesprek
Als we namens de Bethlehemkerk op pad gaan als pastoraal medewerker of ouderling hopen we op een goed gesprek. Maar wanneer vinden we een gesprek goed? Moeten we veel van de Bijbel weten, of van gesprekstechnieken? Wat is er nodig voor een goed gesprek, en kun je daar beter in worden?
 
Dit is de insteek van geestelijk verzorger Margriet van der Kooi op de landelijke pastorale dag op zaterdag 26 mei
‘Een goed gesprek’ staat centraal op deze dag.
 
  
 
 
Ghana Gangers: Molenaarsgraaf
 
 
 
 
In de zomer van 2016 is een groep jongeren van de Bethlehemkerk naar Ghana Pokukrom geweest. We hebben er gebouwd aan een school. In de zomer van 2018 gaat een nieuwe groep van 23 jongeren uit Molenaarsgraaf naar hetzelfde project.
 
Zaterdag 12 mei gaven de GhanaGangers uit Hilversum voorlichting in Amersfoort aan de leiding van deze nieuwe groep.
 
 
Zondag Trinitatis: 'Kijk naar de wind'
Zonder te weten waar je vandaan komt en waar je heen gaat, word je als mens radicaal op het heden teruggeworpen. Met het sleutelwoord ‘Kijk naar de wind’ van Jezus in de hand kijken we vandaag naar onszelf, als mensen in beweging voor Gods aangezicht. Geen seconde zijn wij helemaal dezelfde. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dat is een identiteit die altijd volop in beweging is.
Dit is het thema van de dienst op zondag 27 mei in de Bethlehemkerk
  
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl