Bethlehemkerk                                                   
Januari 2022 nr. 04
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 30 januari:
ds. Hanneke Keur
 
Lighten the Night:
zaterdag editie
 
Corona maatregelen Bethlehemkerk
 
Foto expositie:
Trinette Boer
 
PGH Jongeren:
Escape-room
 
Actie Kerkbalans
 
Thermometeractie
 
Open kerk:
gaat weer open!
 
Instuif weer van start
 
Grootste energie bespaaractie van Hilversum
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 30 januari
 
Thema:
'Woonplaats van God'
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Hanneke Keur
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 28 januari
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 29 januari
Lighten the Night; zaterdagmiddag editie
 
Zondag 30 januari
ds. Hanneke Keur
 
 
Maandag 31 januari
--
 
Dinsdag 1 februari
Ontspanningsmiddag
voor senioren 
 
 
Met mes op tafel:
welk gemeentelid doet vanavond op tv mee met dit spel?
 
Woensdag 2 februair
--
 
Donderdag 3 februari
Open Kerk
 
Instuif
 
Vrijdag 4 februari
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 5 februari
--
 
Zondag 6 februari
ds. André de Oude
ZWO Zondag
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 30 januari
 
Johannes 2: 13 - 25
 
En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.
En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.
De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.
De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?
Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.
Daarom, als Hij opgestaan was van de doden, werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had.
En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed.
Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende,
En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat in den mens was.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Licht in het duister"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Er zijn deze zondag 60 bezoekers welkom in de kerk, u hoeft zich niet aan te melden.

Zondag 30 januari: ds. Hanneke Keur

Het verbindende thema tussen de Schriftlezingen komende zondag is het beeld van de tempel.
Zelfs de hoogste hemel kan God niet bevatten, laat staan de tempel, een gebouw van hout en steen.      
 
Maar wat is dan de plaats op aarde waar God kan of wil wonen?
Wij zijn blij dat we nu weer naar de kerk mogen gaan.
 
Maar kunnen wij dan ook die plek zijn, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten?
Daar gaat het zondag over.
 
 

Lighten the Night: zaterdagmiddag editie

Goed nieuws! Helaas kon Lighten the Night afgelopen week nog niet doorgaan, maar we hebben het kunnen uitstellen. Op zaterdag 29 januari van 14.30 tot 16.30 uur ben je welkom in de Grote Kerk Hilversum om even tot rust te komen of een kaarsje aan te steken.
 
‘Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.’
(De Bijbel, Openbaring 22:5)
Kom ook langs!
 
 

Corona maatregelen Bethlehemkerk

In aansluiting op de persconferentie van dinsdag 25 januari jl heeft de kerkenraad verdere versoepelingen doorgevoerd in de Bethlehemkerk.
  • Vanaf 30 januari 2022 zijn 60 kerkgangers exclusief medewerkers weer fysiek welkom in de Bethlehemkerk.
  • U hoeft zich niet meer op te geven via Eventix.
  • U kunt de kerk weer binnenkomen via de zij-ingang en u kunt uw jas ophangen in de gang van de kerk. De hoofdingang blijft gesloten.
  • Bij binnenkomst, verlaten en verplaatsing in de kerk blijft u een mondkapje dragen.
  • De gemeente kan meezingen met de liederen gedurende de dienst. De voorzangers ondersteunen de gemeente tijdens de dienst.
  • De kinderdienst/tienerdienst/oppasdienst kan weer van start volgens de laatste aanpassing in het GebruiksPlan.
  • Na de dienst is er weer koffie drinken in zaal 3 en 4 en in de kerk met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
  • Open kerk, de Soos en Instuif kunnen weer van start gaan.
  • Alle basisregels blijven van toepassing.
 
 

Foto expositie: Trinette Boer

Na lang aarzelen heb ik me toch over laten halen om een aantal van mijn foto’s in de Bethlehemkerk  te exposeren.
 
Zoals een aantal van u wel weten, fotografeer ik graag. Op mijn bijna dagelijkse rondje in het Corversbos gaat altijd mijn camera mee. De ene dag is er niks en de andere dag kan ik zomaar een hele tijd bezig zijn om iets vast te leggen. Of het nu mist is, (hoe grauw dat ook kan zijn, zie ik er vaak mooie plaatjes in) zonneharpen, tegenlicht, de lente, sneeuw, maakt niet uit wat, er is vaak wel iets wat me raakt en dat moet dan natuurlijk vastgelegd worden.  
 
Ik houd er vooral van om het abstracte te zien, en macro in onderwerpen (gaat ook vaak samen). Voor deze expositie heb ik wat algemenere foto’s gekozen.
 
Trinette Boer
 

PGH Jongeren doen de Escape-room in de
Grote Kerk op vrijdag 4 februari

Traditioneel is er in het eerste weekend van februari Sirkelslag van JOP. Afgelopen jaar kwam ons PGH Team landelijk op de 14de plaats van de 200 deelnemende teams. Helaas heeft de landelijke organisatie dit super leuke event verplaatst naar de zomer.
 
Samen met de jeugdleiding vanuit de Grote Kerk hebben we een alternatief gevonden, dat misschien nog gaver is: Escape room in de Grote kerk.
 
Op vrijdagavond 4 februari ben jij welkom in de escape room van de Grote kerk over de brand 50 jaar geleden.
 
 
 

Actie Kerkbalans 2022

De actie Kerkbalans is dit jaar van 16 tot en met 29 januari. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
 
Kerkbalans is een gezamenlijke campagne van maar liefst 2.000 kerken in ons land. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Leden krijgen via de brievenbus of de mailbox in die periode bericht.
 
Inmiddels zijn voor de PgH de resultaten over 2021 bekend. Wat opvalt is dat het gemiddelde bedrag dat door mensen wordt gegeven stijgt van gemiddeld € 377 in 2019 naar € 398 in 2021. Ondanks dat zakte de opbrengst van € 576.774 in 2019 naar € 552.279 in 2020. Reden hiervoor is het dalende aantal deelnemers.
 
Het levend houden van onze geloofsgemeenschappen blijft juist in deze tijden van groot belang!
 
Voor meer informatie kun u hier verder lezen.
 

Thermometeractie: ‘Samen op vakantieweek’

De thermometeractie van de diaconie voor de komende drie weken is voor de ‘Samen op vakantieweek’ (SOV).
In mei hopen we te vertrekken naar onze vakantiebestemming Landhuis IJsselvliedt in Gelderland, nabij Wezep en onder de rook van Zwolle. 
 
De Samen op Vakantieweek is een bijzondere vakantieweek voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente Hilversum (PGH). Wie niet meer zelfstandig op vakantie kan of extra voorzieningen  nodig heeft, kan er toch even uit. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een grote groep vrijwilligers die zich tot in de kleinste details voor de gasten inzet zodat er veel te genieten en te beleven valt. Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week ook weer mee. Er is ruimte voor ‘samen kerk zijn’ en persoonlijk pastoraal contact.
 
Op de zondagen 9, 23 en 30 januari wordt in de wijkgemeenten van de PgH een Thermometeractie gehouden voor bekostiging van deze week. Helpt u mee?
 
 

Open kerk: gaat weer open!

Vanaf donderdag, 3 februari 2022 starten we weer met de OPEN KERK.
 
Iedere donderdag van 10.00 - 12.00 uur is er “Open Kerk” in de Bethlehemkerk. De inloop voor een ontmoeting met andere mensen zal ons na de laatste lockdown vast goed doen. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee kunt u met elkaar een gezellig praatje houden. Er liggen ook tijdschriften, die u mee naar huis mag nemen om nog eens rustig door te lezen. 
 
U kunt ook naar het Stilte Centrum gaan, er een kaarsje aansteken en een voorbede in het voorbedenboek schrijven. Ook is de ruimte geschikt voor een persoonlijk gesprek.
 
Namens alle gastvrouwen/heren graag tot ziens!
 
(Wij houden ons aan de covid-regels, die vanuit de overheid zijn voorgeschreven en in de kerk van toepassing zijn)
 
 
Instuif weer van start
 
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen.
 
Op donderdag 3 februari komt Willem v.d. Spek vertellen over het leven van koningin Juliana na 1945.
We beginnen om 10 uur 
 
Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.
Henny de Vries tel. 621 3309

Doe mee met de grootste energiebespaaractie van Hilversum

Energie besparen is belangrijk. Voor je portemonnee en voor het klimaat. Daarom kan - als eerste duwtje in de rug - iedereen die in Hilversum woont een tegoedbon van 70 euro aanvragen.
Deze bon is in te wisselen voor duurzame producten als tochtstrippen, ledlampen of radiatorfolie. Een mooi aanbod dat mogelijk is, omdat de gemeente Hilversum is aangehaakt bij de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Een landelijke regeling die bedoeld is om mensen te helpen met verduurzamen. 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00